Prof. Dr.

Kazım Özenç Minareci

Girişimsel Radyoloji

İlgi Alanları

 • Girişimsel nöroradyoloji: beyin ( intrakranyal ) anevrizmaları, AVM, Karotis darlıkları, inme, beyin damarlarındaki darlıklar, intrakranyal AVF, dural AVF’s hemanjiom, doğum lekesi, omurilik damar hastalıkları, vb
 • Tanısal nöroradyoloji: Anjiografi, MRG, BT
 • Tanısal ve girişimsel radyoloji

14
h-index
43
uluslararası makale
Eğitim
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • Zürih Üniversitesi Nöroradyoloji Enstitüsü
 • Beth Israel North Hospital Girişimsel Nöroradyoloji Kliniği – Dr. Alejandro Berenstein, New York, NY, ABD
Deneyim
 • Liv Hospital Vadistanbul
 • Florence Nightingale Hastaneleri
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroradyoloji Bilim Dalı Bşk
 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal
 • 1- Aydın , K, Güven, K, Sencer, S, ve Ö.Minareci, “A new MRI method for the quantitative evaluation of extraocular muscle size in thyroid-associated ophthalmopathy”  Neuroradiology,
 • 2- Sencer, S, Sencer, A, Aydın K, Hepgül, K, Poyanlı, A,ve Ö, Minareci “Skull and skull base tuberculosis: Case report” Neuroradiology,
 • 3- Aydın K, Sencer  S, Minareci Ö, Sencer A, ve K. Hepgül, “Spinal cord herniation into mediastinal neuroenteric cyst: CT and MR imaging findings”  British Journal of Radiology
 • 4- Aydın, K., Sencer, S., Demir, T., Öğel, K., Tunacı, A. ve Ö. Minareci, “Cranial MR findings of chronic toluene abuse by inhalation”, AJNR Am. J Neuroradiol., 23, 1173-1179 (2002)
 • 5- Aydin, K., Sencer, S. ve Ö. Minareci, “Thoracocervical dorsal dermal sinus associated with multiple vertebral body anomalies,” Neuroradiology, 43, 1084-1087 (2001).
 • 6- Sencer, S., Poyanlı, A., Kırış, T., Sencer, A. ve Ö. Minareci, “Recent experience with moyamoya disease in Turkey,” Eur. Radiol., 10, 569-572 (2000).
 • 7- Y.Yılmaz, M.Özmen, I.Adalet, M.Çalışkan, S.Ünal, N.Aydınlı, Ö.Minareci “99 Tc HmPAO SPECT  in 13 patients with Classic Lissencephaly” 
 • 8- Pediatrik Neurology Vol.22 No:4 2000 January
 • 9- G.E.Pamuk, Ö.N.Pamuk, M.R.Altıparmak, H.Şentürk, Y.Parman, Ö.Minareci, G.Özbay “A Case of PAN Complicated by Nephrotic Syndrome after Acute Hepatit B” Clinical Rheumatology,  (2001) 20: 383-384 
 • 10- T.Elmacı, A.Kargı, Ö.Minareci, E.Onursal “Vagal paraganglioma” Estratto da CHIRURGIA Vol.12-N.2 Pag.121-123 (Aprile 2000)
 • 11- Sencer, S., Minareci, Ö. ve A. Poyanlı, “Management of a rare complication of endovascular treatment of direct carotid cavernous fistula,”  AJNR Am. J Neurorad., 20, 1465-1466 (1999).
 • 12- G.Tokuç, Ö.Minareci, D.Yavuzer, C. Kılıçkap, N.Gökyayla  “Moya moya syndrome in a child with hyperphosphatasia” Pediatrics International (1999) 41, 399-402
 • 13- A.Kaynar,Y.Parman, O.Demirkol, S.H.Birinci, Ö.Minareci, Y.Alkaner, A.Boyacıyan “Therapeutic Use of Botulinum Toxin in the Treatment of Masseter Hypertrophy” Oral& Maxillofacial Surgery”  1997,Supp. No:1 Volume:26
 • 14- Çalışkan, M., Minareci, Ö., Aydınlı, N., Sencer, S. ve M. Özmen, “Magnetic resonance imaging of spastic diplegia,” 5th Congress of the European Society of Magnetic Resonance in Neuropediatrics, Amsterdam, Neuropediatrics, Vol  28, s 367, 1997.
 • 15- Çalışkan, M., Minareci, Ö., Aydınlı, N., Sencer, S. ve M. Özmen, “Magnetic resonance imaging of spastic diplegia,” 5th Congress of the European Society of Magnetic Resonance in Neuropediatrics, Amsterdam, Neuropediatrics, Vol  28, s 367, 1997.
 • 16- Sencer, S., Poyanlı, A., Minareci, Ö., Rozanes, İ. ve B. Acunaş,  “Endovascular treatment of vein of Galen aneurysmal malformation,” CIRSE 98, Annual meeting and postgraduate course, cardiovascular and interventional radiological society of Europe, Venedik, JVIR, Vol 21 (Suppl 1), s 175, 1998.
 • 17- Sencer, S., Poyanlı, A., Minareci, Ö., Rozanes, İ. ve B. Acunaş, “Vertebral artery dissection,” CIRSE 98, Annual meeting and postgraduate course, cardiovascular and interventional radiological society of Europe, Venedik, JVIR , Vol 21 (Suppl 1), s 175, 1998.
 • 18- Minareci, Ö., Sencer, S. ve A. Poyanlı,  “Non-neuroradiological applications of Guglielmi detachable coil,” CIRSE 98, Annual meeting and postgraduate course, cardiovascular and interventional radiological society of Europe, Venedik, JVIR , Vol 21 (Suppl 1), s 175, 1998.
 • 19- Sencer, S., Poyanlı, A. ve Ö. Minareci, “Unruptured intracranial aneurysms: noninvasive imaging versus DSA,” ECR ’99, European Congress of Radiology, Viyana, European Radiology, Vol 9 (Suppl 1), s 523, 1999.
 • 20- Sencer, S., Minareci, Ö., Poyanlı, A. ve K. Aydın, “Vascular lesions in the head and neck: Imaging, angiography and intervention” 
 • 21- Scientific Meeting European Society of Head and Neck Radiology and                Neuroradiology ESHNR/ESNR, Ancona, Neuroradiology, Vol 43 (Issue 13), s 76-104,        2001
 • 22- Sencer, S., Minareci, Ö., Poyanlı, A. ve K. Aydın, “Vascular lesions in the head and neck: Imaging, angiography and intervention” Scientific Meeting European Society of Head and Neck Radiology and                Neuroradiology ESHNR/ESNR, Ancona, Neuroradiology, Vol 43 (Issue 13), s 76-104,        2001.
 • 23- Sencer, S., Poyanlı, A. ve Ö. Minareci, “Unruptured intracranial aneurysms: noninvasive imaging versus DSA,” ECR ’99, European Congress of Radiology, Viyana, European Radiology, Vol 9 (Suppl 1), s 523, 1999
 • 24- Ö.Minareci,M.Dinçer,İ.Rozanes,C.Babuna “Puberte Prekoks olgularında saptanan hamartomların Bilgisayarlı Tomografik Özellikleri” Türk Radyoloji Dergisi 1991, 27(1): 16-18
 • 25- A.Tunacı,Ö.Minareci,C.Babuna    “Behçet Hastalığı Nörolojik Tutulumunun BT ve MRG Bulguları”  Türk Radyoloji Dergisi, 1992, 28 (1): 12-15
 • 26- Ö.Minareci,K.Değer,M.Üzeyir,İ.Rozanes,A.Kumbasar,E.Yücel “Larinx tümörlerinin tanı ve tedavisinde bilgisayarlı tomografinin Yeri”  Türk Radyoloji Dergisi, 1990;26(3) 24-28
 • 27- Ö.Minareci,İ.Rozanes,İ.Sayı,E.Bulut,C.Babuna    “Mental Motor Geriliği olan 0-7 yaş grubu çocuklarda intrakranial patolojilerin tanısında BT’nin yeri”  Türk Radyoloji Dergisi 1990; 26(3) 34-38
 • 28- Ö.Minareci, C.Babuna “Intrakranial kanamaların değişik yöntemlerle incelemesi ve     nöroradyolojik özellikleri” Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1990;69-72
 • 29- Minareci, Ö. ve  S. Sencer, “İntrakranial ve kafa tabanı tümörlerinin terapötik embolizasyonu”, Türk Radyoloji Dergisi, 2, 192-196 (1995).
 • 30- H.H.Öz, Ö.Minareci, S.Cantez “University of Istanbul Faculty of Medicine Radioloy & Nuclear Medicine Information Management Systems” Nükleer Tıp Turkish Journal of Nuclear Medicine Vol.5 No:3 1996
 • 31- Poyanlı, A., Minareci, Ö., Sencer, S., Acunaş, B., ve İ. Rozanes, “İntrakranial anevrizmaların üç boyutlu bilgisayarlı tomografik anjiografi ile tanı ve preoperatif değerlendirilmesi”, Türk Radyoloji Dergisi, 33, 155-159 (1998)
 • 32- Çalışkan, M., Minareci, Ö., Aydınlı, N., Sencer, S. ve M. Özmen, “Spastik diplejide magnetik rezonans görüntüleme”, Türk Pediatri Arşivi, 33, 168-171 (1998).
 • 33- T.Yavuz, F.Darendeliler, M.Şükür, K.Ö.Minareci, F.Baş, R.Bundak, N.Saka, H.Günöz, “Çocukluk Döneminde Santral Diyabetes İnsipidusun etyolojik değerlendirilmesi” Klinik Gelişim 12 (803-807) 1999
 • 34- Sencer, S., Poyanlı, A., Aslan, C., Acunaş, B. ve Ö. Minareci, “Yeni doğanda servikal intradural nöroenterik kist”, Türk Radyoloji Dergisi, 34, 629-631 (1999).
 • 35- C.Öcal, Ö.Minareci, F.Darendeliler, M.Şükür, F.Baş, N.Saka, R.Bundak, H.Günöz, “Büyüme Hormonu Eksikliğinde Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Değerlendirilmesi” İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 63:4, 2000
 • 36- Kırış, T., Sencer, S., Sencer, A., Minareci, Ö., İzgi, N. ve A. Canbolat, “Tentorial dural arteriovenous fistulae: A report of four cases”, Medical Bull Istanbul, 33, 74-80 (2000).
 • 37- N.Aydınlı, M.Çalışkan, T.Kırış, Ö.Minareci, M.Özmen, “Konvülsiyon-Intracranial Vasküler Malformasyon Birlikteliği” Çocuk Dergisi 1:254-258, 2001
 • 38- Ö. Minareci, “Skalp arteriyovenöz fistüllerinin endovasküler tedavisi”, Tanısal ve Girişimsel Radyolojii, 7, 35-40 (2001).
 • 39- Sencer, S., Işık, Z., Minareci, Ö., Keleş, N., Değer, K. ve A. Öztürk, “Larenks kanserlerinin preoperatif değerlendirilmesinde BT, MRG ve histopatoloji bulgularının karşılaştırılması”,  Türk ORL Arşivi, 38, 153-158 (2000).
 • 40- Sencer, S., Minareci, Ö., Poyanlı, A. ve D. Yılmazbayhan, “CT-guided percutaneous biopsy of deep-seated head and neck neoplasms”, Medical Bull Istanbul, 34, 98-105 (2001).
 • 41- Sencer, S., Minareci, Ö., Türkmen, C., Aydın, K. ve A. Poyanlı, “Dejeneratif disk hastalığının değerlendirilmesinde diskografi, BT-diskografi bulgularının manyetik rezonans görüntüleme ile karşılaştırılması”, Türk Nöroşirurji Dergisi, 12, 54-59 (2002).
 • 42- Sencer, S.,  Poyanlı, A., Kahraman, H., Özdemir Ö., Çerkeş, M. ve Ö. Minareci, “Hiperprolaktinemide Manyetik Rezonans Görüntüleme”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 8, 27-30 (2002).
 • 43- Sencer, S., Minareci, Ö. ve A. Poyanlı, “Posttraumatic damage to the internal carotid artery: Pseudoaneurysm presenting with epistaxis and direct carotid cavernous fistula”, Turkish  Neurosurgery, 2001
 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Nöroradyoloji Derneği
 • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
 • Avrupa Nöroradyoloji Derneği
 • WFITN ( World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology )
 • 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu’ndan verilen “Başarılı Araştırmacı Belgesi”
 • 1998 yılında İstanbul Üniversitesinden verilen “Uluslararası Bilime Yaptığı Katkı” dan dolayı teşekkür belgesi
 • 2002 yılında İstanbul Üniversitesinden verilen Başarılı Araştırmacı Belgesi
 • 2003 yılında İstanbul Üniversitesinden verilen Başarılı Araştırmacı Belgesi

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde