Prof. Dr.

Özlem Dicle

Deri ve Zührevi Hastalıkları

İlgi Alanları

 • Saç hastalıkları (Alopesi areata, androgenetik alopesi ve diğer saç dökülmeleri)
 • Saçlı deri hastalıkları
 • Ürtiker
 • İlaç döküntüleri
 • Cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıklar
 • Deri tümörleri

13
h-index
50
uluslararası makale
Eğitim
 • Şişli Etfal Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, İstanbul/Türkiye, 1991-1994
 • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul/Türkiye, 1984-1990
 • Galatasaray Lisesi, İstanbul/Türkiye,1976-1984
Deneyim
 • Prof. Dr. Liv Hospital Ulus, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul/ Türkiye, 2018
 • Prof. Dr. Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Antalya/Türkiye, 2010-2018
 • 2011 Yılında, Charité – Universitätsmedizin Berlin Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie,Clinical Research Center for Hair and Skin Science‘da “Saç Hastalıkları“ konusunda klinik gözlemci
 • Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Antalya/Türkiye, 2004-2010
 • 2005 Yılında, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Servisi ve Allerji Sevisi’nde “Dermatolojik Allerji” konusunda klinik gözlemci
 • Yard. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Antalya/Türkiye, 2000-2004
 • Öğretim Görevlisi, Uzman Dr., Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Antalya/Türkiye, 1999-2000
 • Uzman Dr. Antalya Devlet Hastanesi, Antalya/Türkiye, 1997-1999
 • Uzman Dr. Şişli Etfal Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, İstanbul/Türkiye, 1994-1997
 • Uzman Dr. İstanbul Deri ve Zührevi Hastalıklar Hastanesi, İstanbul/Türkiye, 1994-1994
 • AÜTF Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanlığı, 2015-1018
 • AÜTF Tıp Fakültesi Eğitim, Öğretim Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2007-2012
 • AÜTF Tıp Fakültesi Mezuniyet sonrası Eğitimi Yürütme Kurulu Üyeliği, 2004-2007
 • AÜTF Tıp Fakültesi Duyu Organları Staj Kurulu Koordinatörü, 2003-2004
 • AÜTF Tıp Fakültesi Eğitim, Öğretim Koordinasyon Kurulu Dönem V Koordinator Yardımcılığı, 2000-2003
Araştırma
 • Psoriasis hastalarında serum vascular endothelial growth factor (VEGF) düzeylerine puva, Re-PUVA ve dar band UV-B tedavilerinin etkisi (2003-2005)
 • Primer Sikatrisyel Alopesilerde, Kıl Folikülünde Kök Hücre Belirteçlerinin (CK15, CD34, Nestin ve CD200) ve mTOR Sinyal Yolağı Proteinlerinin Ekspresyonları(2012-2015)
 • Alopesi areata hastalarında difenilsiklopropenon (DCP) ile kontakt immünoterapi tedavisi ve bu tedavinin IL-17 protein düzeylerine etkisi (2013-2015)
 • Fototerapinin kıl folikülü büyüme siklusu üzerine etkisinin TrichoScan cihazı ölçümleri ile değerlendirilmesi (2014-2016)
 • Sikatrisyel Alopesilerde Çekilmiş Saçlarda Direk immunofloresan Değerlendirme (2014-2016)
 • Androgenetik alopeside trombositten zengin plazma (PRP) tedavisinin etkinliği (2016-2017)
 • Frontal fibrozan alopesi hastalarında tetikleyici çevresel faktörler ve hastalığın yaşam kalitesine etkisinin değerlendirilmesi (2018-devam ediyor)
Yayınlar 
 • Ayman T, Yerebakan O (Dicle O), Yılmaz E. Mal de meleda: a rewiev of Turkish reports. J Dermatol 2000;27:664-668.
 • Yerebakan O (Dicle O), Ermiş O, Yılmaz E, Başaran E. Treatment of arsenical keratosis and Bowen’s disease with acitretin: report of two cases. Int J Dermatol 2002;41:84-87.
 • Yerebakan O (Dicle O), Uguz A, Keser I, Luleci G, Ciftcioglu MA, Basaran E, Alpsoy E. Netherton syndrome associated with idiopathic congenital hemihypertrophy. Pediatr Dermatol 2002;19:345-8.
 • Ayman T, Yerebakan O (Dicle O), Çiftçioğlu MA, Alpsoy E. A 13-year-old female with recessive dystrophic epidermolysis bullosa presenting with squamous cell carcinoma. Pediatr Dermatol 2002;19:436-438.
 • Demiral AN, Yerebakan O (Dicle O), Şimşir V, Alpsoy E. Amifostine-induced toxic epidermal necrolysis during radiotherapy: a case report. Jpn J Clin Oncol 2002;32.
 • Yerebakan O (Dicle O), Çiftçioğlu MA, Kılıçarslan B, Yılmaz E. Prognostic value of Ki-67, CD31 and epidermal growth factor receptor expression in basal cell carcinoma J Dermatol 2003;30:33-41.
 • Ward KM, Yerebakan O (Dicle O), Yilmaz E, Celebi JT. Identification of recurrent mutations in the ARS (Component B) gene encoding SLURP-1 in two families with mal de Meleda. J Invest Dermatol 2003;120:96-8.
 • Hu G, Yıldırım M, Baysal V, Yerebakan O (Dicle O), Yılmaz E, Inaloz SH, Martinez-Mir A, Gordon D, Christiano AM, Çelebi JT. A recurrent mutation in the ARS (component B) gene encoding SLURP-1 in Turkish families with mal de Meleda: evidence of a founder effect. J Invest Dermatol 2003;120:967-969.
 • Yerebakan O (Dicle O), Hu G, Yilmaz E, Çelebi JT. A novel mutation in the ARS (component B) gene encoding SLURP-1 in a family with mal de Meleda. Clin Exp Dermatol 2003;28:542-544.
 • Colak T, Erdoğan O, Yerebakan O (Dicle O), Arıcı C, Gürkan A. Symmetrical peripheral gangrene and dopamine. Ulus Travma Derg 2003;9:222-224.
 • Mutluer S, Yerebakan O (Dicle O), Alpsoy E,Çiftçioğlu MA, Yılmaz E. Treatment of papuloerythroderma of Ofuji with Re-PUVA: a case report and review of the therapy. J Eur Acad Dermatol Venereol 2004;18:480-483.
 • Bacanli A, Yerebakan Dicle O, Parmaksizoglu B, Yilmaz E, Alpsoy E. Topical granulocyte colony-stimulating factor for the treatment of oral and genital ulcers of patients with Behçet's disease. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2006;20:931-935.
 • Akman A, Dicle O, Yılmaz F, Mesut C. Discrepant levels of vascular endothelial growth factor in psoriasis patients treated with PUVA, Re-PUVA and narrow-band UVB. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2008;24:123-127.
 • Dicle O, Parmaksizoglu B, Gurkan A, Tuncer M, Demirbas A, Yilmaz E. Choice of immunosuppressants and the risk of warts in renal transplant recipients. Acta Derm Venereol. 2008;88:294-295.
 • O, Velipasaoglu S, Ozenci CC, Akkoyunlu G, Demir N. Report of a new case with loose anagen hair syndrome and scanning electron microscopy findings. Int J Dermatol 2008;47:936-938.
 • Dicle O, Yilmaz E, Alpsoy E. Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis:  a retrospective evaluation. Turkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venerology 2009;43:15-20.
 • Dicle O, Parmaksizoglu B, Gurkan A, Tuncer M, Demirbas A, Yilmaz E. Skin infections in 401 renal transplant recipients in Southern Turkey. Experimental and Clinical Transplantation 2009;2:133-136.
 • Akman A, Dicle O, Ciftcioglu MA, Alpsoy E. Unusual location of purpura fulminans associated with acquired protein C deficiency and administration of propylthiouracil. Clin Exp Dermatol 2009,34:463-4.
 • Ozdemir G, Koyun M, Baysal YE et al. Drug-induced IgA bullous dermatosis: a rare presentation of SLE. Clın Exp Rheumatol 2010;28:589.
 • Dicle O. Hair Loss Observed in Women and Iron Deficiency. Turkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venerology   2010;44:3-7.
 • Alpsoy E, Dicle O, Akman Karakaş A. Steven-Johnson Syndrome (SJS) and Toxic Epidermal Necrolysis. Turkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venerology 2010;44:180-186.
 • Dicle O. Kadınlarda saç dökülmeleri ve demir eksikliği (Hair Loss Observed in Women and Iron Deficiency) Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerology   2010; 44: 3-7.
 • Dicle O. Saç mikroskopisi ve trikogram (Microscopy of the hair and trichogram). Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerology 2014; 48: Suppl 1: 13-8.
 • Bilgiç A, Turhan Ö, Dicle O. Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus toe web infection in a patient with atopic dermatitis; association with disease activity. J Clin Exp Dermatol Res 2015; 6:1 http://dx.doi.org/10.4172/2155-9554.1000259.
 • Dicle O (2015) Assessment Methods in Vitiligo. Pigmentary Disorders 2: 160. doi:10.4172/2376-0427.1000160
 • Dicle Ö. Trichoscopy. Turk J Dermatol 2015;2:65-71.
 • Temel A, Şenol Y, Nazlım B, Özkesici B, Dicle O. Experience of a hair disease unit: analysis of 1.617 cases. Turk J Dermatol 2016;10:19-26.
 • Uzun S, Bilgic Temel A, Akman Karakas A ve ark. Efficacy and safety of rituximab therapy in patients with pemphigus vulgaris: first report from Turkey. Int J Dermatol 2016; doi: 10.1111/ijd.13400
 • Velipasaoglu S, Dicle O.  Vaccinations in Adult Dermatology Patients. Turk J Dermatol 2017;11:149-157
 • Dicle O, Ozenci CC, Sahin P, Altinok BN, Ciftcioglu MA. Expressions of CK15, CD34, Nestin and CD200 in Lichen Planopilaris. Turk J Dermatol 2017;11:70-74.
 • Bilgic Temel A, Gülkesen KH, Dicle O. Automated digital image analysis (TrichoScan) in male patients with androgenetic alopecia; comparison with manual marking of hairs on trichoscopic images. Skin Res Technol. 2018 Aug;24(3):515-516.
 • Dicle O, Celik-Ozenci C, Sahin P, Pfannes EKB, Vogt A, Altinok BN, Blume-Peytavi U. Differential expression of mtor signaling pathway proteins in lichen planopilaris and frontal fibrosing alopecia. Acta Histochem. 2018 Sep 29. pii: S0065-1281(18)30175-2. 
Yönettiği Tıpta Uzmanlık Tezleri
 • Mutluer S. “Demir eksikliği anemilerinde gözlenen saç dökülmeleri ve demir eksikliğinin kıl siklusu üzerine etkileri”, Akdeniz Üniversitesi, 2005
 • Yılmaz F. “Psoriasis hastalarında serum vascular endothelial growth factor (VEGF) düzeylerine PUVA, Re-PUVA ve dar band UV-B tedavilerinin etkisi”, Akdeniz Üniversitesi, 2005
 • Özekinci M. “Akdeniz üniversitesi hastanesinde pozitif yama testi sonuçları: 10 yıllık retrospektif bir değerlendirme” Akdeniz Üniversitesi, 2010
 • Kandemir H. “Hemipleji ve hemiparezi hastalarında dermatolojik lezyonların dağılımı”, Akdeniz Üniversitesi, 2010
 • Nazlım B. “Alopesi areata hastalarında difenilsiklopropenon (DCP) ile kontakt immünoterapi ve bu tedavinin IL-17 protein düzeylerine etkisi“ Akdeniz Üniversitesi, 2015
 • Ceren Memiş İrican. Frontal fibrozan alopesi hastalarında tetikleyici çevresel faktörler ve hastalığın yaşam kalitesine etkisinin değerlendirilmesi” Akdeniz Üniversitesi, 2018 (Halen devam etmekte)
 • European Academy of Dermatology and Venereology
 • European Hair Research Society
 • International Dermoscopy Society
 • Türk Dermatoloji Derneği
 • Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
 • Dermatoonkoloji Derneği
 • Akdeniz Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
 • Ankara Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
 • XV.Prof.Dr.Lütfü Tat Simpozyomu’nda Poster Bildiri Ödülü (Yerebakan Ö (Dicle Ö), Çiftçioğlu MA, Kılıçarslan B, Yılmaz E. Ki-67, CD31 ve EGFR ekspresyonu bazal hücreli karsinomada nüks göstergesi olabilir mi? Ankara, 2001)
 • XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu’nda En İyi Poster Bildiri Ödülü (Parmaksızoğlu B, Dicle Ö, Yavuz A, Gürkan A, Tuncer M, Demirbaş A, Yılmaz E. Renal transplant alıcılarında kullanılan immünsüpresif human papilloma virus gelişimini etkiler mi? Ankara, 2005)
 • 12. Ege Dermatoloji Günleri’nde En İyi Sözel Sunum Ödülü (Dicle Ö, Temel AB, Gülkesen HK. Androgenetik Alopesi tedavisinde fiziksel yöntem ile aktive edilmiş trombositten zengin plazma uygulamasının etkinliği, İzmir, 2017)

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde