Prof. Dr.

Hasan Taşçı

Genel Cerrahi

İlgi Alanları

 • Böbrek Nakli
 • Karaciğer
 • Kolon Kanseri
 • Mide Kanseri
 • Pankreas Kanseri
 • Guatr
 • Meme Kanseri
 • Safra Kesesi
 • Kasık ve Karın Fıtığı
 • Hemoroid
 • Kıl Dönmesi
 • Apandisit
 • Reflü
 • Obezite Cerrahisi

9
h-index
130
uluslararası makale
Eğitim
 • 1976 - İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
 • 1976 - 1979 İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Uzmanlığı 
 • 1979 - 1984 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  Genel Cerrahi Uzmanlığı 
 • 1984 - 1986 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askerlik Görevi 
 • 1987- Anatomi-Morfoloji Doçentliği
 • 1988 - Genel Cerrahi Doçentliği 
 • 1996 - Genel Cerrahi Profesörlüğü 
 • 2015 - Anatomi Profesörlük
Deneyim
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
 • Edirne Tıp Fakültesi
 • Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 
 • Derriford Hospital İngiltere 
 • İstanbul Esnaf Hastanesi
 • Türkiye Hastanesi
 • Medipol Hastanesi 
 • Bahçelievler Medicana Hastanesi Böbrek Nakli Merkez Sorumlusu 
 • Bht Clinic Tema Hastanesi 
 • Bezmialem Vakıf Üniversitesi  
 • Liv Hospital Vadiistanbul
Uluslar arası Yayın Listesi
1.    Çiçek Y, Taşçı H, Gökdoğan C, Öneş S, Göksel S. Intraabdominal ectopic thyroid. Br J Surg, 80, 316, 1993.
2.    Çiçek Y, Taşçı H, Gökdoğan C, Öneş S, Gazioğlu E, Çarkman S, Pekmezci S. Colorectal cancer in patients younger than forty years of age. Acta Chir Belg, 93:258, 1993.
3.    Çiçek Y, Ayan F, Çarkman S, Gazioğlu E, Pekmezci S, Taşçı H. Intestinal perforation due to phytobezoar obstruction. Acta Chir Belg, 93:92, 1993
4.    Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Mat C, Taşçı H, Çiçek Y, Öneş S. Pyoderma gangrenosum: An Idiopathic Case and Recurrence After Surgery. Surgery 1999;126(1):85-87.
5.    Pekmezci S, Hız M, Sarıbeyoğlu K, Akbilen D, Kapan M, Nasırov C, Taşçı H. Malignant degeneration: an unusual complication of pilonidal sinus disease. 
Eur J Surg 2001;167: 475 - 477.
Altınlı E, Pekmezci S, Balkan T, Somay A, Büyükbeşe MA, Taşçı H, Akçal T.
Castleman’s Disease Masquerading as Sigmoid Colon Tumor and Hodgkin      Lymphoma. Swiss Surg 2002; 8: 7 - 10.
6.    Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Karahasanoğlu T, Taşçı H. 
Total laparoscopic cystogastrostomy for the treatment of pancreatic pseudocyst. 
J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2002;12:119 – 122.
7.    Altınlı E, Sarıbeyoğlu K, Pekmezci S, Uras C, Taşçı H, Akçal T. An Effective Omentoplasty Technique in Laparoscopic Surgery for Hydatid Disease of the Liver. JSLS 2002; 6: 323 - 6.
8.    Pekmezci S, Aytac E, Sarıbeyoğlu K, Harmancı Ak, Seyahi N, Ataman R, Taşçı H, Sarıyar M. Incidental renal cell carcinoma identified in a kidney prepared for cadaveric transplantation. Organs, Tissues & Cells 2012 (15): 39-41.
9.    Aptaramanov B, Seyahi N, Alagoz S, Pekmezci S, Ataman R, Tasci H, Serdengecti K. Acomparison of mycophenolate mofetil with mycophenolate sodium in renal transplant recipients on tacrolimus-based treatment. Transplant Proc. 2011 Apr;43(3):833-6.

Ulusal Yayın Listesi
1.    Altan A, Koç E, Göker B, Taşçı H, Göney E. Subkostosternal diafragma       (Morgagni) hernisi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 16: 107, 1985.
2.    Altan A, Göney E, Göker B, Taşçı H. Primer indirekt inguinal hernili hastalarda uyguladığımız Bassini ve anatomik tamir yöntemlerinin 2-6 yıllık sonuçları. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 16:162-165, 1985.
3.    Perek S, Uras C, Perek A, Taşçı H. Total gastrektomilerde mortalite ve       morbiditeyi etkileyen faktörler. Ulusal Cerrahi Dergisi, 3: 82, 1987
4.    Göksoy E, Sarıyer M, Yalçınkaya AS, Taşçı H. Hematolojik hastalarda splenektomi endikasyonları. Medica, 3:33,1987.
5.    Bükey Y, Özçelik F, Çiçek Y, Koç AE, Yiğitbaşı R, Taşçı H. Ekstrahepatik safra yolları karsinomu. Deniz Tıp Bülteni, 4: 12, 1987.
6.    Bükey Y, Çiçek Y, Kayabaşı B, Özçelik F, Kaya R, Taşçı H. Familial poliposis. Deniz Tıp Bülteni, 4:17,1987.
7.    Yiğitbaşı R, Çiçek Y, Bükey Y, Özçelik F, Taşçı H. Postoperatif ileus yöntemi ve nasogastrik tüpün yeri. Deniz Tıp Bülteni, 4: 15, 1987.
8.    Alver O, Kayabaşı B, Özcan M, Taşçı H. Gastroduodenal ülser için trunküler vagotomi ile birlikte açık veya submukosal ön pilorektomi (Aust-Holle) işlemi. Medica, 4:15, 1988.
9.    Geçioğlu A, Kalafat H, Taşçı H. Mide leiomyoblastomu. Medica, 18: 1988.
10.    Çiçek Y, Akay K, Tuna MY, Özgültekin R, Taşçı H. Sekonder yara iyileşmesinde kullanılan topikal maddelerin yara iyileşmesini hızlandırıcı etkilerinin deneysel olarak karşılaştırılması. SBAD, 3: 217, 1992.
11.    Göksel S, Akı H, Öz B, Calay Z, Çiçek Y, Taşçı H, Özkay G. Crohn hastalığı ve hastalıksız rektumda adenokarsinom (olgu bildirisi). Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2:199, 1992.
12.    Taşçı H, Çiçek Y, Pekmezci S, Gökdoğan C, Öneş S. Laparoskopik kolesistektomi. İlk yüz vakalık serinin incelenmesi. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 7: 68,1993. 
13.    Taşçı H, Pekmezci S, Çiçek Y, Eliçevik M. Karaciğer dev kavernöz hemanjiom enükliasyonu. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 7: 248,1993.
14.    Taşçı H, Çiçek Y, Özçelik MF, Sayan M, Pekmezci S, Öneş S, Gökdoğan C. Shouldice yöntemiyle inguinal herni onarımı. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 15:117, 1993.
15.    Pekmezci S, Altınlı E, Durgun AV, Artış T, Dervişoğlu S, Taşçı H. Dalağın   Paraziter Olmayan Kistleri. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 1997;11(2):114-117.
16.    Pekmezci S, Kapan M, Taşçı H, Erkut S, Dervişoğlu S. Ekstraadrenal  Retroperitoneal Feokromasitoma. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 1997;11(4):238-240. 
17.    Pekmezci S, Gezer A, İlvan Ş, Taşçı H, Öneş S. Dermoid Kistlerde Malign Değişim:Olgu sunumu ve güncel literatürün incelenmesi. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 1998; 2(1):12-15. 
18.    Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Eroğlu E, Durgun AV, Taşçı H. Littre Fıtığı (Olgu sunumu). Çağdaş Cerrahi Dergisi, 1998;12 (4) : 213 - 214. 
19.    Yavuz N, Pekmezci S, Ertem M, Ergüney S, Taşçı H. Gastroözefageal Reflü Hastalığında Laparoskopik Posterior Parsiyel Fundoplikasyon (Toupet işlemi). End.Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi, 1999;6:34-37.
20.    Taşçı H, Pekmezci S, Altınlı E, Sarıbeyoğlu K. Akalazya tedavisinde torakoskopik özefagokardiyomiyotomi. End. Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi 1999;6:155-159. 
21.     Taşçı H. Kist Hidatiğin Klinik Belirtileri. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006, 2(9):10-12.
22.    Sarıbeyoğlu K, Pekmezci S, Kol E, Kapan M, Taşçı H. Laparoscopic Cystogastrostomy for the Management of Pancreatic Pseudocysts. Turk J Med Sci 2008; 38: 311 - 317.
 • Sağlık Bakanlığı Böbrek Nakli Bilim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal Cerrahi Derneği
 • Hepotopankraitiko Cerrahi Derneği
 • Ulusal Acil ve Travma Derneği
 • Meme Cerrahisi Derneği
 • Endoskopik Cerrahi Derneği
 • İstanbul Cerrahi Derneği
 • Türk Kolon  ve Rektum Cerrahisi
 • The Transplantation Society (TTS) 
 • İstanbul Tabip Odası

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde