Prof. Dr.

Atila İyisoy

Kardiyoloji

İlgi Alanları

 • Hipertansiyon tanı ve tedavisi
 • Koroner arter hastalıkları tanı, medikal ve girişimsel tedavileri 
  • Kompleks koroner işlemler
  • Koroner kronik total oklüzyonlar
 • Hiperlipidemi tedavileri
 • Kardiyomiyopatilerin (Hipertrofik KMP, Dilate KMP, Sağ ventrikül displastik KM) tanı ve tedavileri
  • Obstruktif hipertrofik kardiyomiyopatide septal alkol ablasyonu
 • Doğumsal kalp defektlerinin tanı ve girişimsel tedavileri
  • Atrial septal defekt kapatılması
  • Ventriküler septal defekt kapatılması
  • Patent duktus arteriyozus kapatılması
  • Patent foramen ovale (PFO) kapatılması
  • Arteriyo-venöz şantların kapatılması
  • Aort koarktasyonunun stentle tamiri
  • Koroner fistüllerin kapatılması (koil)
 • Aort anevrizma ve diseksiyon tedavisi
  • Torakal aorta anevrizma ve diseksiyon tamiri (TEVAR)
  • Abdominal aort anevrizma ve diseksiyon tamiri
 • Yapısal kalp hastalıkları tanı ve tedavileri
  • Mitral kapak darlığına balon anjiyoplasti
  • Mitral kapal yetersizliğinin girişimsel tedavisi (Carillon ve Mitraclip)
  • Aort kapak darlığının girişimsel tedavisi (TAVİ)
 • Periferik arter hastalığının tanı ve tedavileri
  • Balon anjiyoplasti ve stent uygulaması
 • Protez kapak defektlerinin cihazla kapatılması (Paravalvüler kaçakların kapatılması)
 • Kalp pili takılması (pacemaker, ICD, CRT)

Eğitim ve Deneyim 
 • GATA Kardiyoloji AD Başkanlığı (2013-2016)
 • GATA Kardiyoloji AD Profesörlüğe Atanma (2013)
 • GATA Kardiyoloji AD Doçentliğe Atanma (2004)
 • GATA Kardiyoloji AD Yardımcı Doçentliğe Atanma (2004)
 • GATA Kardiyoloji AD’da Yoğun Bakım Sorumluluğu (2001-2010)
 • Cleveland Clinic; Cleveland, Ohio, ABD; Research fellowship (2000-2001)
 • GATA Kardiyoloji AD Uzmanlık Öğrencisi (1994-1998)
 • Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Askeri Tabibi (1992-1993)
 • TCG Turgut Reis Fırkateyn Askeri Tabibi (1991-1992)
 • GATA, Askeri Tıp Fakültesi (1985-1991)
 • Kuleli Askeri Lisesi (1981-1985)
 • Ulusal Makale  28 Adet ve vaka sunumu 50
 • Uluslararası Makale 65 ve vaka sunumu 75
 • Atıf Sayısı: 130 adet yayına 460 adet atıf
Dernek Üyelikleri
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği
Bilimsel Danışma Kurulu Üyelikleri
 • Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (2008-2012)
 • Indian Journal of Medical Sciences (2008-2011)
 • Türk Kardiyoloji Seminerliği (2005-2010)
Ödüller
 • TKD XVI.Ulusal Girişimsel Kardiyoloji Toplatısında Olgu Sunum Birinciği (Perkütan yolla mitral ve triküspit kapak paravalvüler leak kapatılması)
 • TKD XV.Ulusal Girişimsel Kardiyoloji Toplantısında Komplikasyon Tedavisinde Birincilik Ödülü  
Sertifikalar
 • Hava Uzay Hekimliğ Sertifikası
 • ECFMG Sertifikası

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde