Prof. Dr.

Ayşe Kubat Üzüm

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

İlgi Alanları

 • Tiroid
 • Paratiroid
 • Hipofiz
 • Adrenal Bez Hastalıkları ve Osteoporoz Hastalıkları

11
h-index
33
uluslararası makale
Eğitim
 • Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1992-1998
 • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, 1998-2003
 • İÜ İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD, 2004-2007
Deneyim
 • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği 2003-2004
 • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, 2004-2007
 • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2007-2009
 • Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2009-2011
 • Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağustos 2011- Kasım 2011
 • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Aralık 2011- Halen
Araştırma
 • A2171063 protokol nolu “İki oral antidiabetik ilaçla ayaktan tedavi edilen kötü kontrollü Tip 2 diyabetli hastalarda altı ay süreli inhale insülin  tedavisinin glisemik kontrol üzerine etkisinin açık etiketli paralel grup çalışması yöntemiyle değerlendirilmesi’’ başlıklı çalışma
 • LAF237A23156 kodlu “Vildagliptin ve metformin kombinasyon tedavisi ile glisemik kontrolün kalıcılığını, standart tedavi metformin monoterapisinin kalıcılığı ile karşılaştırmak üzere yapılan 5 yıllık bir çalışma-VERIFY” başlıklı klinik araştırma
 • Anoreksiya nervosa tanısı alan hastalarda tedavinin ghrelin, leptin ve adiponektin düzeyleri üzerine etkisi (İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi tarafından desteklenmiştir).
 • Vitamin D replasmanının serum FGF23 düzeyleri üzerine etkileri (İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi tarafından desteklenmiştir).
 • Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığında Gelişen Kaşekside İnflamatuar Yanıt ile Ghrelin, Leptin ve Adiponektin Düzeylerinin İlişkisi, Malnutrisyon Üzerine Etkileri (İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi tarafından desteklenmiştir).
 • NN8640-4054,REAL-1 "Büyüme hormonu eksikliği bulunan erişkinlerde 35 hafta süreyle hergün uygulanacak Norditropin@ FlexPro@ ve haftada bir kez uygulanacak plascbo ile haftada bir kez uygulanacak NNCOI 95-0092' nin etkinlik ve güvenliliğinin karşılaştırılacağı, 53 haftalık uzatma dönemi olan çok merkezli, çok uluslu, randomize, paralel gruplu, plasebo kontrollü (çift kör) ve aktif kontrollü (açık) bir çalışma'
 • NN9068-4228, DUAL VIII “OAD ile yeterli kontrol sağlanamayan Tip 2 diyabetli hastalarda insülin degludec/liraglutid ile insülin glarjin tedavisinin karşılaştırıldığı, 104 haftalık, çok merkezli, çok uluslu, açık etiketli, iki kollu paralel, randomize bir çalışma”
 • Early Prevention of Diabetes Complications in people with Hyperglycaemia in Europe (ePREDICE), Diğer (Uluslararası), Araştırmacı,  Avrupa Birliği destekli araştırma
 • BIAsp-4200 “Bazal insülinle yeterli şekilde kontrol edilemeyen Tip 2 diyabetli hastalarda günde üç keze karşılık günde iki kez NovoMix® 30'un (Bifazik insülin aspart 30) etkililiği ve güvenliliğini karşılaştırmak için 24-haftalık, çok uluslu, çok merkezli, randomize, açık etiketli, paralel-gruplu, hedefe yönelik tedavi çalışması”
Tez Danışmanlıkları
 • Dr. Müge Çatıktaş, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi: Amiodarona Bağlı Tiroid Disfonksiyonunda Tanı Yöntemleri ve Tedavi Seçeneklerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi.
 • Dr. Yağmur Okay, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi: Diferansiye Papiller Tiroid Kanserlerinde Metastaz Riski, Nüks ve Sağkalımı Belirlemede Transglutaminaz 2 Ekspresyonunun Rolü
Yayınlar
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • A.Kubat Uzum, M. Mert, F. Kutluturk, A. Sencer, B. Goker, N. Ozbey, F. Aral. Pituitary Apoplexy: Associated with Remission of Acromegaly. Neurosurg Q 2006; 16: 207-209. doi: 10.1097/01.wnq.0000214034.08226.f4.
 • I.H.Kalelioglu, R.Has, E.Cigerli, B.H.Ermis, E.L.Ibrahimoglu, A.Yildirim, A.Kubat Uzum, A.Yuksel. Heart failure caused by thyrotoxicosis in pregnancy-case report. Clin Exp Obstet Gynecol 2007;34(2):117-119.
 • B. Yucel, A. Kubat Uzum, N. Ozbey, S. Kamali, J Yager. Anorexia nervosa and Raynaud' s phenomenon: A case report. Int J Eat Disord 2007; 40(8):762–765. DOI: 10.1002/eat.20418.
 • N. Boyan, H. Kubat, A. Kubat Uzum. Crossed renal ectopia with fusion: Report of two patients. Clin Anat 2007; 20:699-702. DOI 10.1002/ca.20464.
 • Kalelioglu, A. Kubat Uzum, A. Yildirim, T. Ozkan, F. Gungor, R. Has. Transient gestational diabetes insipidus diagnosed in successive pregnancies: review of pathophysiology, diagnosis, treatment, and management of delivery. Pituitary 2007;10(1):87-93. DOI 10.1007/s11102-007-0006-1.
 • D. Arpaci, A. Kubat Uzum, Y. Kapran, N.C. Ozbey. RET/PTC Oncogene Expression in Papillary Thyroid Carcinoma and Its Correlation with Clinicopathologic Findings. The Endocrinologist 2008; 18(5):233-237. DOI: 10.1097/TEN.0b013e318186edfc.
 • A. Kubat Uzum, S. Yarman. Meningeal irritation signs in patients with acromegaly. Neurosurgery Q 2009;19(1):65-68. doi: 10.1097/WNQ.0b013e31818d18d0.
 • Kubat Uzum, B. Yucel, B. Omer, H. Issever, N.C. Ozbey. Leptin concentration indexed to fat mass is increased in untreated anorexia nervosa patients” Clin Endocrinol (Oxf) 2009 Jul;71(1):33-39. doi: 10.1111/j.1365-2265.2008.03423.x.
 • A. Kubat Uzum, S. Salman, A. Telci, H. Boztepe, R. Tanakol, F. Alagol, N.C. Ozbey Effects of vitamin D replacement therapy on serum FGF23 concentrations in vitamin D-deficient women in short term. Eur J Endocrinol 2010 Nov;163(5):825-831. DOİ:10.1530/EJE-10-0591.
 • F. Alibaz Oner, S. Yurdakul, E. Oner, A. Kubat Uzum, M. Erguney. Evaluation of the effect of L-thyroxin therapy on cardiac functions by using novel tissue Doppler-derived indices in patients with subclinical hypothyroidism. Acta Cardiol 2011 Feb;66(1):47-55. DOI:10.2143/AC.66.1.2064966.
 • F. Alibaz Oner, S. Yurdakul, E. Oner, A. Kubat Uzum, M. Erguney. Evaluation of the effect of L-thyroxin therapy on endothelial functions in patients with subclinical hypothyroidism. Endocrine 2011 Oct;40(2):280-284. DOI 10.1007/s12020-011-9465-2.
 • Nur Torun, A. Kubat Uzum, N. Aksoy. Overt and Mild Subclinical Hypothyroidism Do Not Influence Mean Platelet Volume in Premenopausal Women Having Low Cardiac Risk. Clin Appl Thromb Hemost 2012; Jun;18(3):312-5. doi: 10.1177/1076029611416348.
 • S. Salman, A. Kubat Uzum, A. Telci, F. Alagol, N.C. Ozbey. Serum adipokines and low density lipoprotein subfraction profile in hypopituitary patients with growth hormone deficiency. Pituitary 2012; Sep;15(3):386-92.
 • G. Tamer, A. Telci, M. Mert, A.Kubat Uzum, F. Aral, R. Tanakol, S. Yarman, H. Boztepe, N. Colak, F. Alagöl. Prevalence of pituitary adenomas in macroprolactinemic patients may be higher than it is presumed. Endocrine 2012 Feb;41(1):138-143. doi: 10.1007/s12020-011-9536-4.
 • F. Erdenen, A.B. Toros, A. Kubat Uzum, S. Sacak. J Med Case Reports. 2011 Aug 12;5:371. Steinert's syndrome presenting as anal incontinence: a case report. doi:10.1186/1752-1947-5-371.
 • İ. Kartal, A. Kubat Uzum, M. Mert, G. Tamer, N. Özbey, F. Aral. Cushing Hastalığında Endoskopik Endonazal Transsfenoidal Adenomektomi Sonrası Alınan Sonuçlar. Nobel Med 2011; 7(2): 45-49.
 • Kaplan O,  A. Kubat Uzum, Aral H, Uzum G, Tunali V, Demir O, Planci KN, Kesmezacar O, Ozbey NC. Unchanged serum adipokine concentrations in the setting of short-term thyroidectomy-induced hypothyroidism. Endocr Pract. 2012 Nov 1;18(6):887-93. doi: 10.4158/EP12001.OR.
 • A. Kubat Uzum, I. Kartal, G. Tamer, M. Mert, N. Colak, F. Aral. Pituitary Metastasis of Breast Carcinoma. Neurosurgery Quarterly 2013 Feb, Vol 23(1):53-54. doi: 10.1097/WNQ.0b013e31825a6912.
 • A. Kubat Uzum, M. Mertsoylu, Y. Tutuncu, B. Omer, E. Kiyan, F. Alagol. Serum ghrelin and adiponectin levels are increased but serum leptin level is unchanged in low weight chronic obstructive pulmonary disease patients.  Eur J Intern Med. 2014 Apr; 25(4):364-9. doi:10.1016/j.ejim.2013.02.012.
 • R. Basar, A. Kubat Uzum, B. Canbaz, S. Ciftci Dogansen, S. Kalayoglu-Besisik, S. Altay-Dadin, F. Aral, N.C. Ozbey. Therapeutic apheresis for severe hypertriglyceridemia in pregnancy. Arch Gynecol Obstet. 2013; 287:839–843. DOI 10.1007/s00404-013-2786-z.
 • A.Kubat Uzum, C.Iyibozkurt, B.Canbaz, S.Ciftci Dogansen, N.Aksakal, Y.Kapran, F.Aral, N.Colak Ozbey. Management and follow-up results of an incidental thyroid carcinoma in a young woman with ovarian teratoma. Gynecol Endocrinol 2013;29(7):724-726.
 • Uzum G, Kaya FO, Uzum AK, Kucukyilmaz M, Gunes ME, Duzkoylu Y, Leblebici C, Koc O, Sari YS. Amyloid goiter associated with amyloidosis secondary to rheumatoid arthritis. Case Rep Med. 2013:792413. doi: 10.1155/2013/792413.
 • Ozkan ZG, Kuyumcu S, Uzum AK, Gecer MF, Ozel S, Aral F, Adalet I. Comparison of ⁶⁸Ga-DOTATATE PET-CT, ¹⁸F-FDG PET-CT and 99mTc-(V)DMSA scintigraphy in the detection of recurrent or metastatic medullary thyroid carcinoma. Nucl Med Commun 2015 Mar;36(3):242-50. doi: 10.1097/MNM.0000000000000240.
 • Yalin GY, Uzum A, Selcukbiricik O, Yegen G, Gul N, Barbaros U, Yarman S. Management of silent cystic pheochromocytomas with benign or malignant histology. Acta Endocrinologica (Buc), 2015; 11(2):195-201.
 • Oruc CU, Akpinar YE, Amikishiyev S, Uzum AK, Salmaslioglu A, Gurdol F, Omer B. Hypovitaminosis D is associated with endothelial dysfunction in patients with metabolic syndrome. Curr Vasc Pharmacol. 2017;15(2):152-157.
 • Demir T, Onay H, Savage DB, Temeloglu E, Uzum AK, Kadioglu P, Altay C, Ozen S, Demir L, Cavdar U, Akinci B. Familial partial lipodystrophy linked to a novel peroxisome proliferator activator receptor -γ (PPARG) mutation, H449L: a comparison of people with this mutation and those with classic codon 482 Lamin A/C (LMNA) mutations. Diabet Med. 2016 Oct;33(10):1445-50. doi: 10.1111/dme.13061. Epub 2016 Feb 5.
 • Celik S, Yenidunya G, Temel E, Purisa S, Uzum AK, Gul N, Cinkil G, Dinccag N, Satman I. Utility of DN4 questionnaire in assessment of neuropathic pain and its clinical correlations in Turkish patients with diabetes mellitus. Prim Care Diabetes. 2016 Aug;10(4):259-64. doi: 10.1016/j.pcd.2015.11.005. Epub 2015 Dec 31.
 • Yalin GY, Tanrıkulu S, Gul N, Uzum AK, Aral F, Tanakol R. Utility of baseline serum phosphorus levels for predicting remission in acromegaly patients. Journal of Endocrinological Investigation. 2017, Aug;40(8):867-874. Doi 10.1007/s40618-017-0657-3
 • Yalin GY, Akgul S, Tanrikulu S, Purisa S, Gul N, Kubat Uzum A, Oguz Sarvan F, Sever M, Satman I.  Evaluation of Glutathione Peroxidase and KCNJ11 Gene Polymorphisms in Patients with New Onset Diabetes Mellitus After Renal Transplantation. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2017; doi:  10.1055/s-0042-123040.
 • Akinci B, Onay H, Demir T, Savas-Erdeve S, Gen R, Simsir IY, Keskin FE, Erturk MS, Uzum AK, Yaylali GF, Ozdemir NF, Atik T, Ozen S, Yurekli BS, Apaydin T, Altay C, Akinci G, Demir L,  Comlekci A, Secil M, Arioglu EO. Clinical presentations, metabolic abnormalities and end-organ complications in patients with familial partial lipodystrophy. Metabolism ,  72,109 –119.
 • Yalin GY, Dogansen SC, Canbaz B, Gul N, Bilgic B, Uzum AK. Incidental Paget’s Disease Disguised as Bone Metastasis in a Patient with Endometrium Carcinoma. Acta Endocrinologica 2017,doi: 10.4183/aeb.2017
 • Tanakol  R, Gül N, Kubat Uzum A, Aral F. Calcitriol treatment in patients with low vitamin D levels. Archives of Osteoporosis (2018) 13:114 https://doi.org/10.1007/s11657-018-0529-2 
 • Gül N, Uzum AK, Selçukbiricik ÖS, Yegen G, Tanakol R, Aral F. Prevalence of papillary thyroid cancer in subacute thyroiditis patients may be higher than it is presumed: retrospective analysis of 137 patients. Radiol Oncol. 2018 Sep 11;52(3):257-262. doi: 10.2478/raon-2018-0027. 
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
 • U. Uyeturk, F. Erdenen, A. Kubat Uzum, E. Sander, C. Muderrisoglu, H.Polat, O. Ertas, M. Dogan. The Effects of Gastroscopy and Conscious Sedation on Spirometric Values, SPO2 and Pulse Rates in Normal and Asthmatics. III. Balkan Congress of Allergy and Clinical Immunology/XI. Turkish Congress of National Society of Allergy and Clinical Immunology, October 2003, P-049.
 • A. Kubat Uzum, M. Mert, B. Temel, F. Aral, N. Ozbey. Pregnancy in Prolactinoma. 8th European Congress Of Endocrinology, Göteborg, 3-7 September 2005, pp167, P2-39.
 • A.Kubat Uzum, F.Aral, I.Kalelioglu, A.Yıldırım, R.Has, F.Gungor. A Case Report: Gestational Diabetes Insipidus. 8th European Congress Of Endocrinology, Göteborg, 3-7 September 2005, pp175, P2-65.
 • M. Mert, A. Kubat Uzum, F. Kutluturk, F. Aral, N. Ozbey. Prolactinoma: Results of Our Patients. 8 th European Congress of Endocrinology, Göteborg, 3-7 September 2005, pp 178, P2-75.
 • A.Kubat Uzum, F.Aral, I.Kalelioglu, R.Has, E.Cigerli. A Case Report: Thyrotoxic Storm in Pregnancy. 8th European Congress Of Endocrinology, Göteborg, 3-7 September 2005, pp 258, P3-60.
 • Azezli Adil, Bayraktaroglu Taner, Kutluturk Faruk, Uzum AK, Orhan Yusuf. C-Reactive Protein Levels in Patients with Polycystic Ovary Syndrome. 8 th European Congress of Endocrinology, Göteborg, 3-7 September 2005, pp 300, P3-192.
 • A.Kubat Uzum, Boyan N., Guner SI. Frequency of Type II Diabetes Mellitus, hyperlipidemia, obesity with hepatosteatosis. 4th Assian Pacific International Congress Of Anatomists, Kuşadası, Türkiye 7-10 September 2005, pp 271, P-596.
 • A.Kubat Uzum, M.Mert, Y.Orhan, N.Ozbey, F.Aral. Clinical evaluation of Sheehan Syndrome. 8 th European Congress of Endocrinology incorporating the British Endocrine Societies, Glasgow, 1-5 April 2006, UK, P-199.
 • A.Azezli, A.Telci, T.Bayraktaroglu, A.Cikim, Uzum AK, F.Kutluturk, S.Tanyolac, Y.Orhan. Long term safety of Atorvastatin and Fenofibrate therapy in patients with combined hyperlipidemia. 8th European Congress of Endocrinology incorporating the British Endocrine Societies, Glasgow, UK, 1-5 April 2006, P-321.
 • A.Azezli, A.Telci, T.Bayraktaroglu, F.Kutluturk, Uzum AK, A.Cikim, S.Tanyolac, Y.Orhan. Oxidized low-density lipoprotein autoantibodies in patients with policystic ovary syndrome. 8th European Congress of Endocrinology incorporating the British Endocrine Societies, Glasgow, UK, 1-5 April 2006, P-673.
 • A.Kubat Uzum, S. Yarman. Acromegaly and Neck Stiffness. 12th Meeting of the European Neuroendocrine Association, ENEA, Athens, Greece, 21-24 October 2006, pp 64, P-15.
 • M. Mert, A.Kubat Uzum, F.Kutluturk, I.Kartal, F.Aral, N.Ozbey. Microprolactinoma: Outcome of Long Term Follow-up of 109 Patients with Medical Therapy. 12th Meeting of the European Neuroendocrine Association, ENEA, Athens, Greece, 21-24 October 2006, pp 102, P-144.
 • A.Kubat Uzum, M.Mert, F.Aral, N.Ozbey Long Term Follow-Up Of Thirty Five Patients With Macroprolactinoma. 12th Meeting of the European Neuroendocrine Association, ENEA, Athens, Greece, 21-24 October 2006, pp 108, P-165.
 • A. Alev, A. Kubat Uzum, A.M. Tatli, F.O. Kaya, I. Dik, B. Bedir. The effect of interferon treatment on glucose metabolism in patients with chronic hepatitis. 9th European Congress of Endocrinology, Budapest, Hungary, 28 April-2 May 2007, P-78.
 • D. Arpaci, Y. Kapran, A. Kubat Uzum, F. Aral, N. Ozbey, F. Alagol. RET/PTC oncogene expression in papillary thyroid carcinoma. 9th European Congress of Endocrinology, 28 April-2 May 2007, Budapest, Hungary, P-361.
 • B. Avcioglu, T. Bayraktaroglu, A. Kubat Uzum, S. Kalayoglu Besisik, F. Aral, N. Colak, F. H. Boztepe, F. Alagol. A case with hypercalcemia caused by hyperparathyroidism and multiple myeloma. 9th European Congress of Endocrinology, 28 April-2 May 2007, Budapest, Hungary, P-458.
 • F. Mantar, M. Mert, A. Kubat Uzum, F. Aral, N. Colak Ozbey. A case of paraganglioma of glommus caroticum with lung metastasis. 9th European Congress of Endocrinology, 28 April-2 May 2007, Budapest, Hungary, P-498.
 • A. Kubat Uzum, I. Kartal, M. Mert, F. Aral. Diabetes insipidus due to pituitary metastasis of breast cancer. 9th European Congress of Endocrinology, 28 April-2 May 2007, Budapest, Hungary, P-513.
 • A. Kubat Uzum, M. Mert, Y. Erbil, N. Colak Ozbey, F. Aral. Clinicopathologic correlation in cases with macronodular hyperplasia. 9th European Congress of Endocrinology, Budapest, Hungary, 28 April-2 May 2007, P-582.
 • M.Boz, C.Muderrisoglu, E.Ulgen, E.Altunoglu, F.Erdenen, A.Kubat Uzum, H.Aral, G.Guvenen. Insulin resistance in non-diabetic obese patients The First International Symposium on Quality and Accredititation in Laboratory Medicine, İstanbul, Türkiye, April 15-18, 2008 pp 344, (C9).
 • M.Adin, A.Kubat Uzum, G.Ozkan, G.Okumus, E.Kiyan. Morbidity and mortality in patients with chronic obstructive pulmonary disease and cachexia. 19th ERS Annual Congress, Vienna; Austria. 12-16 September 2009, pp 68s, E504.
 • A.Kubat Uzum, B.Yucel, B.Omer, N.C.Ozbey. Effects of weight gain on serum adiponectin, leptin and ghrelin concentrations in patients with anorexia nervosa. 10th European Congress of Endocrinology, Berlin, Germany, 3-7 May 2008, P-408
 • A.Kubat Uzum, A.Telci, H.Boztepe, N.Colak, F.Alagol. Role of vitamin D replacement on serum FGF-23 levels in patients with osteomalacia due to vitamin D deficiency. 11th European Congress of Endocrinology 25-29 April 2009, Istanbul, Turkey P-241.
 • S. Salman, AK Uzum, F Aral, H Boztepe, NC Ozbey, B Omer, R Tanakol, F Alagol. Bone Turnover Markers and OPG/sRANKL Levels in Women with Thyroid Cancer ENDO 2010, San Diego, USA, June 2010, P3-179.
 • A.Kubat Uzum, B.Omer, B.Yucel, N.C.Ozbey. Serum Adipokines and Ghrelin Levels in Different Weight Status. XXXII Nordic Congress in Medical Biochemistry, Oslo, 1-4 Haziran,2010,Norvay(P-029).
 • A.Kubat Uzum, S.Salman, F.Aral, H.Boztepe, N.C.Ozbey, B.Omer, R.Tanakol, F.Alagol. Effects of Varying Thyroid Hormon Levels on Bone Turnover and OPG/sRANKL System in Men with Differentiated Thyroid Carcinoma 14th International Thyroid Congress, 11-16 Eylül 2010, Paris, France, P-0714.
 • F.Alibaz Oner, S.Yurdakul, E.Oner, A.Kubat Uzum, M.Erguney. Evaluation of the effect of L-thyroxine therapy on endothelial functions in patients with subclinical hypothyroidism. 13th European Congress of Endocrinology, 30 Apr-4 May 2011, P42, Rotterdam, The Netherlands
 • A.Kubat Uzum, G.Yenidunya, S.C. Dogansen, B.Canbaz, B.Alpaslan, S.Yarman. Clinically silent corticotroph macroadenomas. 15th Congress of the European NeuroEndocrine Association-ENEA 2012, 12-15 Sep 2012, Vienna, Austria, pp 72, P-111.
 • A.Kubat Uzum, G.Yenidunya, M.Altinkaynak, S.Ciftci Dogansen, B.Canbaz, S.Yarman. Hypopituitarism presenting with neuropsychiatric symptoms and hyponatremia. 15th Congress of the European NeuroEndocrine Association-ENEA 2012, 12-15 Sep 2012, Vienna, Austria, pp 86, P-156.
 • Yasemin Giles Senyurek, Fatih Tunca, Ismail Cem Sormaz, Burçin Batman, Yalın İscan, Ayse Kubat Uzum, Serdar Tezelman, Tarik Terzioglu. The risk factors for central compartment recurrence in papillary thyroid cancer treated with initial central neck dissection. 5th European Society of Endocrine Surgeons, May 2013 (oral prezentasyon-57). Langenbeck’ s Arch Surg (2013):398:759-788.
 • A.Kubat Uzum, G.Y. Yalin, N. Gul, B. Canbaz, S.C. Dogansen, B. Bilgic, N.C. Ozbey Presence of Paget’s disease in a patient with endometrium carcinoma. 15th European Congress of Endocrinology, 27 Apr-1 May 2013, P295, Copenhagen, Denmark.
 • N. Gül, Ü. Korkmaz, A. Kubat Üzüm, G. Yenidünya Yalin, N. Dinççag, I. Satman. Vitamin D deficiency is common in hospitalized patients with type 1 and type 2 diabetes. IDF 2013, World Diabetes Congress, 3-6 Dec 2013, P1275, Melbourne, Australia.
 • S. Celik, A. Kubat Uzum, E. Temel, S. Purisa, N. Gul, G. Yenidunya, G. Cinkil, N. Dinccag, I. Satman. The frequency of neuropathic pain and its correlates in Turkish patient with diabetes mellitus.  IDF 2013, World Diabetes Congress, 3-6 Dec 2013, P1697, Melbourne, Australia.
 • Ayse Kubat Uzum, Selda Celik, Nurdan Gul, Gulsah Yenidunya Yalin, Cemile Idiz, Elif Temel, Emine topaloglu Topaloglu, Nevin Dinccag, Kubilay Karsidag, Ilhan Satman. Natural Course of Type 2 Diabetes Treatment in Turkey: Predictors of Insulin Initiation. ENDO 2015, Chicago, USA
 • O Yilmaz, N Dinccag, S Celik, S Ozel, C Idiz, F Turker, AK Uzum, N Gul, G Yenidunya, I.Satman. The risk of future glucose intolerance in women with history of gestational diabetes. (pressed in Diabetologia 2014;57:S456)
 • Yenidunya Yalin G, Akgul S, Sevinc M, Tanrikulu S, Celik S, Kubat Uzum A, Gul N, O. Sarvan F, Sever M, Satman I. Glutathion Peroxidase and KCNJ11 Gene polymorphisms in patients with onset diabetes after renal transplantation. Endocrine Society's 97th Annual Meeting and Expo: San Diego, California, USA; 05-08 March 2015.
 • Tanrikulu S, B. İnce, N. Gul, S. Kuvat, A. K. Uzum, F. Aral, R. Tanakol. Oncogenic osteomalacia misdiagnosed as ankylosing spondylitis. 17th european congress of endocrinology, 2015: Ireland, Dublin; 16/05/2015 - 20/05/2015.
 • F Turker, Y Tutuncu, A Kubat Uzum, N Aksakal, B Yucel, U Barbaros, I Satman. Alterations of omentin and apelin levels by weight change in anorexia nervosa and morbidly obese patients. Obesıty Surgery 2014
 • Yalin G, Barbur M, Yegen G, Tanrikulu S, Kubat Uzum A, Aral F, Tanakol R. Management of urgent surgical intervention due to coexistence of phaeochromocytoma and hydrocephalus in a patient presenting with Von Hippel Lindau Syndrome. 17th european congress of endocrinology, 2015: Ireland, Dublin; 16/05/2015-20/05/2015.
 • Gul N, Kubat Uzum A, Yenidunya Yalin G, Tanakol R, Aral F. Fatigue as the presenting symptom of multiple endocrine neoplasia of type 2A. 17th european congress of endocrinology, 2015: Ireland, Dublin; 16/05/2015 - 20/05/2015
 • N. Dinccag, C. Idiz, S. Ozel, S. Gedik, N.Gul,F. Turker, S. Tekin, S. Tanrikulu, H. Hacisahinoglu, A. Uzum. How changed face of gestational diabetes mellitus within 12 years in Turkey. 18th European Congress of Endocrinology, 2016, Munich, Germany, 28-31 May 2016.
 • S. Tekin, S. Tanrikulu, H. Hacisahinogullari, S. Koc, S. Tuncer, B. Bilgic, A. K. Uzum, F. Aral, R. Tanakol. An Unusual localization of tumor induced osteomalacia. World Congress On Osteoporosis, Osteoarthritis And Musculoskeletal Diseases Florence, Italy; March 23 - 26, 2017
 • H. Hacisahinogullari, S. Tekin, S. Tanrikulu, A. Akyildiz, A. K. Uzum, F. Aral, R. Tanakol. Tenofovir-related Fanconi Syndrome and Chronic Renal Failure in Diabetic Patient: Case report. World Congress On Osteoporosis, Osteoarthritis And Musculoskeletal Diseases Florence, Italy; March 23 - 26, 2017.
 • Yenidunya Yalin G, Akgul S, Sevinc M, Tanrikulu S, Celik S, Kubat Uzum A, Gul N, O. Sarvan F, Sever M, Satman I. Glutathion Peroxidase and KCNJ11 Gene polymorphisms in patients with onset diabetes after renal transplantation. Endocrine Society's 97th Annual Meeting and Expo: San Diego, California, USA; 05/03/2015 - 08/03/2015 (Sözlü Bildiri)
Yazılan Uluslararası Kitaplardaki Bölümler
 • Ayşe Kubat Uzum, Gülşah Yenidünya Yalın. Factitious Hyperthyroidism. Ozulker T, Adas M, Gunay S (eds). In: Thyroid and Parathyroid Diseases- A Case-Based Guide 2019. pp 9-13. Springer ISBN 978-3-319-78475-5, ISBN 978-3-319-78476-2 (eBook) 24
 • Ayşe Kubat Üzüm, Gülşah Yenidünya Yalın, Arzu Poyanlı. Radiofrequency Ablation in a Patient with Primary Hyperparathyroidism. In: Thyroid and Parathyroid Diseases- A Case-Based Guide 2019. pp 445-451. Springer ISBN 978-3-319-78475-5, ISBN 978-3-319-78476-2 (eBook) 24
Yazılan Ulusal Kitaplardaki Bölümler
 • Kubat Üzüm, N. Çolak Özbey. Foliküler Tiroid Lezyonları. Endokrinoloji Diabet Yıllığı, İstanbul Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Seminer Notları. Editörler: Sema Yarman, Faruk Alagöl. İstanbul Medikal Yayıncılık, 2. Baskı 2013 sayfa: 75-81.
 • Ayşe Kubat Üzüm, Neşe Çolak Özbey. Osteomalasi. Endokrinoloji Diabet Yıllığı, İstanbul Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Seminer Notları. Editörler: Sema Yarman, Faruk Alagöl. İstanbul Medikal Yayıncılık, 2. Baskı 2013 sayfa: 115-121.
 • Ayşe Kubat Üzüm, Sema Yarman. Paget Hastalığı ve Tedavisindeki Değişiklikler. Endokrinoloji Diabet Yıllığı, İstanbul Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Seminer Notları. Editörler: Sema Yarman, Faruk Alagöl. İstanbul Medikal Yayıncılık, 2. Baskı 2013 sayfa: 133-145.
 • Gül N, Uzum AK. Geneti̇k sendromlara eşli̇k eden di̇yabet formları. Geçmişten Günümüze Diyabet. Ed: İmamoğlu Ş, Ankara 2015, pp:171-176.
 • Ayşe Kubat Üzüm. Sürrenal Krizi. Editörler: Halil yazıcı, Mehmet Şükrü Sever. Hekimliğe Merhaba. 2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • S.Güner, A.Kubat Üzüm, M.Niyazoğlu M. Nonalkolik Steatohepatit. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji 2003;14:54-60.
 • A.Kubat Üzüm, F.Öner Kaya, B.Bedir, G.Üzüm. Gastroözofageal Reflü Hastalığının Tıbbi ve Cerrahi Tedavisi. İstanbul Tıp Dergisi 2004; Vol 4:36-40.
 • F.Kaya, A.Kubat Üzüm, A.Alev, S.Güner, M.Niyazoğlu. Gastroözofageal Reflü. Sendrom Dergisi, 2004; 16(3):47-53.
 • A.Alev, A.Kubat Üzüm, İ.Dik, B.Bedir, M.Tatlı, F.Kaya. Kronik Hepatitli Hastalarda İnterferon Tedavisinin Glukoz Toleransına Etkisi. Medical Network Klinik Bilimler 2004; 10(1):5-8.
 • A.Kubat Üzüm, S.Güner. Nonalkolik Steatohepatitli Hastalarda Tip II Diabetes Mellitus, Hiperlipidemi, Obezite Sıklığı. Göztepe Tıp Dergisi 2004, 19:104-106.
 • A.Kubat Üzüm, B.Bedir, F.D.Dellal. Myelodisplastik Sendrom. İstanbul Tıp Dergisi, 2004; 5(3):28-31.
 • A.Kubat Üzüm, İ.Dik, E.Sander, B.Bedir, G.Üzüm, F.Kaya. Anemi ve Karın Ağrısı ile Başvuran Bir Trikobezoar Olgusu. Göztepe Tıp Dergisi 2004; 19:40-41.
 • Ü.Üyetürk, F.Erdenen, A.Kubat Üzüm, E.Sander, C.Müderrisoglu, Ö.Ertaş, M.Doğan Bronş Astımlılarda Gastroskopi ve Gastroskopi Esnasında Uygulanan Sedasyonun Solunum Fonksiyon Testleri, SpO2 ve Nabız Üzerine Etkileri. Solunum 2005, 7(4):149-154.
 • Atilla Alev, Ayşe Kubat Üzüm, A.Murat Tatlı, Ali Eser, Güngör Üzüm, İskender Dik. İdiopatik Sklerozan Peritonit: Olgu Sunumu. Medical Network, Cerrahi Tıp Bilimleri, 2005:1(11):40-42.
 • A. Azezli, A. Kubat Üzüm, F. Kutlutürk. Hiperlipidemi Tedavisinde Statinlerin Yeri. Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri, Endokrinoloji 2005, 1(20):42-48.
 • F. Kutlutürk, A. Kubat Üzüm, M. Mert, A. Azezli, Y. Orhan, F. Aral, Y. Erbil, Y. Kapran, N. Ozbey. Primer Hiperparatiroidide Paratiroid Adenomu Ağırlığı ile Preoperatif Biokimyasal Parametreler Arasında İlişki. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2006, 69(2):32-35.
 • N. Alpay, A. Yıldız, M. Mert, A. Kubat Üzüm, N. Özbey, F. Aral. Kaptopril Renografi ve Renal Ven Renin Örneklemesinin Renovasküler Hipertansiyonu Göstermesine Rağmen Renal Arter Anjiyografisi Normal Bulunan Bir Hiperreninemik Hipertansiyon Olgusu İst Tıp Fak Derg  2007;70:78-81.
 • A. Kubat Üzüm, N. Özbey. Endokrin Sorunlarda Perioperatif Hazırlık ve Yoğun Bakım Takibi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2007;27(3):419-25 (Derleme).
 • A. Kubat Üzüm, N. Boyan, F. Aral. Adrenal İnsidentaloma. 2007;4(1):28-34.
 • A. Kubat Üzüm, A. N. Torun. Co-existence of Insulin Dependent Diabetes and Graves’ Disease in a Patient with Down Syndrome - Case Report. Turk JEM 2010; 14:17-9.
 • A. Kubat Üzüm, A. Aksoy, G. Yenidünya Yalın, S. Çiftçi Doğanşen, B. Canbaz, K. Karşıdağ, N. Dinççağ, İ. Satman. Atipik Antipsikotik İlaç Kullanmakta Olan Bir Hastada Yeni Ortaya Çıkan Tip 2 Diyabet Ve Hipobetalipoproteinemi Birlikteliği. Diabet Bilimi 2012;10:61-66.
 • A. Kubat Üzüm, Sema Çiftci Doğanşen, Bülent Canbaz, Nida Öztop, Abdurrahman Demir, Ferihan Aral. Cranium Metastasis: An Unusual Presentation of Differentiated Thyroid Carcinoma. Turk Jem 2013; 17: 71-4.
 • Yenidunya Yalin G, Kubat Uzum A, Kudat H. Kronik inflamasyon, ateroskleroz ve insülin direnci. Turkiye Klinikleri J Pharmacology Special Topics, 2015; 3(3):50-58.
 • Ayşe Kubat Üzüm. Akromegalide Kas-İskelet Sistemi Problemleri. Turkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics 2016;9(1):69-75
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
 • Kartal İ, Üzüm Kubat A, Mert M, Tamer G, Özbey N, Aral F.
 • Mikroadenomlu ve Makroadenomlu Cushing Hastalarının Endonazal Transsfenoidal Adenomektomi Sonrası Remisyon ve Nüks Açısından Karşılaştırılması. 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 21-25 Eylül 2005, Antalya, Türkiye, sayfa 124, P-005.
 • Kubat Üzüm A, Mert M, Kutlutürk F, Temel B, Özbey N, Aral F. Prolaktinomalı Vakalarımızın Değerlendirilmesi. 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 21-25 Eylül 2005, Antalya, Türkiye, sayfa 126, P-010.
 • Mert M, Üzüm AK, Kutlutürk F, Kartal İ, Aral F, Özbey N. Akromegali Serimiz ve Yeni Kriterlere Göre Remisyon Oranları. 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 21-25 Eylül 2005, Antalya, Türkiye, sayfa 135, P-027.
 • Kubat Üzüm A, Mert M, Kutlutürk F, Sencer A, Göker B, Özbey N, Aral F. Hipofiz Apopleksisi Sonrası Düzelen Akromegali Vakası. 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 21-25 Eylül 2005, Antalya, Türkiye, P40.
 • Mert M, Temiz S, Kubat Üzüm A, Özbey N, Aral F, Kapran Y. Crohn Hastalığı İçin İnfliximab Tedavisi Gören Bir Hastada Yaygın Tümör Metastazı. 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 21-25 Eylül 2005, Antalya, Türkiye, sayfa 176, P-104.
 • Kutlutürk F, Mert M, Üzüm Kubat A, Azezli A, Orhan Y, Aral F, Kapran Y, Özbey N. Sürrenal Korteksten ACTH Salınımına Bağlı Gelişen Cushing Sendromu Olgusu. 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 21-25 Eylül 2005, Antalya, Türkiye, sayfa 180, P-113.
 • Kubat Üzüm A, Mert M, Kutlutürk F, Erbil Y, Özbey N, Aral F. Cushing Sendromlu Vakaların Analizi. 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 21-25 Eylül 2005, Antalya, Türkiye, sayfa 183, P-119.
 • Mert M, Temiz S, Üzüm AK, Kutlutürk F, Özbey N, Aral F. Deksametazon Supresyon Testleri, Multipl Skleroz ve İnterferon Tedavisi. 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 21-25 Eylül 2005, Antalya, Türkiye, sayfa 187, P-126.
 • Kutlutürk F, Üzüm Kubat A, Mert M, Azezli A, Orhan Y, Aral F, Erbil Y, Özbey N. Primer Hiperparatiroidide Paratiroid Adenomu Ağırlığı ile Preoperatif Biokimyasal Parametreler Arasında İlişki. 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 21-25 Eylül 2005, Antalya, Türkiye, sayfa 240, P-226.
 • Alpay N, Mert M, Kubat Uzum A, Aral F, Ozbey N, Yıldız A. Hiperreninemik Hipertansiyonlu Kaptopril Renografi ve Renal Ven Renin Örneklemesinin Renovaskuler Hipertansiyona İşaret Ettiği Renal Arter Anjiografisi Normal Bulunan Bir Olgu. 29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Program, Bildiri ve Konuşma Özetleri Kitabı, 6-10 Eylül 2006, Antalya, Türkiye, sayfa 81; P-32.
 • D. Arpacı, Y. Kapran, A. Kubat Üzüm, F. Aral, N. Özbey, F. Alagöl. Papiller Tiroid Karsinomunda RET/PTK Onkogen Ekspresyonu ve Prognozla İlişkisi. 29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 6-10 Eylül 2006, Antalya, Türkiye, sayfa 100; P-76.
 • S. Salman, A. Kubat Uzum, M. Mert, T. Bayraktaroglu, İ. Satman, F. Alagöl. Diyabet Tedavisinde Bireysel Yaklaşımın Önemi: Tek Doz-Kısa Etki Süreli Steroid Kullanan Hastada Glisemik Seyir ve Tedavi Yaklaşımı. 29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 6-10 Eylül 2006, Antalya, Türkiye, sayfa 101; P-78.
 • S. Sarı, A. Kubat Üzüm, F. Ersöz, Ö. Kaplan, F. Günver, S. Arıkan. Primer Hiperparatiroidi: Akut Pankreatitin Nadir Bir Nedeni. 7. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 27-30 Kasım 2008, sayfa 329; P-16, Adana, Türkiye
 • M. Boz, E. Ülgen, C. Müderrisoglu, F. Erdenen, A. Kubat Üzüm, E. Altınoğlu, M. Ergüney. Yaşla Artan Obezitenin Değerlendirilmesi. 5. Ulusal Obezite Kongresi, 6-9 Kasım 2008, Çeşme, İzmir, sayfa 78, P-23.
 • E. Ülgen, M. Boz, C. Müderrisoğlu, E. Altunoğlu, A. Kubat Üzüm, F. Erdenen. Abdominal Obezitede Arteriyel Kan Basıncının Değerlendirilmesi, 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2008, sayfa:228; P-156.
 • M. Boz, E. Ülgen, C. Müderrisoğlu, A. Kubat Üzüm, M. Ergüney, E. Altınoğlu, F. Erdenen. Obezite hastalarında TSH düzeyleri 3. Ulusal Tiroid Hastalıkları Kongresi, Final Program ve Özet Kitabı, 17-20 Nisan 2008, Trabzon, Türkiye, sayfa 43; P-56.
 • F. Alibaz Öner, S. Yurdakul, Yelda Tayyareci, A. Kubat Üzüm, Ö. Demir, E. Öner, M. Erguney. Subklinik hipotiroidili hastalarda sol ventrikül longitudinal fonksiyonlarının doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi (P19). 25. Ulusal Kardioloji Kongresi, 23-26 Ekim 2009, İstanbul, Türkiye.
 • H. Aral, A. Kubat Üzüm, P. Bilgi, G. Güvenen. Paratiroid Hormon Çalışmasında İnterferans. XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 27-30 Ekim 2010, Türk Biyokimya Dergisi, Cilt 35, Özel Sayı" Eskişehir P-198.
 • A.S. Demiröz, N. Can, A. Kubat Üzüm, A. Torun, A. Harmancı. Tiroid Nodüllerinde ince iğne aspirasyon biopsisi ve histopatolojik korelasyon: Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Serisi, 20. Ulusal Patoloji Kongresi, Türk Patoloji Dergisi, Cilt 26 (Ek Sayı) Sayfa 46, P-63, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Eskişehir
 • M. Aslan, AN. Torun, A. Kubat Üzüm, S. Salman. “2010 ADA önerisine göre prediyabet-diyabet tanısında HbA1c testinin kullanımının OGTT karşısındaki yeri” 32. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı, P 004, Antalya, 2010.
 • N. Can Yılmaz, S. Ertek, A. Demirpençe, A. İzol Torun, A. Kubat Üzüm, A. Harmancı. Tiroid ince iğne aspirasyonlarında kliniklere göre yeterlilik oranı. 33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 12-16 Ekim 2011, Antalya, P-64.
 • Can N, Ertek S, Demiröz A, Üzüm AK, Tarini Z, Vurupalmaz V, Mil D, Torun A, Koçarslan S. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde foliküler varyant papiller tiroid karsinomu insidansı; Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi serisi. 21.Ulusal Patoloji Kongresi, 16-20 Kasım 2011, İzmir, P-139.
 • Ö. Yılmaz, Ç. Çetin, E. Satarova, B. Canbaz, S. Çiftçi Doğanşen, A. Kubat Üzüm, F. Aral. Epilepsiyi Taklit Eden Bir Hiperinsülinemik Hipoglisemi Vakası; Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı. 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 3-7 Ekim 2012, Belek, Antalya (PS-059) pp234-235.
 • A. Kubat Üzüm, B. Canbaz, S. Çiftçi Doğanşen, C. İyibozkurt, N. Aksakal, Y. Kapran, F. Aral, N. Çolak Özbey. Over teratomu Zemininde Gelişen Tiroid karsinomu, Tedavi Yaklaşımı ve Takip Sonuçları (P49), 5. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, Bildiri Kitabı, 23-24 Kasım 2012, Ankara.
 • G. Üzüm, F.Ö. Kaya, C. Leblebici, A. Kubat Üzüm. Romatoid Artritli Bir Hastada Tiroid Amiloidozu (P51). 5. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi Bildiri Kitabı, 23-24 Kasım 2012, Ankara.
 • A. Kubat Üzüm, S. Çiftçi Doğanşen, B. Canbaz, N. Öztop, A. Demir, F. Aral. Kranium Metastazı ile Prezente olan Folikuler Tiroid Karsinomu. P-66. 5. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi Bildiri Kitabı, sayfa 110, 23-24 Kasım 2012, Ankara
 • P. Küçükdağlı, S. Gedik, F. Türker, D.B. Demir, A. Kubat Üzüm, C. İdiz, S. Özel, İ. Satman, N. Dinççağ. Gestasyonel Diyabet (GDM) Öyküsü Olanlarda Karbonhidrat İntoleransı Kalıcı mı? 49. Ulusal Diyabet Kongresi, Nisan 2013, Antalya, Türkiye, Program ve Özet Kitabı, sayfa 294; P-108.
 • D. Batu Demir, S. Gedik, A. Kubat Üzüm, C. İdiz, F. Türker, N. Dinççağ. Diyabet Eğitiminin Önemini Kavrama Bilincimiz Yeterli mi? 49. Ulusal Diyabet Kongresi, Nisan 2013, Antalya, Türkiye, Program ve Özet Kitabı, sayfa 295; P-109.
 • M.F. Geçer, Z.G. Özkan, S. Kuyumcu, G.Alçin, E. Yılmaz, A. Kubat Üzüm, Y. Şanlı, C. Türkmen, F. Aral, I. Adalet. Medüller Tiroid Karsinomu Hastalarında Nüks/Metastaz Saptanmasında Farklı Sintigrafik Yöntemlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması. 25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 6-10 Nisan 2013, Antalya, Bildiri Kitabı, sayfa 101, PS173.
 • Tanrıkulu S, Gul N, Yenidunya Yalın G, Tekin S, Soyluk Selcukbiricik O, Kubat Uzum A, Aral F, Tanakol R. Osteogenesis imperfecta presenting with fractures in pregnancy or lactation period: report of three cases. 1. Ege endokrin hastalıklar ve genetik sempozyumu. İzmir; 25/02/2015 - 27/02/2015
 • Yenidunya Yalin G, Emeksiyev S, Tanrikulu S, Kubat Uzum A, Aral F, Tanakol R, Satman I. Wolfram Syndrome:Presentation of two cases with type 1and type 2 diabetes mellitus. 1. Ege endokrin hastalıklar ve genetik sempozyumu: İzmir; 25/02/2015 - 27/02/2015.
 • Tanrıkulu S, Gul N, Yenidunya Yalın G, Tekin S, Soyluk Selcukbiricik O, Kubat Uzum A, Aral F, Tanakol R.Osteogenesis imperfecta presenting with fractures in pregnancy or lactation period: report of three cases. 1. Ege endokrin hastalıklar ve genetik sempozyumu.İzmir;25/02/2015-27/02/20F.
Diğer Yayınlar Ve Bilimsel Aktiviteler
Kitap Bölümü Çevirisi
 • Ayşe Kubat Üzüm. Tanı ve Tedavi Dahiliye, Çeviri Editörü: Yeşim Erbil. Kan Hastalıkları (Anemi, Aplastik, Hemofili A, Hemofili B, Myelodisplastik Sendrom, von Willebrand Factor bölümleri). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2006
 • Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği; üye no: 263
 • Avrupa Endokrinoloji Derneği (European Society of Endocrinology); üye no: 120802
 • Endosociety
 • “Evaluation of Glutathione Peroxidase and KCNJ11 Gene Polymorphisms in Patients with New Onset Diabetes Mellitus After Renal Transplantation” başlıklı çalışma ile Türk Diyabet Vakfı’ nın en iyi klinik bilimsel yayın destek ödülü (53. Ulusal Diyabet Kongresi, 2017) Yenidunya Yalın G, Akgül S, Tanrıkulu S, Purisa S, Gül N, Kubat Uzum A, Oğuz Sarvan F, Sukru Sever M, Satman İ.
 • 54. Ulusal Diyabet Kongresi’ nde (2018) sunulan “Tip 1 Diyabetli Hastalarda İnsülin Glarjin 100 U/ml ve 300 U/ml uygulanmasının Glisemik Varyabilite ve Hipoglisemi Üzerine Etkileri” başlıklı çalışma ile 2018 en iyi poster birincilik ödülü Çakmak Ramazan, Tekin S, Türker F, Hacışahinoğulları H, Selçukbiricik SÖ, Bağdemir E, İdiz C, Gül N, Kubat Uzum A, Karşıdağ K, Yılmaz MT, Satman İ, Dinççağ N.
 • 54. Ulusal Diyabet Kongresi’ nde (2018) sunulan “Gastrik Bypass (GBP) uygulanmış hastaların diyetlerine pre-probiyotik eklenmesinin metabolik parametreler, ikretin düzeyleri ve hastaların açlık, tokluk ve iştah skorları üzerine etkileri” başlıklı çalışma ile en iyi sözel ikincilik ödülü. Türker F, Kubat Uzum A, Tütüncü Y, Satman İ, Barbaros U.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde