Prof. Dr.

Nermin Tansuğ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

İlgi Alanları

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Yenidoğan
 • Yüksek Riskli Bebekler
 • Yenidoğan Enfeksiyonları
 • Prematüre Bebeklerin Sorunları
 • Yenidoğan Sarılıkları
 • İkiz, Üçüz Bebekler
 • Büyüme Gelişme Geriliği
 • Beslenme
 • Sağlıklı Çocuk İzlemi ve Aşılama

Eğitim
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir. 1976-1982
Deneyim
 • Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Kocaeli. 2010-2016
 • Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AnabilimdalıYenidoğan Ünitesi, Manisa. 1998-2010 (Öğretim Üyesi)
 • SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Neonatoloji Ünitesi, İzmir. 1995-1998 (Yenidoğan Uzmanı)
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı. 1993-1995 (Yandal uzmanlık eğitimi)
 • SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Neonatoloji Ünitesi, İzmir. 1990-1993 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir. 1986-1990 (Uzmanlık eğitimi)
 • Muradiye Sağlık Ocağı. Manisa. (Pratisyen Hekim) 1982-1986
 • Türk Tabipler Birliği, Kocaeli Tabip Odası
 • Türkiye Milli Pediatri Derneği
 • Türk Neonatoloji Derneği
 • Ege Perinatoloji Derneği
 • Bebek Sağlığı Derneği
 • İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde