Prof. Dr.

Gülay İmadoğlu Yetkin

Mikrobiyoloji

İlgi Alanları

 • Klinik Bakteriyoloji
 • Dendritik hücreler ve klinik önemi

Eğitimi
 • Ankara Mimar Kemal Lisesi
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Eğitimi
 • Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bl.
Çalıştığı Kurumlar
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Dairesi Başkanlığı
 • Ankara Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı
 • Malatya SSK Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı
 • Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.
 • Maastricht Üniversitesi Klinik İmmünoloji Lab. Hollanda.
 • Gazi Üniversitesi İmmünoloji AD.
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.
 • Mersin Özel İMC Hastanesi Merkez Laboratuvarı

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde