Prof. Dr.

Hüseyin Aksu

Kardiyoloji

İlgi Alanları

 • Kardiyoloji Girişimsel Kardiyoloji
 • Koroner invazif tanı yöntemleri- IVUS/FFR
 • Kompleks koroner girişimler (Antegrad/retrograd kronik total oklüzyon, bifurkasyon ve ostial, sol ana damar)
 • Arteriyel/koroner fistül oklüzyonu
 • Periferik/viseral arter girişimleri
 • Endovasküler greft implantasyonu (torasik/abdominal/iliak/Chimney metodu)
 • Endoleak kapatılması için koil işlemleri
 • Septal alkol ablasyon işlemi
 • Perkütan mitral/pulmoner balon valvuloplasti
 • Transkateter Aort Kapak Replasmanı (TAVI)
 • Perkutan Mitral Kapak Tamiri (Mitraclip)
 • Perkütan mitral annüloplasti (Carillon)
 • Perkütan ASD/PDA kapama
 • Perkütan post-MI VSD kapama
 • Aort koartasyon balon/stent (Girişimsel Kardiyoloji)

18
h-index
Eğitim
 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilimdalı
 • Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi
 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Deneyim
 • Liv Hospital, Ulus
 • Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi
 • Kardiyoloji Yeterlilik Belgesi 2010
 • Kardiyoloji Doçentliği 2011
 • Percutenous Mitral Valve Repair Program, Brussels, Belgium
 • Carillon Mitral Contour System Training, Hamburg, Germany
 • Edwards Sapien THV Training Program, Nyon, Switzerland
 • Corevalve TAVİ Training Program, Istanbul, Turkey
 • Portico TAVİ Training Program, Brussels, Belgium
 • İstanbul Tabib Odası
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • European Cardiology Society

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde