Prof. Dr.

Pelin Kaynak

Göz Hastalıkları

İlgi Alanları

 • Fonksiyonel ve Estetik Perioküler Cerrahi (Doğumsal ve Edinilmiş Göz Kapağı Düşüklüğü Şekil Bozuklukları vs)
 • Lakrimal (Göz Yaşı Yolları) Cerrahi
 • Anoftalmik Soket ve Hareketli Protez Göz Cerrahisi 
 • Perioküler Restorasyonda Minimal İnvaziv Cerrahiler ve Cerrahi Dışı Yöntemler

Eğitim
 • İstanbul Üniversitesi CerrahPaşa Tıp Fakültesi / Tıp Doktoru / 1985 
 • Sağlık Bakanlığı Istanbul Beyoğu Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Göz Hastalıkları Uzmanlığı / 1995
 • Univ. California at Los Angeles (UCLA), Jules Stein Eye Inst., Orbital and ophthalmic plastic & reconstructive surgery department / Visiting International Fellow / 1996-1997
 • İstanbul Beyoğu Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Sağlık Bakanlığı / Göz Hastalıkları Doçentliği / 2015
Deneyim
 • Liv Hospital Ulus / Eylül 2020-
 • Özel Muayenehane / Serbest Hekim /  Kasım 2016 - halen
 • Beyoğu Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Sağlık Bakanlığı / (Oftalmik Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Birimi) / Başasistanlık / 2002 - Kasım 2016
 • Serbest Hekim / 1997-2002
 • Dünya Göz Hastanesi / Haziran 1997 - Ekim 1997
 • Bostancı Meyan Hastanesi / Kasım 1995 - Eylül 1996
Araştırma
 • Blefaroplasti ve kaş pozisyonu üzerine etkileri
 • Kanaliküler stentler
 • Fonksiyonel amaçlı perioküler dolgu ve nörotoksin kullanımı
 • Kapak şekil bozuklukları minimal girişim cerrahisi
Yayınlar
1 A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
A1. P Kaynak, C Ozturker, S Yazgan, G Ozturk Karabulut, S Akar, A Demirok, OF Yılmaz. Transcanalicular diode laser assisted dacryocystorhinostomy in primary acquired nasolacrimal duct obstruction: 2-year-follow up. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2014;30(1):28-33. 
DOI:10.1097/01.iop.0000437533.66479.f0
A2. P Kaynak, C Ozturker, G Ozturk Karabulut, I Perente, B Gökyigit, A Demirok. Remove, rotate, and reimplant: a novel technique for the management of exposed porous anophthalmic implants in eviscerated patients. Eye (Lond).2014;28(5):546-52. 
DOI:10.1038/eye.2014.2 
A3. GO Karabulut, P Kaynak, C Altan, C Ozturker, EF Aksoy, A Demirok, OF Yılmaz. Corneal biomechanical properties in thyroid eye disease. Kaohsiung J Med Sci. 2014;30(6):299-304.
DOI:10.1016/j.kjms.2014.02.015
A4. Y Arat Ozkan, B Yazıcı, P Hekimhan Kaynak, I Chaudry, EJ Wladis. Acute, Unilateral Transient Blepharoptosis of Unknown Etiology: A Review. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2013;29(5):396-399.
DOI:10.1097/IOP.0b013e31829d02c7
A5. B Gokyigit, S Akar, P Kaynak, A Demirok, OF Yılmaz. Long term results of deeper muscle fibers recession of inferior rectus operation. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2014;51(1):17-26. 
DOI:10.3928/01913913-20131029-04. 
A6. P Kaynak, C Öztürker, G Karabulut, B Çelik, ÖF Yılmaz, A Demirok. Transconjunctival Dacryocystorhinostomy: Long term results. Saudi Journal of Ophthalmology 2014; 28(1):61-5.    
DOI:10.1016/j.sjopt.2013.12.001
A7. V Kaya, P Kaynak, B Basarır. Corneal hydrops after intrastromal corneal ring segment implantation.Letter to the editor. J Cataract Refract Surg. 2013;39(5):816. 
DOI:10.1016/j.jcrs.2013.03.011.
A8. P Kaynak-Hekimhan, ÖF Yilmaz. Transconjunctival dacryocystorhinostomy: Scarless surgery without the endoscope and laser assistance. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2011;27(3):206-10. 
DOI:10.1097/IOP.0b013e3181e9a361
A9. P Kaynak-Hekimhan. Reply re:Transconjunctival dacryocystorhinostomy: Scarless surgery without the endoscope and laser assistance. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2011;27(6):465-466. 
A10. H Dundar, N Kara, V Kaya, E Bozkurt, AT Yazici, P Hekimhan Kaynak. Unilateral superior pellucid marginal degeneration in a case with ichthyosis. Cont Lens Anterior Eye. 2011;34(1):45-8. 
DOI:10.1016/j.clae.2010.09.001.
A11. P Kaynak-Hekimhan. Noncosmetic Periocular Therapeutic Applications of Botulinum Toxin. Middle East Afr J Ophthalmol. 2010;17(2):113–120. 
DOI:10.4103/0974-9233.63069.
A12. O Elibol, B Ozkan, P Kaynak-Hekimhan, Y Çaglar. Efficacy of skin cooling and EMLA cream application for pain relief of periocular botulinum toxin injection. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2007;23(2):130-3.
A13. P Kaynak-Hekimhan, ÖF Yılmaz. Holmium:YAG LASER lacrimal by-pass surgery. Tech.in Ophthalmol.2006,4(1):39-44.
A14. J Murube, J Nemeth, H Hoh, P Kaynak-Hekimhan, J Horwath-Winter, A Agarwal, C Baudouin, JM Benitez del Castillo, S Cervenka, L ChenZhuo, A Ducasse, J Duran, F Holly, R Javate, J Nepp, F Paulsen, A Rahimi, P Raus, O Shalaby, P Sieg, H Soriano, D Spinelli, SH Ugurbas, G Van Setten. The triple classification of dry eye for practical clinical use. Eur J Ophthalmol. 2005;15(6):660-7. 
A15. C Oztürker, P Kaynak, G Ozturk Karabulut, S Akar, A Demirok. An atypical case of microphthalmos with cyst: Cyst masquerading as phthisical eye. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2015;31(6):e150-2. DOI:10.1097/IOP.0000000000000185
A16. Bernardini FP, Cetinkaya A, Capris P, Rossi A, Kaynak P, Katowitz JA. Orbital and Periorbital Extension of Congenital Dacryocystoceles: Suggested Mechanism andManagement. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2014:Vol. XX, No. XX, DOI: 10.1097/IOP.0000000000000278 
A17.P Kaynak, GO Karabulut, C Ozturker, K Fazil, YO Arat, I Perente, S Akar,
OF Yilmaz, A Demirok. Comparison of botulinum toxin-A injection in lacrimal gland and conjunctivodacryocystorhinostomy for treatment of epiphora due to proximal lacrimal system obstruction. Eye (Lond). 2016 20. doi:10.1038/eye.2016.88.
A18. Ozturk Karabulut G, Kaynak P, Taşkapılı M Fazıl K, Ozturker C, Altan Ç, İnal A. Do Ocular Pulse Amplitude And Choroidal Thickness Change In Patients With Thyroid Eye Disease?. Orbit.  2019 Oct;38(5):347-352. 
doi: 10.1080/01676830.2018.1533568. 

2. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
D1. P Kaynak, G Öztürk Karabulut, C Öztürker, Y Yıldırım, N Alagöz, S Akar, B Gökyiğit, A Demirok: Tiroid Oftalmopatiye Bağli Üst Kapak Retraksiyonunun Subkonjonktival Botulinum Toksin A Enjeksiyonu İle Tedavisi.(Yazı Kayıt No : O2013-026) MN Oftalmoloji 2013,20:4;272-278. 
D2.S Akar, Ş Sabancı, B Gökyiğit, Ç Altan, P Kaynak, A Eren, A Demirok. Disosiye vertikal deviasyon olgularinda cerrahi tedavi sonuclari - Outcomes of surgical treatment in dissociated vertical deviation cases(Ref. No:TJO-78045). TJOft. 2013.
D3. B Gokyigit, S Akar, E D Aygıt, P Kaynak,  O. Faruk Yilmaz, A. Demirok 
İnferior Oblik Kaşın Anterior Transpozisyonunun Vertikal Kapak Aralığına Etkisi. MN Oftalmoloji 2014,21(1):37-40.
D4. G Öztürk Karabulut, P Kaynak, C Öztürker, S Akar, B Gökyiğit, A Demirok. Göz kapağında yogun molluskum kontagiosumu olan immunokompetan cocugun sadece fiziksel bosaltma yolu ile tedavisi – “Treatment of extensive eyelid molluscum contagiosum with physical expression only in an immunocompetant child" (Ref. No:TJO-15013)
D5. S Akar, B Gökyiğit, Ç Altan, P Kaynak, A Demirok. Siklik esotropya: iki olgunun cerrahi tedavi sonuclari - Cyclic esotropia: Surgical treatment results of two cases" (Ref. No:TJO-77486) TJOft. 2013, (Kabul edildi)
D6. N Sayın, S Akar, B gökyiğit, P Kaynak, D T Sayın, A Demirok. Normal binokuler gormeye sahip olan Turk populasyonunda, farkli yas gruplari icin konverjansin yakin kirilma noktasi: Normatif veri - Near point of convergence break for different age groups in Turkish population with normal binocular vision: Normative data" (Ref. No:TJO-78700), TJOft. 2013; 43; pp:402-6, DOI: 10.4274/tjo.78700
D7. S Akar, B Gökyiğit, ED Aygıt, P Kaynak, A Demirok. Yakin refleksin istemli kontrolu: Bir olgu - Voluntary control of near reflex: A case" (Ref. No:TJO-03525) TJOft. 2013, (Kabul edildi)
D8. P Kaynak-Hekimhan, A Yazıcıoğlu, MA Kevser, ÖF Yılmaz. İki olguda Centurion  Sendromu: Medial kantal tendona girişim yeterli mi? Medikal network oftalmoloji 2009:19:60-64.
D9. Z Tunç, P Kaynak-Hekimhan, K Eltutar ,A Salvanet Bouccara. Skleral otogreftli Tunç evisserasyon tekniğinin geç dönem sonuçları. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2009;18(3):166-72.
D10. P Kaynak Hekimhan. Gözkapağı ve çevresi patolojilerinde Botulinum Toksinin yeri. Turkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Oftalmoloji 2007;3(25):56-61.
D11. G Öztürk. E Yaman Pınarcı, P Kaynak Hekimhan, ÖF Yılmaz.  Osteogenezis İmperfekta Tip I Hastalığı Bulunan Olguda Minör Travma Sonucu Gelişen Korneal Rüptüre Yaklaşım Türk Oftalmoloji Gazetesi 2007;27(1):69-72.
D12. P Kaynak Hekimhan , B Erden, Y Küçüksümer, S Akar, ÖF Yılmaz: Erişkin primer nazolakrimal kanal tıkanıklığında sondalama ve MİTOMİSİN-C ile irrigasyon. Medikal Network Oftalmoloji 2006;13(1):8-10.
D13. S Akar, B Gökyiğit, ED Aygıt, P Kaynak, A Demirok. Ön siliyer arter korumalı şaşılık cerrahisin sonuçları. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2005;35(4):339-345.
D14. Y Küçüksümer, CA Utine, P Kaynak-Hekimhan, ÖF Yılmaz. Tedaviye dirençli oküler yüzey patolojilerinin tedavisinde amnion zarı implantasyonu sonuçlarımız. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2005;35(5):391-400.
D15. P Kaynak, M Çelikoyar, S Göker, Y Küçüksümer, ÖF Yılmaz. Endoskopik laser dakriyosistorinostomi. Türk Oftalmoloji Gazetesi 2002;32:332-6. 
D16. Akar S, Ozturker C, Gokyigit B, Kaynak P, Demirok A. The effect of anterior transposition of the inferior oblique muscle on the vertical palpebral fissure (İnferior oblik kasın anterior transpozisyonunun vertikal kapak aralığına etkisi). MN Oftalmoloji 2014:21(1),37-40. 
D17. Ozturk Karabulut G, Ozturker C, Kaynak P, Akar S, Demirok A. Treatment of extensive eyelid molluscum contagiosum with physical expression alone in an immunocompetent child. (Göz kapağında yoğun molluskum kontagiosumu olan immunokompetan cocuğun sadece fiziksel bosaltma yolu ile tedavisi). Turk J Ophthalmology 2014;44:158-60. 
D18; Ozturk Karabulut G, Fazıl K, Ozturker C, Başarır B, Taşkapılı M, Kaynak P. Imiquimod 5% cream for the treatment of actinic keratosis of the eyelid. Beyoglu Eye J 2017; 1: 29–32. DOI:10.14744/bej.2017.68077
D19. Fazil K, Ozturk Karabulut G, Ozturker C, Karaagac Gunaydin Z, Aygit ED, Taskapili M, Kaynak P . Post-traumatic intraorbital foreign object tangential to the intact globe: an unusual location Beyoglu Eye J 2017; 1: 38–40. doi:10.14744/bej.2017.09709
D20. Kaynak P. Surgical treatment options for upper eyelid ptosis management. Turkish Klinics Journal: Ophthalmology . Oculoplastic surgery special issue 2018: p:21-31

3. C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
C1. P Kaynak-Hekimhan. Chapter 6. Upper Blepharoplasty with and without lateral periosteal fixation, In: A Garg , J Alio, P Kaynak-Hekimhan , AK Grover , E El Touky , BA Nasralla , R Murthy , S Moreker eds. Surgical Techniques in Ophthalmology: Oculoplastic and Reconstructive Surgery. New Delhi: Jaypee -Highlights Medical Publishers, New Delhi, India 2009.p:51-57.
C2. P Kaynak-Hekimhan. Chapter 7. Lower eyelid blepharoplasty:Skin approach. In: A Garg , J Alio, P Kaynak-Hekimhan , AK Grover , E El Touky , BA Nasralla , R Murthy , S Moreker eds. Surgical Techniques in Ophthalmology: Oculoplastic and Reconstructive Surgery. New Delhi: Jaypee -Highlights Medical Publishers, 2009.p:58-62.
C3. P Kaynak-Hekimhan. Chapter 8. Lower eyelid blepharoplasty: Transconjunctival approach with pedicled fat pad transposition. In: A Garg , J Alio, P Kaynak-Hekimhan , AK Grover , E El Touky , BA Nasralla , R Murthy , S Moreker eds. Surgical Techniques in Ophthalmology: Oculoplastic and Reconstructive Surgery. New Delhi: Jaypee -Highlights Medical Publishers, 2009.p:63-66.
C4. P Kaynak-Hekimhan. Chapter 9. Levator muscle resection: Anterior approach 
In: A Garg , J Alio, P Kaynak-Hekimhan , AK Grover , E El Touky , BA Nasralla , R Murthy , S Moreker  eds. Surgical Techniques in Ophthalmology: Oculoplastic and Reconstructive Surgery. New Delhi: Jaypee -Highlights Medical Publishers, 2009.p:67-73.
C5. P Kaynak-Hekimhan. Chapter 10. Ptosis surgery:Levator aponeurosis reinsertion: Anterior approach. In: A Garg , J Alio, P Kaynak-Hekimhan , AK Grover , E El Touky , BA Nasralla , R Murthy , S Moreker eds. Surgical Techniques in Ophthalmology: Oculoplastic and Reconstructive Surgery. New Delhi: Jaypee -Highlights Medical Publishers, New Delhi, India 2009.p:74-78.
C6. P Kaynak-Hekimhan. Chapter11. Ptosis surgery:Levator aponeurosis reinsertion: Posterior approach. In: A Garg , J Alio, P Kaynak-Hekimhan , AK Grover , E El Touky , BA Nasralla , R Murthy , S Moreker eds. Surgical Techniques in Ophthalmology: Oculoplastic and Reconstructive Surgery. New Delhi: Jaypee -Highlights Medical Publishers, New Delhi, India 2009.p:79-82.
C7. P Kaynak-Hekimhan. Chapter12. Frontalis muscle suspension with silicone rod for ptosis. In: A Garg , J Alio, P Kaynak-Hekimhan , AK Grover , E El Touky , BA Nasralla , R Murthy , S Moreker  eds. Surgical Techniques in Ophthalmology: Oculoplastic and Reconstructive Surgery. New Delhi: Jaypee -Highlights Medical Publishers, 2009.p:83-89.
C8. P Kaynak-Hekimhan. Chapter 17. Conjunctivodacryocystorhinostomy. In: A Garg , J Alio, P Kaynak-Hekimhan , AK Grover , E El Touky , BA Nasralla , R Murthy , S Moreker eds. Surgical Techniques in Ophthalmology: Oculoplastic and Reconstructive Surgery. New Delhi: Jaypee -Highlights Medical Publishers, New Delhi, India 2009.p:110-113.
C9. P Kaynak-Hekimhan. Chapter18. Laser Assisted (Ho:YAG) Lacrimal Bypass Surgery. In: A Garg , J Alio, P Kaynak-Hekimhan , AK Grover , E El Touky , BA Nasralla , R Murthy , S Moreker eds. Surgical Techniques in Ophthalmology: Oculoplastic and Reconstructive Surgery. New Delhi: Jaypee -Highlights Medical Publishers, 2009.p:114-117.
C10. P Kaynak-Hekimhan. Chapter 46. Periocular botulinum toxin applications.
In: A Garg , J Alio, P Kaynak-Hekimhan , AK Grover , E El Touky , BA Nasralla , R Murthy , S Moreker  eds. Surgical Techniques in Ophthalmology: Oculoplastic and Reconstructive Surgery: Jaypee-Highlights Medical Publishers, New Delhi, India 2009.p;312-320.
C11. N Acar, P Kaynak. Chapter 28.Clinical use of Optical Coherence Topography in the management of vitreoretinal traction. In:Anterior and posterior segment OCT: Current technology and Future Applications. A Garg, JL Alio, L Verma Eds. Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi, India, 2014.pp:247-257.
C12. P Kaynak-Hekimhan. Chapter 34.Periocular applications of botulinum toxin. Garg A, El Touky E, Nasralla BA, eds. Oculoplasty and Reconstructive Surgery Made Easy®: Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi, India 2009.p:545-75.
C13. P Kaynak-Hekimhan. Video atlas chapters;
VideoI. Involutional entropion repair
VideoII. Levator aponeurosis reinsertion with skin approach 
VideoIII. Frontalis sling suspension 
VideoIV. Levator aponeurosis reinsertion with conjunctival approach
VideoV. Ho:YAG Laser Lacrimal by pass Transconjunctival DCR 
VideoVI. Transcanalicular diode laser conjunctivodacryocystorhinostomy.
VideoVII. Facial paralysis management: midfacial lift and hard palate grafting for correction of lagophthalmos due to facial paralysis and gold eyelid weight implantation in the preaponeurotic space in upper eyelid. 
VideoVIII. Temporal periosteal fixation sutures for management of lateral hooding as an adjunct for upper blepharoplasty.
VideoIX. Transcanalicular diode laser dacryocystorhinostomy.
VideoX. An adjunct to transconjunctival blefaroplasty: Pedunculated fat pad transposition for management of tear through deformity.
VideoXI. External DCR
VideoXII. Probing and silicone intubation
VideoXIII. Canalicular laceration repair and intubation with self stabilizing bicanalicular tubes.
In:Garg A, El Touky E, Nasralla BA, eds. International Video Atlas of Ophthalmic Surgery. Second edition: Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi, India 2012.
C14. P Kaynak-Hekimhan, C Öztürker. Video atlas chapters;
VideoXII. Canalicular laceration repair and intubation with self stabilizing bicanalicular tubes.
VideoXIII. Facial paralysis management: midfacial lift and hard palate grafting for correction of lagophthalmos due to facial paralysis and gold eyelid weight implantation in the preaponeurotic space in upper eyelid. 
VideoXIV. Temporal periosteal fixation sutures for management of lateral hooding as an adjunct for upper blepharoplasty.
VideoXV. Transcanalicular diode laser dacryocystorhinostomy.
VideoXVI.  An adjunct to transconjunctival blefaroplasty: Pedunculated fat pad transposition for management of tear through deformity.
In: Garg A & co editors eds. Jaypee’s Video Atlas of Ophthalmology. Volume 2. Jaypee Brothers Medical Publishers, New Delhi, India, 2010.
C15. Ali MJ, Kaynak P. Conjunctivodacryocystorhinostomy: Indications, Techniques and Complications. In “Principles and Practice of Lacrimal Surgery”, 2nd edition, Ali MJ (Ed). Springer, Singapore, 2018, pp 291–302. 
C16.Kaynak P. Aesthetic external DCR:The transconjunctival approach In ‘Principles and Practice of Lacrimal Surgery”, 2nd edition, Ali MJ (Ed). Springer, Singapore, 2018, pp 437-441.
C17 .Kaynak P, Ali MJ. Botulinum toxin in refractory epiphora. In ‘Principles and Practice of Lacrimal Surgery”, 2nd edition, Ali MJ (Ed). Springer, Singapore, 2018, pp 437-441. 
C18.Kaynak P. Congenital dacryoceles: Diagnosis and management in A. J. Cohen, C. N. Burkat (Eds.), Oculofacial, Orbital, and Lacrimal Surgery, Springer Nature Switzerland AG 2019 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-14092-2_46
C19.Kaynak P. Transcanalicular Laser-Assisted Dacryocystorhinostomy in A. J. Cohen, C. N. Burkat (Eds.), Oculofacial, Orbital, and Lacrimal Surgery, Springer Nature Switzerland AG 2019 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-14092-2_46
C20. Kaynak P: Pearls and Pitfalls; Transcanalicular Laser assisted Dacryocystorhinostomy in Jane Olver, Daniel Rootman, Reynaldo Javate, Hunter Yuen, Ulrich Lachmund (Ed.[s); Lacrimal Disorders: Medical and Surgical Management. Thieme Medical
Publishers, Inc., (“Thieme”), 333 Seventh Avenue, New York, NY 10001, USA.
(in press)
C21.Kaynak P:A Systematic Approach For Watering Eyes in Jane Olver, Daniel Rootman, Reynaldo Javate, Hunter Yuen, Ulrich Lachmund (Ed.[s); Lacrimal Disorders: Medical and Surgical Management. Thieme Medical
Publishers, Inc., (“Thieme”), 333 Seventh Avenue, New York, NY 10001, USA.
(in press)
C22.Kaynak P. Aesthetic approach: Transconjunctival DCR. in Jane Olver, Daniel Rootman, Reynaldo Javate, Hunter Yuen, Ulrich Lachmund (Ed.[s); Lacrimal Disorders: Medical and Surgical Management. Thieme Medical
Publishers, Inc., (“Thieme”), 333 Seventh Avenue, New York, NY 10001, USA.
(in press)
C23.Kaynak P. Introduction to endocanalicular approach: Endocanalicular approach to nasolacrimal duct disease. in Jane Olver, Daniel Rootman, Reynaldo Javate, 
Hunter Yuen, Ulrich Lachmund (Ed.[s) Lacrimal Disorders: Medical and Surgical Management. Thieme Medical Publishers, Inc., (“Thieme”), 333 Seventh Avenue, New York, NY 10001, USA.(in press)
C24. Kaynak P, Simsek I: Acquired nasolacrimal disorders; in Essam El Toukhy, Jill Foster, Richard Allen, Bob kersten, Nerad, Mark Levine , David Jordan (Ed.s.): Plastic Eye Surgery for the Consultant Ophthalmologist: Practical Guidance for Common Oculoplastic Disorders, Springer Nature Switzerland AG ( in press) 
C25. Kaynak P: Blepharospasm, hemifacial spasm and other functional applications of neurotoxins in the periocular area; in Essam El Toukhy, Jill Foster, Richard Allen, Bob kersten, Nerad, Mark Levine , David Jordan (Ed.s.): Plastic Eye Surgery for the Consultant Ophthalmologist: Practical Guidance for Common Oculoplastic Disorders, Springer Nature Switzerland AG ( in press) 
C26. Kaynak P, Öztürker C: Miscellenaous eyelid disorders: Centurion Syndrome; in Essam El Toukhy, Jill Foster, Richard Allen, Bob kersten, Nerad, Mark Levine , David Jordan (Ed.s.): Plastic Eye Surgery for the Consultant Ophthalmologist: Practical Guidance for Common Oculoplastic Disorders, Springer Nature Switzerland AG ( in press) 
C27. Kaynak P: Öztürker C: Miscellenaous eyelid disorders: Floppy eyelid; in Essam El Toukhy, Jill Foster, Richard Allen, Bob kersten, Nerad, Mark Levine , David Jordan  (Ed.s.): Plastic Eye Surgery for the Consultant Ophthalmologist: Practical Guidance for Common Oculoplastic Disorders, Springer Nature Switzerland AG 2019 ( in press) 

G. Diğer Yayınlar 

Kitap Editörlüğü
G3. A Garg, J Alio, P Kaynak-Hekimhan, AK Grover, E El Touky, BA Nasralla, R Murthy, Moreker( eds.) Surgical Techniques in Ophthalmology: Oculoplastic and Reconstructive Surgery. Jaypee -Highlights Medical Publishers, New Delhi, India 2009.

Kitap Bölüm Çevirisi
G4. Suzanne Gardner. Selülit, blefarit, dakriyosistit (çeviren:Pelin Kaynak-Hekimhan.) In Seal D, Pleyer U, eds. Oküler İnfeksiyonlar, (Çeviri editörleri: Z Kapran, İ Eser) Informa Healthcare USA, Inc. New York, 2007

Diğer Dergilerdeki Yayınlar
G5a. P Kaynak. Noncosmetic Periocular Therapeutic Applications of Botulinum Toxin,
OcularTimes. May-June 2011 Vol.1/4.
G5b. P Kaynak-Hekimhan. Ho:YAG bypass can relieve epiphora after trauma, Norton K editor in Ocular Surgery News 2005; March 15;p 54
 • Türk Tabip Odası, İstanbul Şubesi (TTB) / 1986-halen
 • Türkiye Oftalmoloji Derneği-İstanbul Şubesi (TOD) / 1990-halen
 • American Academy of Ophthalmology (AAO) / 1996-2012
 • American Academy of Ophthalmology (AAO) / 2014-halen
 • Türki Cumhuriyetler Oftalmoloji Derneği (TCOD) / 2003-halen
 • Avrupa Oküloplastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği / 2004-2009
 • Avrupa Oküloplastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği / 2009-halen
 • International Society of Dacryology and Dry Eye (ISD&DE) / 2005- halen
 • 2016 Indian Academy of Ophthalmology ve the International Academy for Advances in Ophthalmology tarafından Oftalmolojiye hizmette uluslararası altın madalya. (“Service in Ophthalmology GOLD Medal” given by The Managing Committee of the International Academy for Advances in Ophthalmology.)
 • Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal kongresi 2009. En iyi video 2.lik ödülü:Pelin Kaynak-Hekimhan, Can Öztürker, Ahmet Demirok, Ömer Faruk Yılmaz. Transkanalikülerdiodelaser yardımlı dakriyosistorinostomi.    
 • 1996 Rotary Meslekte Üstün Başarı Ödülü: Bosna, Zenica Devlet Hastanesi Göz Kliniği’nde  gönüllü olarak savaş yaralılarına ameliyat ve tedavi uygulamaları nedeniyle, 1996 Istanbul Maçka Rotary Kulübü, Türkiye Meslekte özel başarı ödülünü Op.Dr. Pelin Kaynak’a vermiştir.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde