Prof. Dr.

Mustafa Kemal Hamamcıoğlu

Beyin ve Sinir Cerrahisi

İlgi Alanları

 • Beyin Tümörleri ve Hipofiz Adenomlarının Cerrahi Tedavisi
 • Spinal Kordun (Omurilik) İntrameduller ve Ekstrameduller Tümörleri
 • Serebro-Vasküler Cerrahi
 • Trigeminal Nevralji ve Hemifasiyal Spazm Tedavisinde Mikrovasküler Dekompresyon, Perkütan RF Rizotomi
 • Genel Nöroşirürji Pratiği İçinde Yer Alan Mikrocerrahi Prosedürleri
 • Lomber, Servikal Disk Hernileri

13
h-index
32
uluslararası makale
Deneyimler
 • Liv Hospital Ulus 
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi
 • Doç. Dr. AD Bşk T. C. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD, İstanbul 2011 - ..
 • Doç. Dr. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD, Edirne 2011
 • Yrd. Doç. Dr, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD, Edirne1996 - 2011
 • Cerrahi Yoğun Bakımlar Kurulu Üyeliği, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2008 – 2011
 • Ameliyathane Koordinasyon ve İzleme Kurulu Üyeliği, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006 - 2011
 • Visiting scholar University of Virginia, Department of Neurosurgery, 1999 Charlottesville, Virginia, ABD
 • Visiting scholar University of Pennsylvania, The Children’s Hospital of 1999
 • Philadelphia, Department of Neurosurgery, Philadelphia, Pennsylvania, ABD
 • Uzm. Dr. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD, Edirne 1996
 • Kara Tbp. Er. NBC Okulu, Kenan Evren Kışlası, Küçükyalı, İstanbul 1993
 • Klinik gözlemci The Walton Neurology and Neurosurgery Center, University of Liverpool, Liverpool, İngiltere 1992
 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı, Nöroşirürji Bölüm Sorumlu ve Saymanlığı,İstanbul Üniversitesi,1989 – 1992
 • Ar. Gör. Dr. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul 1988 - 1995
 • Dr. Aşkale SSK Sağlık İstasyonu Tabipliği, Erzurum 1986 - 1988
 • Ege Üniversitesi Y.Lisans Tıp Fakültesi 1986
 • Medulla spinaliste ve kalp kasında rejenerasyon yeteneğinin aktive edilmiş monositlerle arttırılması, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, TÜBAP-247, Proje Yönetici Yrd., 1999.
 • Ağır Kafa Travmalı Hastalarda Serum ve Beyin – Omurilik Sıvısı S-100 B Protein Düzeylerinin Prognoz ile İlişkisi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi,
 • TÜBAP-303, Proje Yöneticisi, 2001.
 • İnsanda intervertebral disk yüksekliğinin ölçülmesi: cerrahi ve radyolojik yöntemlerin karşılaştırılması. Bir in vitro morfolojik çalışma, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, TÜBAP-607, Proje Yönetici Yrd., 2004.
 • Gelişmiş yüksek hızlı drill sistemlerinin nöroşirürji pratiğinde key-hole girişimlerdeki yeri. T. C. İstanbul Bilim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Projesi, Proje Yöneticisi, 2011.
 • Türk Nöroşirürji Derneği (TND), 1998
 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği (SSCD), 2005

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde