Prof. Dr.

Servet Kayhan

Göğüs Hastalıkları

İlgi Alanları

 • Bronkoskopi ve EBUS (endobronşiyal ultrasonografi)
 • Astım
 • KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı)
 • Pulmoner emboli
 • Solunum yoğun bakımı
 • Akciğer rehabilitasyonu

14
h-index
79
uluslararası makale
Eğitim:
 • İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp (Tıp Eğitimi)
 • İstanbul Heybeliada Sanatoryumu, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Uzmanlık eğitimi)
 • Ondokuz Mayıs Ünivesrsitesi, Tıp Fakültesi, Öğretim üyesi, Yardımcı, Doçent Dr.
 • Recep Tayyip Erdoğan Ünivesitesi, Tıp Fakültesi, Yardımcı Doçent Dr, Doçent Dr.
 • Altınbaş Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Doçent Dr, Profesör Dr.
Deneyim:
 • Artvin Devlet Hastanesi (2001-2003)
 • Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesi (2003-2011)
 • Ondokuz Mayıs Ünivesrsitesi, Tıp Fakültesi, Öğretim üyesi, Yardımcı, Doçent Dr.(2011-2012)
 • Recep Tayyip Erdoğan Ünivesitesi, Tıp Fakültesi, Yardımcı Doçent Dr, Doçent Dr.(2012-2014)
 • Altınbaş Üniversitesi, Bahçelievler Medicalpark Hastanesi, Tıp Fakültesi, Doçent Dr, Profesör Dr. (2014-2021)
Araştırma: (5)
1. Deney hayvanların da Akciğer fibrozisini iyileştirmede yeni ilaçların etkisi
2.Plevral efüzyonların nedenini saptamada yeni tanı belirteçleri
3. KOAH da oksijen düşüklüğü ve ateroskleroz ilişkisi
4.Uyku apnesinin derecesi ile kandaki biyomarkırların ilişkisi
5.KOAH hastalarının günlük yaşantılarını kolaylaştırma konusunda rehber oluşumu

Yayınlar: 
 A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 
A1.  Kayhan S, Guzel A, Duran L, Tutuncu S, Guzel A, Gunaydın M, Salis O, Okuyucu A, Selcuk MY. Effects of leflunomide on inflamation and fibrosis in bleomycine induced pulmonary fibrosis in wistar albino rats. Journal of Thoracic Disease (ISI.) Published online in 2013 Sep 24. DOI: 10.3978/ j.issn.2072-1439.2013.09.20.
A2. Kayhan S, Gumus A, Cinarka H, Murat N, Yilmaz A, Bedir R , Sahin U. The clinical utility of pleural YKL-40 levels in diagnosing pleural effusions. Journal of Thoracic Disease (ISI).Published online in 2013 Sep 24. DOI: 10.3978/ j.issn.2072-1439.2013.09.19
A3. Cinarka H, Kayhan S, Gumus A, Durakoglugil ME, Erdogan T, Ezberci I, Yavuz A, Ozkaya S, Sahin U. Arterial stiffness measured by carotid femoral pulse wave velocity is associated with disease severity in chronic obstructive pulmonary disease. Respiratory Care (ISI). Published online in 2013 Jul 2. DOI: 10.4187/respcare.02621.
A4. Atici AG, Kayhan S, Aydin D, Yilmaz YA. Plasma viscosity levels in pulmonary thromboembolism. Clinical Hemorheology and Microcirculation (ISI). 2013 Jan 1;55(3):313-20. doi:10.3233/CH-2012-1637.
A5. Gumus A, Kayhan S, Cinarka H, Kirbas A, Bulmus N, Yavuz A, Sahin U, Ozkaya S. High Serum YKL-40 Level in Patients with COPD Is Related to Hypoxemia and Disease Severity. Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISI).2013;229(2):163-70. DOI:10.1620/tjem.229.163.
A6. Güzel A, Kayhan S, Tütüncü Ş, GÜZEL A, Duran L, Alaçam H, Günaydın M, Özdemir S, Küçük Y, Selçuk MY, Murat N. Attenuation of bleomycin induced lung fibrosis by erdosteine and inhibition of the inducible nitric oxide synthase in rats. Bratislava Medical Journal (ISI). DOI:10.4149/BLL_2013_571.
A7 Duran L, Kayhan S, Güzel A, İnce M, Kati C, Akdemir HU, Yavuz Y, Zengin H, Okuyucu A, Murat N. The Prognostic Values of GDF-15 in Comparison with NT-proBNP in Patients with Normotensive Acute Pulmonary Embolism. Clinical Laboratory (ISI). DOI: 10.7754/Clin.Lab.2013.130827.
A8. Kayhan S, Tutar U, Cinarka H, Gumus A, Koksal N. Prevalence of Occupational Asthma and Respiratory Symptoms in Foundry Workers.  Pulmonary Medicine, vol. 2013, Article ID 370138, 4 pages, 2013. DOI:10.1155/2013/370138.
A9. Gumus A, Cinarka H, Kayhan S,  The relationship between echocardiographic pulmonary stream velocity, respiratory functional tests and nocturnal oxygen desaturation in COPD patients. Life Science Journal (ISI). 2013;10(2):1688-1694.
A10. Kayhan S, Sahin U, Turut H, Yurdakul C. An unusual radiological presentation of a pulmonary hydatid cyst in a child. Journal of Clinical Imaging Science. 2013 Apr 30;3:20. DOI: 10.4103/2156-7514.111238.
A11. Kayhan S, Cinarka H, Gumus A,  Sahin U. Pneumonia and Pandemic Influenza A H1N1 Virus Infection: A Review of the Literature.  Advances in Bioscience and Clinical Medicine. 2013:2(1).6-16. DOI:10.7575/aiac.abcmed.v.2n.1p.3.
A12. Gumus A, Kayhan S, Cinarka H, Sahin U. The Effect of Cigarette Smoking on Blood Pressure and Hypertension. Advances in Bioscience and Clinical Medicine. 2013:1(1) 6-11. DOI:10.7575/aiac.abcmed.v.1n.1p.6.
A13.  Sokouti M, Golzari SE, Kayhan S, Sabermarouf B. Recurrence Following Pulmonary Hydatid Disease Surgery. World Journal of Surgery (ISI). 2013 Jul 10. DOI: 10.1007/s00268-013-2141-3.
A14.  Duran L, Kayhan S, Katı C, Akdemir HU, Balcı K, Yavuz Y. Cerebral fat embolism syndrome after long bone fracture due to gunshot ınjury. Indian Journal of Critical Care Medicine. 2013, Accepted
A15.  Kayhan S, Günal N, Tereci H. Analysis of false positive positron emission tomography with 2-fluoro (18-F)-2-deoxy-D glucose as a tracer in patients with suspected lung cancer. African Journal of Pharmacy and Pharmacology (ISI). 2012;6(10):731-6. DOI:10.5897/AJPP11.786.
A16. Kayhan S,  Celik B, Belet U, Aydin O. Intralobar pulmonary sequestratıon as an unusual cause of recurrent hemoptysis. Journal of Clinical Imaging Science. 2012;2:71. DOI:10.4103/2156-7514.104304.
A17.  Kayhan S. Demographic and clinical characteristics of tuberculosis:   a report of 2404 cases at a referral hospital. African Journal of Microbiology Research (ISI). 2012;6(9):2033-37. DOI:10.5897/AJMR11.1250.
A18. Kayhan S, Akgüneş A. Therapeutic monitoring of isoniazid, rifampicin, ethambutol and pyrazinamide serum levels in the treatment of active pulmonary tuberculosis and determinants of their serum concentrations. African Journal of Pharmacy and Pharmacology (ISI). 2011;5 (17):2035-41. DOI: 10.5897/AJPP11.511.
A19. Kayhan S, Akgüneş A. Histopatolojik Olarak Tanı Konulan Komplike Akciğer Kist Hidatik Olguları Turkiye Parazitoloji Dergisi (Index Medicus). 2011;35(4):189-93. DOI:10.5152/tpd.2011.49.
A20. Kayhan S, Akgüneş A, Tereci H, Tutar Ü. Primary resistance rates of Mycobacterium tuberculosis complex strains isolated from new tuberculosis cases: A 6-year observation. African Journal of Microbiology Research (ISI).2011;5(16):2304-10. DOI:10.5897/AJMR11.619.
A21. Hamzaçebi H, Unsal M, Kayhan S, Bilgin S, Ercan S. Prevalence of asthma and respiratory symptoms by age, gender and smoking behaviour in Samsun, North Anatolia Turkey. Tuberculosis and Thorax (Index Medicus). 2006;54(4):322-9.
A22.Gumus A, Cinarka H, Kayhan S, Durakoglugil EM, Cure E, Hazıroglu M, Kandemir G and Sahin U. An Evaluation Of Chronic Dyspnea in a Chest Disease Clinic. J Pulm Respir Med  2014: 4: 173. doi:10.4172/2161-105X.1000173.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Gümüş A, Kayhan S, Çınarka H, Sahin U. Cigarette smoking has protective effect on blood pressure and obesity? 23rd ERS Annual Congress, 2013, Barcelona, Spain
B2. Türkeli S, Atici AG, Kayhan S. Analysis of Amylase Rich Pleural Effusions. 23rd ERS Annual Congress, 2013,Barcelona, Spain
B3. Kayhan S, Şahin Ü, Yavuz A, Çınarka H, Gümüş A. Flexible bronchoscopy as a therapeutic tool in Mounier Kuhn Syndrome EP-75 2nd European Congress for Bronchology and Interventional Pulmonology (ECBIP)2013, Çeşme, İzmir, Turkey
B4. Gumus A, Kayhan S, Cinarka H, Kirbas A, Bulmus N, Yavuz A, Sahin U, Ozkaya S. High Serum YKL-40 Level in Patients with COPD Is Related to Hypoxemia and Disease Severity. COPD 2013, Istanbul, Turkey
B5. Hamzacebi H, Unsal M, Bilgin S, Kayhan S. Prevalance of asthma and respiratory symptoms by age, gender, and smoking in Samsun, North Anatolia. European Respiratory Journal,September 4-8,2004: 24:suppl 48 14th ERS Annual Congress, Glascow, UK.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar
C2. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler
C2.1. KOAH editörler: Gaye Ulubay, Öznur Yıldız. Kayhan S, Köksal N. Bölüm: KOAH ve uçak yolculuğu p:529-38. 2013, Ankara.
C2.2. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp F Klinik ve Mesleki beceriler öğrenim rehberi. S.Kayhan. Bölümler: Arter kan gazı alma becerisi, Göğüsün önden ve arkadan fizik muayene becerisi, Nebülizatör cihazı kullanım becerisi, PEF metre kullanım becerisi, 2012, Samsun.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Kayhan S, Gümüş A, Çınarka H, Sabri Oğullar S, Ertürk A, Şahin Ü. Thorax CT Findings and Mortality Analysis of A Localized Outbreak of H1N1 Pneumonia in Northeast Part of Blacksea Region, Turkey in 2013. Journal of Experimental and. Clinical Medicine. DOI:10.5835/jecm.omu.30.04.012.
D2. Akpınar A, Kayhan S. Hastane Yatışı Olan Astım ve Tüberküloz Hastalarının Sosyodemografik Özelliklerinin, Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2013:20(3):80-84.
D3. Gümüş A, Kayhan S, Cinarka H, Baydur S, Gıakoup D, Şahin Ü. The relationship between cigarette smoking and obesity. Journal of Experimental and. Clinical Medicine. DOI:10.5835/jecm.omu.30.04.007.   
D4. Türkeli S, Atıcı AG, Kayhan S, Yılmaz YA. Analysis of Pleural Amylase Levels in a Chest Disease Clinic. Journal of Experimental and. Clinical Medicine. DOI:10.5835/jecm.omu.30.04.014.
D5. Gümüş A, Kayhan S, Çınarka H, Yavuz A, Yüce S. Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında 6 Dakika Yürüme Mesafesi. Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2013,   DOI: 10.4328/JCAM.2000.
D6. Kayhan S, Şahin Ü, Oğullar S. An asymptomatic saccular aneurysm of pulmonary artery: a rare case of solitary pulmonary nodule. Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2013, DOI: 10.4328/JCAM.2072.
D7. Çınarka H, Kayhan S, Gümüş A, Kurt A, Türüt H, İlhan G, Bedir R, Şahin Ü. Akciğer Kanserinin Nadir Bir Klinik Tablosu: Metastatik Periferik Arter Embolisi Respiratory Case Reports. 2013, DOI:10.5505/respircase.2014.44366.
D8. Gumus A, Kayhan S, Cinarka H, Saygın İ, Sahin U. An Isolated Skeletal Muscle Metastasis From Lung Adenocarcinoma. Respiratory Case Reports. 2013;2(3):126-129 DOI: 10.5505/respircase.2013.02419.
D9. Kayhan S, Çınarka H, Köksal N. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarının Perioperatif Değerlendirilmesi. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2013; 1 (1) : 136-142.
D10. Yılmaz YA, Atıcı AG, Kayhan S, Sünter AT, Türkeli S. The Effects of Smoking on Plasma Viscosity and Related Biochemical Parameters. Solunum 2012;14(3):158-63. DOİ:10.5505/.Solunum.2012. 34392.
D11. Kayhan S, Ünsal M, İnce Ö, Bakırcı M, Arslan E. Delays in  diagnosis of acute pulmonary thromboembolism: Clinical outcomes and risk factors. European Journal of General Medicine. 2012;9(2),124-129.
D12. Kayhan S, Akpınar A, Murat N. Analysis of depression and anxiety levels in patients with dyspnea. Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2012. DOI: 10.4328/JCAM.1069.
D13. Kayhan S. Diagnostic value of mycobacteriophage based fast plaque technique for early detection of pulmonary tuberculosis. Journal of Clinical and Experimental Investigations. 2012:(3)2,189-193. doi:10.5799/ahinjs.01.2012.02.0142.
D14. Çınarka H, Yılmaz HK, Yazıcı Y, Kayhan S, Gümüş A. A Five Year Mortality Analysis in a Chest Disease Hospital Located in East Blacksea Region. Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2012, DOI: 10.4328/JCAM.1427.
D15. Akdemir HU, Türköz B, Katı C, Duran L, Kayhan S, Çalışkan F. Spontaneous Pneumomediastinum: Co-existence of shortness of breath and hoarseness. Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2012, Doi:10.4328/JCAM.1241.
D16.  Kayhan S, Atici AG, Koksal N, Aydin D. Chemical Pneumonitis and Acute Dyspnea Following Exposure to Tribenuron Methyl. Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2012, Doi:10.4328/JCAM.1242.
D17. Kayhan S, Aydın D, Selçuk MY, Akdemir UH, Duran L. A case of Bone aspiration mimicking asthma in an adult patient. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2012. DOI: 10.4328/JCAM.1058.
D18. Köksal N, Kayhan S, Güzel A. Romatoid Artritte Akciğer Hastalıkları. Türkiye Klinikleri İmmünoloji Romatoloji Dergisi 2012:5(2):32-9.
D19. Hamzaçebi H, Kayhan S. Tütün Fabrikası Çalışanlarında Sigara Kullanımı ve Solunum Semptomlarının Prevalansı.  Van Tıp Dergisi 2012;19(2):72-77.
D20. Kayhan S, Yılmaz MA. Solitary plasmacytoma of the chest wall. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2012. DOI: 10.4328/JCAM.1076.
D21. Öztürk E, Doğan H, Kayhan S, Çağlayan B, Kurutepe M. Gebelik ve sonrası dönem tüberküloz hastalarının klinik ve radyolojik yönden karşılaştırılması. Heybeliada Tıp Bülteni 2000;6(1):18-20.
D22. Solak H, Tümer Ö, Öztaş S, Kayhan S, Kurutepe M. Erişkin yaşta tanı konulan pulmoner arter anomalileri (iki olgu sunumu). Heybeliada Tıp Bülteni 1998;4(3):67-9.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Çınarka H, Kayhan S, Gümüş A, Durakoğlugil ME, Şahin Ü. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Karotis-Femoral Nabız Dalga Hızının Hastalığın Ağırlığıyla İlişkisi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal kongresi, Çeşme, İzmir, 2013 (TP-082).
E2. Gümüş A, Kayhan S, Çınarka H, Durakoğlugil ME,  Kandemir G, Hazıroğlu M, Şahin Ü. Göğüs Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Hastalarda Kronik Dispnenin Değerlendirilmesi Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal kongresi, Çeşme, İzmir, 2013 (TP-034).
E3. Gümüş A, Kayhan S, Çınarka H, Baydur S, Gıakoup D, Şahin Ü. Sigara İçmek Obeziteyi Engelliyor mu? Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal kongresi, Çeşme, İzmir, 2013 (TP-137).
E4. Kayhan S, Yılmaz MA. Solitary plasmacytoma of the chest wall: A case report. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık kongresi, Antalya, 2012 (P026:Poster).
E5. Kayhan S, Günal N, Tereci H.  Analysis of false positive positron emission tomography with 2-fluoro (18-F)-2-deoxy-D glucose as a tracer in patients with suspected lung cancer.
Türk Toraks Derneği 15. Yıllık kongresi, Antalya, 2012 (P485: Poster).
E6. Kayhan S. Demographic and clinical characteristics of tuberculosis: a report of 2404 cases at a referral hospital. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık kongresi, Antalya, 2012 (SS044: Sözlü sunum).
E7. Kayhan S, Akpınar A, Murat N. Kronik solunum yetmezliği olan 50 yaş ve üstü hastalarda depresyon ve kaygı düzeylerinin analizi ve dispne ölçekleriyle ilişkisi. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık kongresi, Antalya, 2012 (SS137: Sözlü sunum).
E8. Tutar U, Altıntas N, Kayhan S. Samsun Göğüs Hastalıkları Hastanesi Sigara bırakma polikliniği 2011 yılı ücretsiz ilaç uygulaması sonuçları. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık kongresi, Antalya, 2012 (P463: Poster).
E9. Tutar U, Altıntaş N, Kayhan S. Aile Hekimlerinin İnhaler İlaçlar Hakkındaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık kongresi, Antalya, 2012 (P415: Poster).
E10. Tutar U, Kayhan S, Uzun O. Samsunda Bir Döküm Fabrikasında Çalışan İşçilerin Solunum Sistemi Muayenelerinin Sonuçları. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık kongresi, Antalya, 2012 (SS010: Sözlü sunum).
E11. Tutar U, Kayhan S. Hastanemizde 2005-2010 yılları arasında yatan hastalar ve günlük maliyet analizleri. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 33. Ulusal kongresi, İzmir, 2011 (EP136: Poster).
E12. Dalkılıç O, Kayhan S. Difteri-tetanoz(TD) aşısı yerine yanlışlıkla IM BCG aşısı yapılan 40 çocuğun bir yıllık izlem sonuçları. Türk Toraks Derneği 7. Yıllık kongresi, Antalya, 2004 (PS475: Poster).
E13. Hamzacebi H, Kayhan S, Bilgin S. Sigara fabrikası çalışanlarında sigara kullanımı ve solunum semptomları araştırması. Türk Toraks Derneği 8. Yıllık kongresi, Antalya, 2005 (TP408: Tartışmalı poster).
E14. Kayhan S. Pulmoner tüberküloz tanısında mikobakteriyofaj (Fastplaque-TB) yönteminin erken tanı değeri. Türk Toraks Derneği 4. Yıllık kongresi, Antalya, 2001 (TP387: Tartışmalı poster).
 
 • ERS (Europian Respiratory School)
 • Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği
 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • Akademik Solunum Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
 • Samsun Valiliği Başarı Belgesi (2012)
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TUSAD), Bilimsel çalışma, poster ödülü (2014)

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde