Prof. Dr.

Nuriye Taşdelen Fışgın

Enfeksiyon Hastalıkları

İlgi Alanları

 •     HIV/AIDS
 •     Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
 •     Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlar

Eğitim
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi / Lisans-Yüksek Lisans / 1988-1994
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji / Tıpta Uzmanlık / Sağlık Bakanlığı
 • Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği / 1998-2002
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / Doçentlik / Samsun / 2011-2017
 • T.C Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi  / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  / Profesörlük /  2017-2019
 • İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji / 2019-

Deneyim
 • Liv Hospital Ulus / 2019-
 • T.C Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji / AD:2017-2019
 • Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği / 2015-2017
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / Samsun: 2002-2015
 • College of Medicine Infectious Diseases Center in University of Cincinnati-USA / 2004 (üç ay)
 • İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği / Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Ankara / 1998-2002
 • Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Acil Servis-Zonguldak / 1995-1997

A-Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1- Tekin S, Keske S, Alan S, Batirel A, Karakoc C, Tasdelen-Fisgin N, Simsek-Yavuz S, Isler B, Aydin M, Kapmaz M, Yilmaz-Karadag F, Ergonul O. Predictors of fatality in influenza A virus subtype infections among inpatients in the 2015-2016 season. Int J Infect Dis. 2019 Apr;81:6-9.
2-Sayan M, Sargin F, Inan D, Sevgi DY, Celikbas AK, Yasar K, Kaptan F, Kutlu S, Fisgin NT, Inci A, Ceran N, Karaoglan I, Cagatay A, Celen MK, Koruk ST, Ceylan B, Yildirmak T, Akalın H, Korten V, Willke A. HIV-1 Transmitted Drug Resistance Mutations in Newly Diagnosed Antiretroviral-Naive Patients in Turkey. AIDS Res Hum Retroviruses. 2016 Jan;32(1):26-31. 
3-Dokuzoguz B, Korten V, Gökengin D, Fincanci M, Yildirmak T, Kes UN, Tasdelen Fisgin N, Inan D, Eraksoy H, Akalin H. Transmission route and reasons for HIV testing among recently diagnosed HIV patients in HIV-TR cohort, 2011-2012.
J Int AIDS Soc. 2014 Nov 2;17(4 Suppl 3):19595
4-Korten V, Gökengin D, Fincanci M, Yildirmak T, Kes NU, Fişgin NT, Inan D, Eraksoy H, Akalin H, Kaptan F. Outcomes of initial antiretroviral treatment (ART) among recently diagnosed HIV patients in HIV-TR cohort, 2011-2012.
J Int AIDS Soc. 2014 Nov 2;17(4 Suppl 3):19678
5-Sayan M, Sargýn F, Inan D, Sevgi DY, Celikbas AK, Yasar K, Kaptan F, Kutlu SS, Fýsgýn NT, Inci A, Ceran N, Karaoðlan Y, Cagatay A, Celen MK, Koruk ST, Ceylan B, Yýldýrmak T, Akalýn H, Korten V, Willke A. Transmitted antiretroviral drug resistance mutations in newly diagnosed HIV-1 positive patients in Turkey.
J Int AIDS Soc. 2014 Nov 2;17 (3): 158-159
6-Deveci A, Coban AY, Tanrıverdi Çaycı Y, Acicbe O, Taşdelen Fışgın N, Akgüneş A, Ozatlı D, Uzun M, Durupınar B. [In Vitro Effect of Ankaferd Blood Stopper®, a Plant Extract Against Mycobacterium tuberculosis Isolates]. Mikrobiyol Bul. 2013 Jan;47(1):71-8.
7-Tasdelen Fisgin N, Aydin BK, Sarikaya H, Tanyel E, Esen S, Sunbul M, Leblebicioglu H. Oxidative stress and antioxidant defense in patients with chronic hepatitis B. Clin Lab. 2012;58(3-4):273-80.
8-Tasdelen Fisgin N, Aliyazicioglu Y, Tanyel E, Coban AY, Ulger F, Zivalioglu M, Esen S, Leblebicioglu H. The value of neopterin and procalcitonin in patients with sepsis. South Med J. 2010 Mar;103(3):216-9
9-Tanyel E, Coban AY, Fisgin NT, Tulek N. The effect of tigecycline and ertapenem against clinical isolates of Brucella melitensis detected by E-test on different media. Indian J Med Microbiol. 2010 Oct-Dec;28(4):370-1.
10-Tasdelen Fisgin N, Doganci L, Tanyel E, Tulek N. Initial high rate of misdiagnosis in Crimean Congo haemorrhagic fever patients in an endemic region of Turkey. Epidemiol Infect. 2009 Jul 7:1-6
11-Tasdelen Fisgin N, Ergonul O, Doganci L ve Tulek N. “The Role of Ribavirin in The Therapy of Crimean Congo Hemorrhagic Fever:Early Use İs Promising”, Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2009 Aug;28(8):929-33. 
12-Tasdelen Fisgin N, Y Tanriverdi Cayci, Coban AY, D Ozatli, Tanyel E, Durupinar B ve Tulek N. “Antimicrobial Activity of Plant Extract Ankaferd Blood Stoper”, 2009 Fitoterapia, 80, 48-50. 
13-Tanyel, E., AY. Coban, Tasdelen Fisgin N, Tülek N ve Durupinar B. “In vitro Effect of Reactive Nitrogen and Oxygen Intermediates Alone and in Combination with Some Antibiotics Against Brucella melitensis Clinical Isolates”, 2009 Mikrobiyol Bul, 43,19-26.
14-Aydin, B, Tanyel E, Colak B, Fisgin NT ve Tulek N. “Infection Control Implemantations at Forensic Medicine Practice: A National Survey in Turkey”, Am J Forensic Med Pathol. 2009 Jun;30(2):167-70. 
15-Tasdelen Fisgin, N, Tanyel E,  Doganci L,  Tulek N. “Risk factors for fatality in patients with Crimean-Congo haemorrhagic fever”, Trop Doct. 2009 Jul;39(3):158-60. 
16-Sünbül, M, Zivalioğlu M ve Tasdelen Fişgin N, “Community-acquired Pseudomonas stutzeri Meningitis in an Immunocompetent Patient”, 2009 Mikrobiyol Bul, 43, 159-162.
17-Tanyel E, Tasdelen Fisgin N, Esen S, Darka O, Bahcivan ., Leblebicioglu H ve Tulek N. “An unusual case: Moraxella catarrhalis endocarditis in an immunocompetent patient”, Mikrobiyol Bul. 2009 Oct;43(4):667-70. 
18-Doganci, L, Ceyhan M, Tasdelen Fisgin N, Sarikayalar H ve Tulek N. “Crimean Congo hemorrhagic fever and diffuse alveolar haemorrhage”, 2008 Trop Doct, 38, 252-254.
19-Tasdelen Fisgin N, Fisgin T, Tanyel E, Doganci L, Tulek N, Guler N ve Duru F. “Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: Five Patients with Hemophagocytic Syndrome”, 2008 Am J Hematol, 83, 73-76.
20-Tanyel E, Tasdelen Fisgin N, Yildiz L, Leblebicioglu H, Doganci Lve TulekN. “Panniculitis as The Initial Manifestation of Brucellosis: a Case Report”, 2008 Am J Dermatopathol, 30, 169-171.
21-Tanyel, E, Tasdelen Fisgin N, Sarikaya Genc H, Doganci L ve Tulek N, ”Brucella Epididymo-orchitis Relapsing Three Times Despite Treatment”, 2008 Int J Infect Dis, 12, 215-217.
22-Coban, AY, Bilgin K, Tasdelen Fisgin N, Uzun M ve Durupinar B. ”Effect of Meropenem Against Multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis”, 2008 J Chemother, 20, 395-396.
23-Tasdelen Fisgin N, Candir N ve Sunbul M. ”Intracranial Aspergillosis in an Immunocompetent Patient”, 2007 Mikrobiyol Bul, 41, 303-307.
24-Tanyel E, Tasdelen Fisgin N, Sarikaya Genç H ve Tülek N. ”A Case of Secondary Syphilis with Hepatitis”, 2007 Mikrobiyol Bul, 41, 291-296.
25-Coban, AY, Darka O, Tasdelen Fisgin N, Tanyel E, Cetinkaya Sensoy E, Hepsert SA, Birinci A ve Durupinar B. ”Short communication: Use of Cefoxitin Disc Diffusion Method for The Detection of Methicillin Resistance in Staphylococcus aureus Clinical Isolates”, 2007 Mikrobiyol Bul, 41, 109-113.
26-Coban AY, Tanyel E, Tasdelen Fisgin N, Darka O, Tulek N ve Durupinar B. ”Mutant Prevention Concentrations of Tetracycline, Rifampicin and Ciprofloxacin for Brucella melitensis”, 2007 J Chemother, 19, 596-598
27-Doganci L ve Tasdelen Fisgin N. “Crimean Congo hemorrhagic as an Indication for Use of Ribavirin”, 2007 Pak J Med Sci, 23, 657.
28-Coban AY, Bilgin K, Uzun M, Tasdelen Fisgin N, Akgunes A, Cihan CC, Birinci A ve Durupinar B. ”Susceptibilities of Mycobacterium tuberculosis to isoniazid and rifampin on blood agar”, 2005 J Clin Microbiol, 43, 1930-1931.
29-Coban, AY, Darka O, Tasdelen Fisgin N, Cihan CC, Bilgin K, Akgunes A, Guven T, Dokuzoguz B, Birinci A ve Durupinar B. “The Resazurin Microplate Method for Rapid Detection of Vancomycin Resistance in Enterococci”, 2005 J Chemother, 4, 361-366.
30-Doganci L, Taşdelen Fışgın N, Sarikaya Genc H ve Tulek N. “Fatal Tetanus: Misdiagnosed & Operated as Surgical Acute Abdomen”, 2007 Case Rep Clin Pract Rev, 8, 169-171.
31-Doganci L, Kaya T, Tanyel E, Tasdelen Fisgin N, Gundogdu H, Kaygusuz G ve Kuzu I. “Fever, Giant Hepatic Cyst, Pancytopenia and T-cell Lymphoma”, 2007Case Rep Clin Pract Rev, 8, 203-206.

B- Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1-Nuriye TAŞDELEN-FIŞGIN. Gram-Negatif Bakteri İnfeksiyonlarında Kombinasyon. XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Uluslararası Kongresi 2018, Antalya (Konferans /Sunum)
2-Grup Hastanelerimizde 2013-2017 Yılları Arasında Gelişen Kateter İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarının İrdelenmesi Aslıhan Demirel , Nur Efe İris , Esin Çevik , Safiye Koçulu , Arzu Baygül , Nuriye Fışgın. XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Uluslararası Kongresi 2018, Antalya-Poster
3-V.Korten, M. Fincancı, A.Gündüz, T.Yıldırmak, D.Gökengiz, N. Taşdelen Fışgın, D. İnan, H.Akalın, HIV-TR Cohort Study Group. Immunovirologic Outcome of Initial Antiretroviral Treatment among Recently Diagnosed HIV Patients in Turkey: Results of HIV-TR Cohort. 14th European AIDS Conference, October 16-19, 2013.
4-V.Korten, D. İnan, T.Yıldırmak Ç.Ataman Hatipoğlu, N. Uzun Kes, N. Taşdelen Fışgın, H.Akalın, A. İnan, M. Sayan, HIV-TR Cohort Study Group. Prevalence of Transmitted Drug Resistance (TDR) in Newly Diagnosed HIV-1 Infected Patients in Turkey. 14th European AIDS Conference, October 16-19, 2013.
5-M. Fincancı, V.Korten, N.Uzun T.Yıldırmak, D.Gökengiz, N. Taşdelen Fışgın, B.Dokuzoğuz, F.Kaptan, HIV-TR Cohort Study Group. Spectrum of Opportunistic Diseases in Newly Diagnosed 5Patients in a Multicenter Cohort of HIV-infected Patients from Turkey. 14th European AIDS Conference, October 16-19, 2013.
6-M. Sayan, A. Willke, N.T. Fısgın, İ. Karaoglan, F. Sargın, A. Inci, A. Gündüz, N. Ceran, A. Celikbas, T. Yildirmak. Antiretroviraldrugresistancemutations in treatment naive Turkish patients infected with HIV-1. 14th European AIDS Conference, October 16-19, 2013.
7-N Tasdelen Fisgin, O. Ergonul, L. Doganci ve N. Tulek, “Early Ribavirin Use in Crimean Congo Hemorrhagic Fever: Significant Positive Impact in Prognosis”, 48th Annual Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy(ICAAC) and the Infectious Diseases Society of America (IDSA) 46th Annual Meeting, Washington, Abstract Book 714, USA, 2008. 
8-N Tasdelen Fisgin, L. Doganci, E. Tanyel ve N. Tulek, “Initial High Rate of Misdiagnosis in Crimean Congo Hemorrhagic Fever Patients in Endemic Region in Turkey”, 48th Annual Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy(ICAAC) and the Infectious Diseases Society of America (IDSA) 46th Annual Meeting, Washington, Abstract Book 714, USA, 2008. 
9-N Tasdelen Fisgin, E. Tanyel ve N. Tulek, “Risk factors among patients with Crimean-Congo haemorrhagic fever”, 17th European Congress of Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), Munich, International Journal of Antimicrobial Agents Vol 29, supp II, 280, Germany, 2007.
10-N Tasdelen Fisgin, T. Fisgin, F. Ulger, S. Esen, E. Tanyel, M. Zivalioglu ve H. Leblebicioglu, “Protein Z, other natural anticoagulan and procalcitonin levels in adult patients with sepsis”, 17th European Congress of Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), Munich, International Journal of Antimicrobial Agents Vol 29, Suppl II, 496, Germany, 2007. 
11-AY Coban, E. Tanyel, N. Fisgin Tasdelen, O. Darka, N. Tulek ve B. Durupinar, “Mutant prevention concentrations of ciprofloxacin for Brucella melitensis” 16th European Congress of Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), Nice-France, Abstract: R1919, 2006. 
12-B Aydin, E. Tanyel, B. Colak, N. Tasdelen Fisgin ve N. Tulek, “Infection control practice in forensic medicine”, 16th European Congress of Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), Nice-France, Abstract: R2108, 2006. 
13-C Aygün, Ş. Küçüködük, A. Birinci ve N. Taşdelen Fışgın, “Lipid Complex or Liposomal Amphotericin B for Candida Albicans Sepsis in Extremely Bırth Weight İnfants”, 1st Congress of  Union of Mediterranean Neonatal Societies and XIIth National Congress of Neonatology, 210, İstanbul, 2003.
14-A Kocagül Çelikbaş,  N. Taşdelen Fışgın, Ş.Eren,  N. Baykam, Ö. Ergönül ve B. Dokuzoğuz, “Long Time Follow up of Patients with Acute Hepatitis B”, FEMS SYMPOSİUM, Laboratory Monitoring of Viral Infections and Antiviral Resistance Detection, 35, İstanbul, 2000.

C- Yazılan Ulusal Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler

N. Taşdelen Fışgın, Ö. Altuntaş Aydın. “HIV Ve Tüberküloz Koenfeksiyonu”. HIV/AIDS Tanı İzlem ve Tedavi El Kitabı,Ed. D. Gökengin, B. Kurtaran, V.Korten, F. Tabak, S. Ünal. Bölüm VI,84-92, Türk HIV/AIDS Platformu yayınıdır, İstanbul, 2018
Tülek, N. ve N. Taşdelen Fışgın, “Akut Bakteriyel Menenjitler”, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, ed. A. Wilke Topçu, G. Söyletir ve M. Doğanay, Cilt 1, 1275-1303, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2017.
T. Yıldırmak, N. Taşdelen-Fışgın. HIV Bilgilendirme Kitabı, HIVÇG, KLİMİK yayınıdır. İstanbul, 2016
Tülek, N. ve N. Taşdelen Fışgın, “Akut Bakteriyel Menenjitler”, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, ed. A. Wilke Topçu, G. Söyletir ve M. Doğanay, Cilt 1, 1390-1422, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2008.

D- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- N Taşdelen Fısgın, Tunç Fışgın. Enfeksiyon ve Hemostaz. Turkiye Klinikleri J Hematol-Special Topics 2015;8(2):6-12
2-N. Taşdelen Fısgın. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi: Patogenez ve Klinik Bulgular. Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2014;7(2):14-8
3-NT Fisgin, E Tanyel, B Çiçek, N Çandır, N Tulek. Kandidemi Gelişen Hastaların Değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi 2009;23(3):97-103
4-N Taşdelen Fışgın, E Tanyel, H Sarıkaya ve N Tülek. “HIV/AIDS Olgularının Değerlendirilmesi”, Klimik Dergisi, 22, 18-20 (2009).
5-N Taşdelen Fışgın, E Tanyel, K Topgül, H Sarıkaya, L Doğancı ve N Tülek, “Kolon Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Gelişen Cerrahi Alan İnfeksiyonları ve Risk Faktörleri”, İnfeksiyon Dergisi, 22, 141-145 (2008).
6- N Taşdelen Fışgın, E Tanyel, A Ulus ve N Tülek, “Beyin Cerrahisi Kliniğinde Hastaya Dayalı Aktif Sürveyansın Önemi”, İnfeksiyon Dergisi, 22, 135-140 (2008).
7- E Tanyel, N Taşdelen Fışgın, H Sarıkaya Genç ve N Tülek, “Escherichia coli Bakteriyemisi Olan Olguların Değerlendirilmesi”, Klimik Dergisi, 21, 109-111 (2008).
8-B Sönmez, H Öztürk, Ü Beden, N Taşdelen Fısgın ve D Erkan. “Adenoviral Keratokonjonktivit Epidemisinde Klinik Özellikler ve Salgınla Mücadele”, MN Oftalmoloji, 14, 197-200 (2007).
9-N Taşdelen Fışgın, E Tanyel, M Zıvalıoğlu ve N Tülek. “Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları: Üçüncü Basamak Bir Üniversite Hastanesi Deneyimi”, İnfeksiyon Dergisi, 21, 169-174 (2007).
10-N Taşdelen Fışgın, S Genç, E Tanyel, H Yılmaz, A Baydın ve N Tülek. “Acil Servise Başvuran Hastalar Arasındaki İnfeksiyon Hastalıklarının Sıklığının İncelenmesi”, Klimik Dergisi, 19, 110-113 (2006).
11-E Tanyel, N Taşdelen Fışgın, N Tülek ve H Leblebicioğlu. “Yaşlı Hastalardaki Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi”, İnfeksiyon Dergisi, 20, 87-91 (2006).
12-N Taşdelen Fışgın, F Aydın, E Tanyel, N Çandır, M Sünbül, A Bektaş, N Tülek ve H Leblebicioğlu. “Pyoderma Gangrenosum”, Klimik Dergisi, 19, 82-84 (2006).
13-N Taşdelen Fışgın, İÇ Acuner, AY Çoban, Ş Esen ve F Öztürk. “Alcaligenes xylosoxidans’ın Neden Olduğu Bir Akut Meninjit Olgusu”, İnfeksiyon Dergisi, 20, 127-129 (2006).
14-N Taşdelen Fışgın, Ö Darka, T Fışgın, S Hepsert, AY Çoban ve M Elli. “Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastalarında Vankomisine Dirençli Enterokok Sürveyansı”, Mikrobiyol Bül, 40, 245-250 (2006).
15-A Akgüneş, AY Çoban, N Taşdelen Fışgın, İÇ Acuner ve B Durupınar. “Fenol Amonyum Sülfat Sedimentasyon Yönteminin Pulmoner Tüberküloz Tanısı İçin Değerlendirilmesi”, Tuberk Toraks, 53, 265-267 (2005). 
16-AY Çoban, Ö Darka, NTaşdelen Fışgın, E Tanyel, K Bilgin, Ç Çekiç Cihan, A Akgüneş, A Birinci ve B Durupınar. “Mycobacterium tuberculosis Kökenlerinin Primer Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılıklarının Kanlı Agarda Saptanması”, İnfeksiyon Dergisi, 19, 211-214 (2005).
17-N Taşdelen Fışgın, Ö Darka, M Sünbül, AY Çoban, H Sarıkaya, B Altun, B Durupinar ve H Leblebicioğlu. “Olgu Sunumu: Vankomisine Dirençli Enterokoka Bağlı Bir Hastane İnfeksiyonu”, Mikrobiyol Bül, 39, 351-355 (2005).
18-N Taşdelen Fışgın, İÇ Acuner, AY Çoban, T Fışgın, A Birinci ve B Durupınar. “Pseudomonas stutzeri’nin Neden Olduğu Bir Menenjit Olgusu”, Mikrobiyoloji Bülteni, 38, 261-264 (2004)
19-N Taşdelen Fışgın, “Septik Artrit”, Hipokrat Lokomotor, 5, 122-127 (2004).
20-Ş Eren, N Taşdelen Fışgın, N Baykam, A Kocagül Çelikbaş, T Güven ve B Dokuzoğuz. “HIV/AIDS Olgularında Ölüm Nedenleri”, HIV/AIDS Dergisi, 6, (2003).
21-N Taşdelen Fışgın, Ş Eren, A Kocagül Çelikbaş, N Baykam ve B Dokuzoğuz. “Serebral Toxoplazma İnfeksiyonu ile Seyreden Bir HIV/AIDS Olgusu”, HIV/AIDS Dergisi, 6, 51-54 (2003).
22-N Taşdelen Fışgın, N Baykam, O Portakal Akçin ve B Dokuzoğuz. “Yoğun Bakım Ünitesinde Sepsis ve SIRS Olgularında Prokalsitoninin Tanıdaki Rolü”, Yoğun Bakım Dergisi, 3, 43-47 (2003).
23-A Kocagül Çelikbaş,  N Taşdelen Fışgın, N Baykam, R Gözüküçük, Ş Eren ve B Dokuzoğuz. “Erişkinlerde Hepatit A İnfeksiyonu”, Viral Hepatit Dergisi, 8, 455-458 (2002).
24-N Taşdelen Fışgın, N Baykam, A Kocagül Çelikbaş, ŞEren ve B Dokuzoğuz. “HIV/AIDS Olgularında Tedavi Sürekliliğini Engelleyen Faktörler”, HIV/AIDS Dergisi, 5, 105-107 (2002).
25-N Baykam, N Taşdelen Fışgın, T Fışgın, A Kocagül Çelikbaş, ŞEren ve B Dokuzoğuz, “HIV/AIDS Olgularında Antikardiyolipin Antikor ve Protein S Düzeyleri”, HIV/AIDS Dergisi, 5, 159-161 (2002).
26-N Baykam, N Taşdelen Fışgın, A Erbay ve B Dokuzoğuz. “Akut Hepatit A ve Plasmodium vivax Sıtması”, İnfeksiyon Dergisi, 16, 367-369 (2001).
27-N Taşdelen Fışgın, Z Şıklar, Ü Tıran, Ö Erdeve, R Ünsal ve Y Dallar. “Sıtma ve Bruselloz Koinfeksiyonu”, Sted Dergisi, 10, 452-453 (2001).

E- Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. N Taşdelen Fışgın, E. Tanyel, B. Çiçek, N. Çandır ve N. Tülek, “Kandidemi Gelişen Hastaların Değerlendirilmesi”, 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 290, Antalya, 2009.
2. E Tanyel, A. Yılmaz Çoban, Y. Tanrıverdi Çaycı, N. Taşdelen Fışgın, N. Tülek ve B. Durupınar, “Rifampisin ve Tetrasiklinin İnsan Monosit Kökenli Makrofajları İçindeki Brucella melitensis Üzerine in vitro Etkisi”, 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 267, Antalya, 2009.
3. A Deveci, Ö. Acicbe, N. Taşdelen Fışgın, E. Tanyel ve N. Tülek, “Seftriaksona Yanıtsız Nörosifiliz Olgusu”, 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 235, Antalya, 2009.
4. A Deveci, Ö. Acicbe, N. Taşdelen Fışgın, E. Tanyel, Y. Bayrı ve N. Tülek, “Post-Nöroşirurjik Nozokomiyal İnfeksiyonların Maliyeti”, 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 232, Antalya, 2009.
5. N Taşdelen Fışgın, Y. Tanrıverdi Çaycı, AY. Çoban, D. Özatlı, E. Tanyel, B. Durupınar ve N. Tülek,  “Ankaferd Blood Stopper’in Antimikrobiyal Etkinliği”, 34. Ulusal Hematoloji Kongresi, 106, Çeşme-İzmir, 2008.
6. E Tanyel, N. Taşdelen Fışgın, M. Dülger,L. Doğancı ve N. Tülek, “Diyabetik Hastalarda Gelişen İnfeksiyonlar”, 1. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu, 37, Selçuk-İzmir, 2008.
7. N Taşdelen Fışgın, E. Tanyel, H. Sarıkaya Genç, B. Çiçek, L. Doğancı ve N. Tülek, “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi: Endemik Bölgedeki Bir Üniversite Hastanesi Deneyimi”, XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 808, Bodrum, 2008.
8. E Tanyel, AY. Çoban, N. Taşdelen Fışgın, ve N. Tülek, “Brucella melitensis İzolatlarının E Test Yöntemiyle Farklı Besiyerlerinde Tigesiklin ve Ertapeneme Duyarlılığının Araştırılması”, XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 886, Bodrum, 2008.
9. N Taşdelen Fışgın, E. Tanyel, H. Sarıkaya Genç ve N. Tülek, “HIV/AIDS Olgularının Değerlendirilmesi”, XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 328, Belek-Antalya, 2007.
10. N Taşdelen Fışgın, E. Tanyel, M. Zıvalıoğlu ve N. Tülek, “Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi”, XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 315, Belek-Antalya, 2007.
11. E Tanyel, N. Taşdelen Fışgın, H. Sarıkaya Genç ve N. Tülek, “Escherichia coli Bakteremiler: Risk Faktörleri, Nedenler ve Prognoz”, XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 312, Belek-Antalya, 2007.
12. N Taşdelen Fışgın, Y. Aliyazıcıoğlu, E. Tanyel, AY. Çoban, F. Ülger, M. Zıvalıoğlu, Ş. Esen ve H. Leblebicioğlu, “Sepsisli Hastalarda Neopterin Düzeyinin Mortalite ile İlişkisi”, XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 314, Belek-Antalya, 2007.
13. E Tanyel, N. Taşdelen Fışgın, L. Yıldız, H. Leblebicioğlu, L. Doğancı ve N. Tülek, “İlk Bulgusu Pannikülit Olan Bir Bruselloz Olgusu”, XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 307, Belek-Antalya, 2007.
14. E Tanyel, N. Taşdelen Fışgın, Ş. Esen, Ö. Darka, M. Bahçıvan, H. Leblebicioğlu ve N. Tülek, “Nadir Görülen Bir Olgu: Moraxella catarrhalis’e Bağlı Endokardit”, XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 312, Belek-Antalya, 2007.
15. L Doğancı, T. Kaya, E. Tanyel, N. Taşdelen Fışgın, H. Gündoğdu, G. Kaygusuz ve I. Kuzu, “Pansitopeniyle Seyreden Orijini Bilinmeyen Ateş ve Dev Karaciğer Kistleri: T-Cell Lenfomalı Bir Olgu”, XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 375, Belek-Antalya, 2007.
16. E Tanyel, N. Taşdelen Fışgın, MS. Nural, N. Çandır, L. İncesu ve N. Tülek, “Vertebral Enfeksiyonlar: Risk Faktörleri, Genel Özellikler”, XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 324, Belek-Antalya, 2007.
17. L Doğancı, N. Taşdelen Fışgın, H. Başıbüyük ve N. Tülek, “Laparotomi Yapılan Pulmoner Emboliyle Seyreden Fatal Bir Geriatrik Tetanoz Olgusu”, XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 282, Belek-Antalya, 2007.
18. N Taşdelen Fışgın, T. Fışgın, E. Tanyel, D. Albayrak, L. Doğancı, N. Tülek ve F. Duru, “Kırım Kongo Kanamalı Ateşine Sekonder Gelişen Hemofagositik Lenfohistiositozis”, III. Tropikal Hastalıklar Kongresi, 56, Diyarbakır, 2006.
19. B Karakuzu, B. Ümit, N. Taşdelen Fışgın, N. Arıtürk ve İ. Güngör, “Periorbital Nekrotizan Sellülitli Bir Olgu Sunumu”, 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 304, Antalya, 2006
20. N Taşdelen Fışgın, S. Genç, E. Tanyel, H. Yılmaz, A. Baydın ve N. Tülek, “Acil Servise Başvuran Hastalar Arasındaki İnfeksiyon Hastalıklarının Sıklığının İncelenmesi”, XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 314, Belek-Antalya, 2005.
21.  T Fışgın, N. Belet, N. Taşdelen Fışgın, AG. Kalaycı ve D. Albayrak, “Kırım Kongo Kanamalı Ateşine Sekonder Gelişen Sekonder Lenfohistiositik Hemofagositoz Olgusu”, XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi, 172, Antalya, 2004.
22. A Birinci, AY. Kalaycı, Ş. Şener, M. Ünlü, N. Taşdelen Fışgın ve B. Durupınar, “Çölyak Ön Tanılı Hastalarda Antiendomysium ve Antigliadin Antikorların Sıklığı”, XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 312, Kuşadası-Aydın, 2004.
23. A Akgüneş, AY. Çoban, N. Taşdelen Fışgın, İÇ. Acuner ve B. Durupınar, “Fenol Amonyum Sülfat Sedimentasyon Yönteminin Pulmoner Tüberküloz Tanısı İçin Değerlendirilmesi”, XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 370, Kuşadası-Aydın, 2004.
24. AY Çoban, K. Bilgin, M. Uzun, N. Taşdelen Fışgın, A. Akgüneş, Ç. Çekiç Cihan, A. Birinci ve B. Durupınar, “Mycobacterium tuberculosis’in İzoniazid ve Rifampisin Duyarlılığının Kanlı Agarda Proportion Metod ile Araştırılması”, XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 370, Kuşadası-Aydın, 2004.
25. İÇ Acuner, G. Bayramoğlu, N. Taşdelen Fışgın, S. Hepsert ve B. Durupınar, “Meropenem Dirençli Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılık Paternlerinin Araştırılması”, XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 276, Kuşadası-Aydın, 2004.
26. AY Çoban, A. Akgüneş, M. Uzun, N. Taşdelen Fışgın, K. Bilgin, Ç. Çekiç Cihan ve B. Durupınar, “Mycobacterium tuberculosis İzolatlarının İzoniazid ve Rifampisin Duyarlılıklarının Rezasurin Mikroplak Yöntemi ile Araştırılması”, XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 250, Kuşadası-Aydın, 2004.
27.  T Fışgın, N. Taşdelen Fışgın, O. Özkaya, A. Dağdemir ve D. Albayrak, “Akut Lenfoblastik Lösemide Gelişen Serebral Tuz Kaybı Sendromu ve Suçiçeği Enfeksiyonu”, XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 91, İstanbul, 2003.
28.  T Fışgın, O. Güngör, N. Taşdelen Fışgın, F. Aydın, A. Demir ve D. Albayrak, “Akut Lenfoblastik Lösemili Hastada  Pseudomonas aeruginosa’ya Bağlı Ağır Genital Ecthyma Gangrenosum”, XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 92, İstanbul, 2003.
29. N Taşdelen Fışgın, N. Baykam, H. Esener, A. Erbay ve B. Dokuzoğuz, “Brucella spp. İzole Edilen Olguların Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri”, X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 357, Adana, 2001.
30. Z Şıklar, N. Taşdelen Fışgın, Ö. Erdeve, R. Ünsal, H. Altın ve Y. Dallar, “Kala-azar İnfeksiyonuna Eşlik Eden Hipertrigliseridemi”, II. Ulusal Çocuk Enfeksiyonları Kongresi, 158, Adana, 2001.
31. N Taşdelen Fışgın, Z. Şıklar, Ü. Tıran, Ö. Erdeve, R. Ünsal ve Y. Dallar, “Sıtma ve Bruselloz Koinfeksiyonu”, II. Ulusal Çocuk Enfeksiyonları Kongresi, 157, Adana, 2001.
32. N Taşdelen Fışgın, N. Baykam, A. Kocagül Çelikbaş, Ş.Eren ve B. Dokuzoğuz, “HIV/AIDS Olgularında Tedavi Sürekliliğini Engelleyen Faktörler”, 5. Türkiye AIDS Kongresi, 109, İstanbul, 2001.
33. N Baykam, N. Taşdelen Fışgın, T. Fışgın, A. Kocagül Çelikbaş, Ş.Eren ve B. Dokuzoğuz, “HIV/AIDS Olgularında Antikardiyolipin Antikor ve Protein S Düzeyleri”, 5. Türkiye AIDS Kongresi, 114, İstanbul, 2001.
34. N Taşdelen Fışgın, A. Kocagül Çelikbaş, N. Baykam, R. Gözüküçük, A. Erbay, A. Çolpan ve B. Dokuzoğuz, “Erişkin Hepatit A Olguları”, 5. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu, Ankara, 2000. 
35. Ö Ergönül, N. Baykam, A. Erbay, N. Taşdelen Fışgın, Z. Demiroğlu ve B. Dokuzoğuz, “Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Çalışanlarının İnfeksiyon Riskleri Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi”, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 1. Ulusal Kongresi, 177, Ankara, 1999.
 
 • Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
 • KLİMİK-HIV Çalışma Grubu Yürütme Kurulu 
 • İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu, Yeterlik Sınav Komisyonu Başkanlığı
 • Türk Tabipler Birliği
1. Kırım Kongo Kanamalı Ateşli Hastalarda Proenflamatuvar ve Antienflamatuvar Sitokinlerin Mortalite Üzerine Etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu, T-522,  ”, Proje Yardımcı Araştırmacısı, 2007
2. Brusellozlu ve menenjitli hastalarda T-helper 1 (Th1) ve T-helper 2 (Th2), sitokin (IL-1, IL-1, IL-R, IL-RA, IL-2, IL-4, IL-4RA, IL-6, IL-10, IL-12, IFN-, TGF-, TNF-,) gen polimorfizmlerinin belirlenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu, T.523, ”, Proje Yardımcı Araştırmacısı, 2007.
3. Reaktif Oksijen ve Nitrojen Ara Ürünlerinin Tek Başlarına ve Çeşitli Antibiyotiklerle Kombinasyonlarının Brucella İzolatları Üzerine Etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu, T.434, ”, Proje Yardımcı Araştırmacısı, 2006.
4. Kronik Hepatit B ve C’li Hastalarda Malondialdehylde, Superoxide Dismutase, Glutathion Peroksidase, Myeloperoksidase ve TNF-alfa Değerlerinin Karşılaştırılması ve Hastalığın Progresyonuna Etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu, T-435,  Proje Yöneticisi, 2005
5. Sepsisli Hastalarda Prokalsitonin, Neopterin ve Nitrik Oksit Düzeylerinin Karşılaştırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu, T-383,  Proje Yöneticisi, 2004
 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde