Prof. Dr.

Haluk Ceylan

Çocuk Cerrahisi

İlgi Alanları

 • Çocuk Cerrahisi

Eğitim:
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (1983-1989)
 • İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği (1990-1995)

Deneyim:
 • Afyon, Sandıklı, Ahırhisar Sağlık Ocağı (1989-1990)
 • Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği (1990-1996)
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eşrefpaşa Hastanesi (1996-1999)
 • Dr. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı (1999-2005)
 • Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı (2005-2016)
 • Gaziantep Özel Sevgi Hastanesi (2016-2017)
 • Gaziantep Özel Deva Hastanesi (2017-2020)
 • Liv Hospital Gaziantep (2021)
A.    ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER
 • Karakus SC, Ozokutan BH, Bakal U, Ceylan H, Sarac M, Kul S, Kazez A. Delayed diagnosis: An important prognostic factor for oesophageal atresia in developing countries. J Paediatr Child Health. 2016 Dec;52(12):1090-1094. doi:10.1111/jpc.13354
 • Karakus SC, User IR, Akcaer V, Ozokutan BH, Ceylan H. A simple technique for small-diameter urethrocutaneous fistula repair: Ligation. J Pediatr Urol. 2016 Dec 10. pii: S1477-5131(16)30392-8. doi: 10.1016/j.jpurol.2016.11.014
 • User IR, Karakus SC, Akçaer V, Özokutan BH, Ceylan H. Congenital anterior urethrocutaneous fistula: 3 new cases and review of literature. Arch Esp Urol. 2016 Jun;69(5):238-43. PubMed PMID: 27291560
 • Karakus SC, User İR, Kılıc BD, Akçaer V, Ceylan H, Ozokutan BH. The comparison of dextranomer/hyaluronic acid and polyacrylate-polyalcohol copolymers in endoscopic treatment of vesicoureteral reflux. J Pediatr Surg. 2016 Sep;51(9):1496-500. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2016.02.092. Epub 2016 Mar 12. PubMed PMID: 27061353.
 • Karakus SC, Ceylan H, Ozokutan BH, Akcaer V. A bladder stone within a congenital paraureteral diverticulum: a case report. Urology. 2014 Aug;84(2):475-7. doi: 10.1016/j.urology.2014.05.004. Epub 2014 Jun 26. PubMed PMID: 24975714.
 • Karakus SC, Kilincaslan H, Sarsu SB, Koku N, Parmaksiz ME, Ozokutan BH, Ceylan H. The passage of meconium alone is not a sign of correctly positioned anus. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015 Feb;28(3):303-5. doi: 10.3109/14767058.2014.916267. Epub 2014 May 27. PubMed PMID: 24749794.
 • Karakus SC, Ozokutan BH, Ceylan H. Diseases mimicking intussusception: diagnostic dilemma. Pediatr Int. 2014 Oct;56(5):768-71. doi: 10.1111/ped.12334. Epub 2014 Jun 17. PubMed PMID: 24617957.
 • Gozen A., Demiryurek S., Taskin A., Ciralik H., Bilinc H., Kara S., Aydin A., Aksoy N., Ceylan H. Protective activity of ischemic preconditioning on rat testicular ischemia: effects of Y-27632 and 5-hydroxydecanoic acid. J. Pediatr. Surg. 2013 Jul;48(7):1565-72. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2012.10.074. 
 • Ozokutan BH, Ceylan H, Yapıcı S, Sımsık S. Perforation of Meckel's diverticulum by a button battery: report of two cases. Ulus. Travma Acil Cerrahi Derg. 2012 Jul;18(4):358-60. doi: 10.5505/tjtes.2012.48742
 • Ceylan H., Ozokutan B.H., Gündüz F., Gözen A. “Gastric perforation after corrosive ingestion” Pediatr. Surg. Int. 27:649-653, (2011).
 • Ceylan H., Yapici S., Tutar E., Ceylan N.O., Tarakçıoğlu M., Demiryurek A.T. “Protective effects of dexpanthenol and Y-27632 on stricture formation in a rat model of caustic esophageal injury. J. Surg. Res., 171:517-523 (2011). 
 • Balyemez G.,Sivaslı E., Ceylan H., Tutar E., Ekiz Ş., Tarakçıoğlu M., Demiryürek A.T., Coşkun M.Y. “Protective effects of Y-27632 on hypoxia/reoxygenation-induced intestinal injury in newborn rats” J. Pediatr. Surg. 46: 1490-1494, (2011).
 • Ozokutan B.H., Ceylan H., Ertaşkin I., Yapici S. “Pediatric gastric outlet obstruction following corrosive ingestion” Pediatr. Surg. Int. 26:615-618, (2010).
 • Ceylan H., Yuncu M., Gurel A., Armutcu F., Gergerlioglu H.S., Bagci C., Demiryurek A. T. “Effects of whole-body hypoxic preconditioning on hypoxia/reoxygenation-induced intestinal injury in newborn rats”, Eur. J. Pediatr. Surg. 15: 325-330, (2005). 
 • Ceylan H., Yuncu M., Armutcu F., Gurel A., Bagci C., Demiryurek AT.  “Effects of early phase of preconditioning on rat testicular ischemia”, Urol. Int. 74: 166-172, (2005).
 • Özokutan, BH., Zoroğlu, S., Ceylan, H., Özkan KU., “Psychological evaluation of children with idiopathic constipation and their parents”, Pediatr. Int. 47: 311-315, (2005).
 • Özokutan, BH., Küçükaydın, M., Ceylan, H., Gözüküçük, A., Karaca, F., “Congenital scaphoid megalourethra: report of two cases”, Int. J. Urol. 12: 419-421, (2005).
 • Ceylan H., Karaca I., Sari I., Ortac R., Ozokutan B.H., Kervancıoğlu S. “Simple testicular cyst: A rare cause of scrotal swelling in infancy”,  Int. J. Urol., 11, 352–354 (2004).
 • Ceylan H. “The Internet and medicine: Focus on pediatric surgery”, Egyptian Journal of Surgery, 12, 98-104, (2004).
 • Ozokutan B.H., Ceylan H., Yilmaz K. “Ascended testis in 3 brothers with Pelizaeus Merzbacher Syndrome”, J. Pediatr. Surg., 39, 1731-1732, (2004).
 • Ceylan H. “Correspondance”, J. Pediatr. Surg., 39, 250 (2004).
 • Ay M., Sivasli E., Bayraktaroglu Z., Ceylan H., Coskun Y. “Association of asthma with gastroesophageal reflux disease in children”, J. Chin. Med. Assoc., 67, 63-66 (2004).
 • Stringer M.D., Ceylan H., Ward K., Wyatt J.I. “Gallbladder polyps in children: Classification and management”, J. Pediatr. Surg., 38, 1680-1684 (2003).
 • Ceylan H., Gunsar C., Etensel B., Sencan A., Karaca İ., Mir E. “Blunt renal injuries in Turkish children: a review of 205 cases.”,  Pediatr. Surg. Int., 19, 710-714 (2003).
 • Ceylan H., Karakök M., Guldur E., Cengiz B., Bagci C., Mir E. “Temporary stretch of the testicular pedicle may damage the vas deferens and the testis”,  J. Pediatr. Surg., 38, 1530-1533 (2003).
 • Ceylan H., Sirikci A., Ozokutan B.H., Bayram M., Sivaslı E. “Conservative management of intrahepatic perforation of the gallbladder secondary to acalculous cholecystitis”,  Eur. J. Pediatr. Surg., 12, 212-214 (2003).
 • Ceylan H., Sirikci A., Kilicaslan S., Gumusburun E. “An unusual localization of an infected urachal sinus”, J. Pediatr. Surg., 38, 1117-1118 (2003).
 • Ceylan H., Özokutan B.H., Karakök M., Büyükbeşe S. “Paraurethral cyst: is conservative management always appropriate?”, Eur. J. Pediatr. Surg. 12, 212-214 (2002).
 • Ceylan H., McGowan A., Stringer M.D. “Air weapon injuries: a serious and persistent problem”, Arch. Dis. Child., 86, 234-235 (2002).
 • Ceylan H., Puntis J.W., Stringer M.D. “Ulceration in an ileocolic anastomosis treated with Ranitidin”, J. Pediatr. Surg., 35: 809-810 (2000).
 • Ceylan H., Puntis J.W., Abbott C., Stringer M.D. “Recurrent perianastomotic ileo/jejuno-colic ulceration”, J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr., 30, 450-452 (2000).
 • Mir E., Yegane S., Karaca I., Gunsar C., Ceylan H. “Segmental dilatation of the jejunum”, Acta. Paediatr. Jpn., 38, 69-71 (1996).
B. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLER
 • Sımsık S., Özokutan B.H., Ceylan H., Aydın A., Güler E. “Çocuklarda over patolojileri”, Gaziantep Tıp Dergisi, 16; 1-4 (2010).
 • Ersöz N., Özokutan B.H., Yılmaz M., Celkan A., Ceylan H. “Çocukta duktus torasikus yaralanması: Olgu sunumu”, Fırat Tıp Dergisi, 11; 182-184 (2006).
 • Ceylan H. “Gastrointestinal sistemin polipoid hastalıkları”, Klinik Çocuk Forumu, 6; 27-31(2006).
 • Ceylan H., Topçu K., Özokutan B.H., Günşar C., Ersöz N., Hoşgör M., Karaca İ., Mir E. “Sünnet komplikasyonları”, Ege Pediatri Bülteni, 11; 1-5 (2004). 
 • Ceylan H. “İnternet’te yer alan Türkçe web sayfalarındaki çocuk cerrahisi bilgilerinin değerlendirmesi”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 18, 72-76 (2004). 
 • Özokutan BH, Ceylan H, Koçoğlu H, Pirbudak L, Ersöz N. “İnguinal hernili hastalarda anestezi öncesi rutin tetkik gerekli mi?”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 18, 57-60 (2004). 
 • Demiryürek Ş., Ceylan H., Demiryürek A.T. “İskemik önkoşullamanın klinik uygulamaları”, Genel Tıp Dergisi, 14, 32-34 (2004).
 • Günşar C., Karaca İ., Ceylan H., Etensel B., Şencan A., Güder-Çetin G., Kızılay N., Mir E. “Çocukluk çağı akut ve perfore appandisitlerinde ultrasonografik bulguların tanı değeri”, Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 3, 88-92, (2004).
 • Günşar C., Karaca İ., Şencan A., Ceylan H., Mir E. “Üreterosellerin tanı özellikleri ve nefro-üriner sistem üzerine etkileri”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 18, 83-88 (2004).
 • Günşar C., Ceylan H., Munis N., Karaca İ., Mir E. “Meckel divertikülü: Sıklık ve çocukluk çağındaki komplikasyonlar”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 17, 30-34 (2003).
 • Karaca İ., Ceylan H., Süzek D., Özdamar A., Uçan B., Hoşgör M. “Çocuklarda akciğer kist hidatiğinin albendazol ile tedavisi”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 17, 21-25 (2003).
 • Demiryürek Ş., Ceylan H., Demiryürek A.T. “İskemik önkoşullama ve etki mekanizması”, Genel Tıp Dergisi, 13, 187-194 (2003).
 • Sivaslı E., Bozkurt A.İ., Ceylan H., Coşkun Y. “Gaziantep Bölgesi’ndeki anne ve babaların sünnet ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 46, 114-118 (2003).
 • Karaca İ., Hoşgör M., Ceylan H., Topçu K., Temir G., Uçan B. “Çocukluk çağı akciğer absesi olgularının tedavisi”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 17, 53-57 (2003).
 • Günşar C., Çün S., Etensel B., Ceylan H., Şencan A., Mir E. “Nekrotizan enterokolit: 35 olguda insidans, tanı kriterleri, risk faktörleri, tedavi ve mortalite değerleri”, Ege Pediatri Bülteni, 10, 1-6 (2003).
 • Ceylan H., Sivaslı E., Coşkun Y. “Safra kesesi psödolityazisi: Seftriakson’un sık ve gözden kaçan bir yan etkisi”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 45, 61-64 (2002).
 • Günşar C., Şencan A., Karaca İ., Ceylan H., Fesçekoğlu O., Mir E. “Cerrahi tedavi uygulanan üreteropelvik bileşke darlıkları: Bir yaş üstü olgularda on yıllık deneyim”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 16, 41-46 (2002).
 • Günşar C., Karaca İ., Şencan A., Ceylan H., Mir E. “Semptomatik yenidoğanlarda intestinal rotasyon anomalilerinin klinik ve radyolojik tanımlanması”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 16, 12-15 (2002).
 • Koçoğlu H., Pirbudak L., Göksu S., Ceylan H., Özokutan B.H., Öner Ü. “Anesthesia management for a noncardiac surgery of a 59 days baby having tetralogy of fallot”, Annals of Medical Sciences, 11, 31-32 (2002).
 • Ceylan H., Karaca İ., Karakök M. “Tanınız Nedir? (İnce barsak duplikasyonu)”,  Gaziantep Tıp Dergisi, 12, 112-114 (2001).
 • Ceylan H., Özokutan B.H., Erkılıç S. “Tanınız nedir? (Umbilikal polip)”, Gaziantep Tıp Dergisi, 12, 51-53 (2001).
 • Ceylan H. “Tıp ve İnternet: Tartışma grupları”, Anadolu Tıp Dergisi, 3, 137-142 (2001).
 • Özokutan B.H., Ceylan H. “Türk çocuk cerrahlarının Medline’daki yeri”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 15,12-14 (2001).
 • Özokutan B.H., Ceylan H. “Geç dönemde gastrointestinal semptomlarla kendini gösteren bir konjenital diafragma hernisi olgusu”, Gaziantep Tıp Dergisi, 12, 28-30 (2001).
 • Ceylan H., Öztop İ. “Boyunda nadir bir lezyon: Lenfanjioma sirkumskriptum”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 14, 38-40 (2000).
 • Karaca İ., Ceylan H., Şencan A., Günşar C., Mir E. “A case of empyema and bronchocutaneous fistula following oat head aspiration”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 12, 44-46 (1998).
 • Öztürk H., Ceylan H., Sakarya M.T., Sürer İ., Çetinkurşun S. “Çocuklarda nadir yerleşimli kist hidatikler: İki olgu Sunumu”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 11, 41-42 (1997).
 • Ceylan H., Yıldız A., Günşar C., Şencan A., Sayan A., Karaca İ., Yegane Ş., Mir E. “Çocuk apandisitlerinde seftazidim ile kemoprofilaksi”, İlaç ve Tedavi Dergisi, 5, 14-18 (1992).
C. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER
 • Ceylan H., Yapici S., Tutar E., Ceylan N.O., Tarakçıoğlu M., Demiryurek A.T. “The role of dexpanthenol and a Rho-kinase inhibitor Y-27632 in wound healing in an experimental chemical esophageal burn model”. 10th (SYPSA) Annual Pediatric Surgery Conference, Damascus Hospital, 15-17 July 2009, Damascus, Syria
 • Ceylan H. “Necrotizing enterocolitis: Pediatric Surgeon’s Perspective”. Aleppo 6th Medical Scientific Week. 30 May-4June, 2009, Ibn Rushd Hospital, Aleppo, Syria
 • Ceylan H., Yüncü M., Gürel A., Armutçu F., Gergerlioğlu H.S., Bağcı C., Demiryürek A. T. “Effects of whole-body hypoxic preconditioning on hypoxia/reoxygenation-induced intestinal injury in newborn rats” 2nd. Franco-Syrian Workshop and Conference in Paediatric Surgery. Özet Kitabı: (kitapçıkta sayfa numarası belirtilmemiştir),  Halep, Suriye, 2005.
 • Ceylan H. “The role of new methods of communication in development of pediatric surgery”, 4th International Meeting of the Egyptian Association of Paediatric Surgeons, Özet Kitabı: 70, İskenderiye, Mısır, 2000.
 • Ceylan H., Şirikci A., Kılıçaslan Ş., Gümüşburun E. “An unusual presentation of urachal remnant”, Symposium Internationale Quartum Anatomiae Clinicae, Özet Kitabı: 59, Varna, Bulgaristan, 2000.
 • Yapıcı S., Ceylan H., Karaca I., Sarı I., Ortac R., Ozokutan B.H., Kervancıoğlu S. “Simple testicular cyst: A rare cause of scrotal swelling in infancy”,  2nd Franco-Syrian Workshop and Conference in Paediatric Surgery. Özet Kitabı: (kitapçıkta sayfa numarası belirtilmemiştir)  Halep, Suriye, 2005.
 • Özokutan B.H., Ceylan H., Yılmaz K. “Ascended testis in 3 brothers with Pelizaeus Merzbacher Syndrome”,  4th  Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons (MAPS),  Özet Kitabı: 94,  Çeşme-İzmir-Türkiye, 2002.
 • Günşar C., Ceylan H., Şencan A, Mir E. “Çocuklarda ampiyem”, Türkiye Azerbeycan Tıp Günleri, Özet Kitabı: 41, Ankara, 1991.
D. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER
 • İR User, BH Özokutan SC Karakuş, V. Akçaer,H Ceylan. Çocuklarda Over Kitlelerine Yaklaşım: 15 Yıllık Deneyim. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.
 • SC Karakuş, İR User, V. Akçaer, BH Özokutan, H Ceylan. Küçük Üretrokütanöz Fistüllerde Basit Bir Teknik: Ligasyon. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.
 • SC Karakuş, İR User, B Demircioğlu Kılıç,V. Akçaer, H Ceylan, BH Özokutan. Dekstranomer/Hyaluronik Asit İle Poliakrilat/Polialkol Kopolimerlerinin Vezikoüreteral Reflünün Endoskopik Tedavisinde Karşılaştırılması. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.
 • İR User ,SC Karakuş, BH Özokutan, H Ceylan. Sigmoid Volvulus: Çocukluk Çağının Nadir İleus Nedeni. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.
 • SC Karakuş, V. Akçaer, İR User, H Ceylan, BH Özokutan. Çocuklarda Fundoplikasyon Deneyimlerimiz. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.
 • İR User ,SC Karakuş, H Ceylan, BH Özokutan. Psoas Absesi İle Belirti Veren Spiegel Hernisi. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.
 • İR User ,SC Karakuş, H Ceylan, BH Özokutan. Polikistik Over Zemininde Gelişen Tek Taraflı Masif Ovaryan Ödem. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2015.
 • Karakuş SC, Özokutan BH, Bakal Ü, Ceylan H, Saraç M, Kul S, Kazez A: Özofageal atrezinin geç tanısı: morbitide ve mortalitenin önlenebilir bir nedeni. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, 17- 20 Eylül 2014.
 • Karakuş SC, Ceylan H, Özokutan BH, Akçaer V, User İR: Suriyeli çocuk hastalarımız. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, 17- 20 Eylül 2014.
 • Karakuş SC, Özokutan BH, Ceylan H, User İR, Akçaer V: Nezidioblastozis deneyimlerimiz. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, 17- 20 Eylül 2014.
 • Karakuş SC, Ceylan H, Özokutan BH, Akçaer V, User İR: Hirschsprung hastalığında transanal endorektal pull-through ameliyatı: erken dönem sonuçlarımız. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, 17- 20 Eylül 2014.
 • Karakuş SC, Ceylan H, Özokutan BH, User İR, Akçaer V: Vestibüler fistülde posterior sagittal anorektoplasti: kolostomili mi kolostomisiz mi? 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, 17- 20 Eylül 2014.
 • User İR, Karakuş SC, Ceylan H, Özokutan BH, Karakök M: Alışılmadık yerleşim gösteren inflamatuar myofibroblastik tümör. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, 17- 20 Eylül 2014.
 • Akçaer V, Karakuş SC, Büyükçelik M, Özokutan BH, Ceylan H, Balat A: Renal arter darlığına bağlı hiponatremik hipertansiyon sendromu. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, 17- 20 Eylül 2014.
 • Karakuş SC, User R, Özokutan BH, Ceylan H: Port Kateter Yerleştirilmesi: 10 Yıllık Tek Merkez Deneyimi. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, 30 Ekim-2 Kasım 2013.
 • Karakuş SC, Kılınçaslan H, Büyükbeşe Sarsu S, Koku N, Parmaksız ME, Özokutan BH, Ceylan H: Anorektal Malformasyonların Geç Tanısı: Morbidite ve Mortalitenin Önlenebilir Bir Nedeni. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, 30 Ekim-2 Kasım 2013.
 • Büyükbeşe Sarsu S, Karakuş SC, Ceylan H, Özokutan BH: Çocuklardaki Akut Apendisit Tanısında Mean Platelet Volume’un Tanısal Değeri. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, 30 Ekim-2 Kasım 2013.
 • Karakuş SC, Özokutan BH, Ceylan H: İnvajinasyonu Taklit Eden Hastalıklar: Tanısal Sorun. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, 30 Ekim-2 Kasım 2013.
 • Karakuş SC, Ceylan H, Özokutan BH, Akçaer V: Doğumsal Mesane Divertikülündeki Mesane Taşı. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, 30 Ekim-2 Kasım 2013. 
 • Gözen A, Demiryürek Ş, Taşkın A, Çıralık H, Bilinç H, Kara S, Aydın A, Aksoy N, Ceylan H. İskemik önkoşullamanın sıçan testisinin iskemi ve reperfüzyon hasarı üzerindeki koruyucu etkisi: Y-27632 and 5-hidroksidekanoik asidin rolü 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, 17-20 Ekim 2012
 • Gündüz F, Özokutan BH, Ceylan H: Çocuklarda Korozif Madde İçimine Bağlı Gastrointestinal Kanal Yaralanmaları. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, 17-20 Ekim 2012.
 • Güler E., Ceylan H., Özokutan B.H., Kör D., Uluca Ü. “Pediatrik onkolji hastalarında port kateter kullanımı sonuçları”, 15. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi., İzmir, Özet Kitabı: 233, 2010.
 • Güler E., Ceylan H., Bakır K., Özokutan B.H., Aslan O., Uyanık H. “Germ Hücreli tümör olgularımızın değerlendirilmesi”, 16. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi,  Samsun, Özet Kitabı: 189, 2010.
 • Keskin M., Kör Y., Ceylan H., Özsaraç C., Kör D. “Ektopik tiroid glandı olan bir olguda jüvenil fibroadenom”, 18. TPOG Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet  Kongresi,  Antalya, Özet Kitabı: 220, 2010.
 • Ceylan H., Yapıcı S., Tutar E., Ceylan N.O. Tarakçıoğlu M: Demiryürek A.T. “Deneysel kimyasal özofagus yanık modelinde dekspentanol ve Y-27632 tedavilerinin yara iyileşmesi üzerindeki etkileri”, 27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Malatya, Özet Kitabı: 77, 2009.
 • Sımsık S., Özokutan B.H., Ceylan H., Aydın A., Güler E. “Çocuklarda over patolojileri”, 27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Malatya, Özet Kitabı: 201, 2009.
 • Özokutan B.H., Ceylan H., Yapıcı S., Sımsık S. “Pile bağlı Meckel divertikülü perforasyonu: 2 olgu sunumu” 26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Özet Kitabı: 148, 2008.
 • Ceylan H.,  Ersöz N., Kibar Y., Özdil M., Bilgiç T., Bakır K., Demiryürek A.T. “Genel vücut hipoksik önkoşullamasının yavru sıçan barsağının iskemi-reperfüzyon yaralanması üzerindeki koruyucu etkisinin oluşum mekanizmasında nitrik oksitin rolü”,  24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Adana, Özet Kitabı: 138, 2006.
 • Özokutan B.H., Ceylan H., Ertaşkın İ., “Yapıcı S. Çocuklarda koroziv madde içimi sonrası gelişen mide komplikasyonları”, 24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Adana, Özet Kitabı: 104, 2006.
 • Uçaner N., Ceylan H.: “Boğulmuş kasık fıtığının nadir bir komplikasyonu: İleo-kütanöz fekal fistül”, 23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı: 172, Gaziantep, 2005.
 • Ceylan H., Yüncü M., Gürel A., Armutçu F., Gergerlioğlu H.S., Bağcı C., Demiryürek A.T. “Genel vücut hipoksik önkoşullamasının yavru sıçan barsağının hipoksi/reoksijenasyon yaralanması üzerindeki etkileri”. 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, Özet Kitabı: 72, 2004.
 • Özokutan B.H., Ceylan H., Karakök M., Ersöz N., Sarsu S. “Çocukluk çağının nadir bir meme lezyonu: Filloides tümörü”, 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, Özet Kitabı: 184, 2004. 
 • Ceylan H., Yüncü M., Kocabaş R., Tarakçıoğlu M., Bağcı C., Demiryürek A.T. “İskemik önkoşullamanın erken fazının sıçan testisi üzerine etkisi”, 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı: 94, Şanlıurfa, 2003.
 • Ceylan H. “İnternet’te yer alan Türkçe web sayfalarındaki çocuk cerrahisi bilgilerinin değerlendirmesi”, 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı: 117, Şanlıurfa, 2003.
 • Ceylan H., Karaca İ., Sarı İ., Ortaç R., Özokutan B.H., Kervancıoğlu S. “Bebeklerde skrotal şişliğin nadir bir nedeni: Basit testis kisti”, 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı: 137, Şanlıurfa, 2003.
 • Özokutan B.H., Zoroğlu S., Ceylan H., Özkan K.U. “İdiopatik konstipasyonlu çocuklar ve anne-babalarının psikolojik yönden değerlendirilmesi”, 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Şanlıurfa, Özet Kitabı: 125, 2003.
 • Ceylan H., Karakök M., Güldür E., Cengiz B., Bağcı C., Mir E. “Spermatik kordun traksiyonu duktus deferens ve testis hasarına yol açabilir”, 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı: 170, Mersin, 2002. 
 • Özokutan B.H., Ceylan H., Koçoğlu H., Pirbudak L., Ersöz N. “İnguinal hernili hastalarda anestezi öncesi rutin tetkik gerekli mi?”, 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı: 170, Mersin, 2002.
 • Ceylan H., Özokutan B.H., Karakök M., Büyükbeşe S. “Paraüretral kist: Konservatif tedavi her olguda başarılı değildir”, 19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı: 170, Antalya, 2001. D19.  
 • Ceylan H., Stringer M.D. “Çocuklarda safra kesesi polipleri”, 19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı: 112, Antalya, 2001. 
 • Özokutan B.H., Ceylan H. “Türk çocuk cerrahlarının Medline’daki yeri”, 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı: SB-1, Antalya, 2000.
 • Günşar C., Şencan A., Karaca İ., Fesçekoğlu O., Ceylan H., Etensel B., Mir E. “Üreteropelvik bileşke darlıkları: 10 yıllık deneyimimiz”, 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı: SB-59, Antalya, 2000.
 • Günşar C., Şencan A., Çetin G.G., Karaca İ., Ceylan H., Etensel B., Kızılay N., Mir E. “Appandisit tanısında ultrasonografik incelemenin değeri”, 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı: P-12, Antalya, 2000.
 • Şencan A., Mir E., Karaca İ., Topçu K., Ceylan H. “Pilorik atreziye eşlik eden multipl intestinal atrezi ve piloro-koledokal fistül”, 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı: P-47, Antalya, 2000.
 • Ceylan H., Puntis J.W.L., Abbott C.R., Stringer M.D. “Long-term outcome of peri-anastomotic ileocolic ulceration”, 17. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı: SB-51, Antalya, 1999.
 • Ceylan H., İnan S., Saday C., Günşar C., Munis N., Karaca İ., Mir E.: “Çocuk Hastanesi poliklinik olgularının mikrobiyolojik tarama sonuçları”,  4. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı:164, İzmir, 1993.
 • Mir E., Killi R., Ceylan H., Özbek S., Sayan A., Sevinç E., Karaca İ. “İntraskrotal patolojilerin tanısı ve takibinde renkli doppler ultrasonografinin yeri”, 12. Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı:V/5, Kuşadası-Aydın, 1992. 
 • Mir E., Karaca İ., Ceylan H., Yıldız A., Şencan A. “Atnalı böbrekte Wilms tümörü” 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, Özet Kitabı: 32, Bursa, 1992.
 • Mir E., Yegane Ş., Sayan A., Günşar C., Ceylan H., Altıntoprak Z. “Jejunal segmental dilatasyon: Olgu sunumu”, 12. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı: TP/12, Kuşadası-Aydın, 1992. 
 • Karaca İ., Yalçın M., Altıntoprak Z., Şencan A., Ceylan H., Mir E. “Çocuklarda inmemiş testis”, 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, Özet Kitabı. 32, Bursa, 1992.
 • Mir E., Karaca İ., Sayan A., Yıldız A., Ceylan H., Şencan A. “Çocukta glans penis yerleşimli bir Kaposi sarkomu olgusu”, 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, Özet Kitabı: 31, Bursa, 1992.
 • Mir E., Ceylan H., Saday C., Yalım P., Günşar C., Yıldız A., Şencan A. “Talassemili bir hastada parsiyel splenektomi: Olgu sunumu”, 11. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı: 71, Antalya, 1991. 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde