Prof. Dr.

Tolga Simru Tuğrul

Anestezi ve Reanimasyon

İlgi Alanları

 • Medikal ve Cerrahi Yoğun Bakım

9
h-index
25
uluslararası makale
Eğitim
 • İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1993
 • İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D İstanbul Üniversitesi 1999
 • İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D İstanbul Üniversitesi 2006
 • İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D İstanbul Bilim Üniversitesi 2011
Deneyim
 • Liv Hospital Ulus (2013-)
 • Florence Nightingale Çağlayan Hastanesi Yoğun Bakım (2010-2013)
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı (1993-2010)
ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • Mehmet Tuğrul, Nahit Çakar, Emre Çamcı, Emin Tireli, Tülin Erdem, Simru Turnaoğlu, Lütfi Telci: Acute respiratory failure in a woman with left atrial myxoma. Applied Cardiopulmonary Pathophysiology 7:111-115, 1998
 • Mehmet Tuğrul, Emre Çamcı, Ayşen Yavru, Simru Turnaoğlu, Sevinay Karakoca, Tülay Özkan, Kamil Pembeci, Lütfi Telci: Reducing tidal volume does not affect oxygenation in ASA I-II patients during anesthesia. Applied Cardiopulmonary Pathophysiology 8:1, 29-35, 1999
 • Emre Çamcı, Mehmet Tuğrul, Simru Turnaoğlu Tuğrul, Mert Şentürk, Kutay Akpir: Techniques and complications of one-lung ventilation in children with suppurative lung disease: Experience in 15 cases. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 15:341-346, 2001
 • Simru Turnaoğlu, Mehmet Tuğrul, Emre Çamcı, Nahit Çakar, Özkan Akıncı, Perihan Ergin Özcan: Clinical applicability of the substitution of mixed venous oxygen saturation with central venous oxygen saturation. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 15:574-579, 2001
 • Simru Tuğrul, Perihan Ergin Özcan, Özkan Akıncı, Yalçın Seyhun, Atahan Çağatay, Nahit Çakar, Figen Esen: The effects of IgM enriched immunoglobulin preparations  in patients with severe sepsis. Critical Care 6:357-362, 2002
 • Nahit Çakar, Özkan Akıncı, Simru Tuğrul, Perihan Ergin Özcan, Figen Esen, Haluk Eraksoy, Atahan Çağatay, Lütfi Telci, Avi Nahum: Recruitment maneuver: Does it promote bacterial translocation? Critical Care Medicine 30:2103-2106, 2002
 • S. Tuğrul, F. Esen, S. Celebi, P. E. Ozcan, O. Akinci, N. Cakar, L. Telci: Reliability of procalcitonin as a severity marker in critically ill patients with inflammatory response. Anesthesia and Intensive Care 30:747-755, 2002.
 • Simru Tuğrul: The effects of IgM enriched immunoglobulin preparations in patients with severe sepsis: another point of view- authors’ response. Critical Care 6:545, 2002
 • Simru Tugrul, Ozkan Akinci, Perihan E. Ozcan, Sibel Ince, Figen Esen, Lutfi Telci, Kutay Akpir, Nahit Cakar: Effects of sustained inflation and postinflation positive end-expiratory pressure in acute respiratory distress syndrome: Focusing on pulmonary and extrapulmonary forms. Critical Care Medicine 31:738-743, 2003
 • Ibrahim Akinci, Nahit Çakar, Gökhan Mutlu, Simru Tuğrul, Perihan Ergin Ozcan, Musa Gitmez, Figen Esen, Lutfi Telci: Gastric intramucosal pH is stable during titration of positive end-expiratory pressure to improve oxygenation in acute respiratory distress syndrome. Critical Care 7:17-23, 2003
 • Sprung, CL., Cohen, SL., Sjokvist, P., for Ethicus Study Group (Tuğrul S): End-of-Life Procedures in European Intensive Care Units. The Ethicus Study. JAMA, 290: 790-797, 2003.
 • Akıncı, Ö., Mutlu, GM., Çelik, M., Martino, JM., Tugrul, S., Ergin Özcan, P., Yılmazbayhan, D., Yeldandi, AV., Kurkoz, KH., Kiran, B., Telci, L. ve N. Çakar, “Effects of body temperature on ventilator-induced lung injury”. Journal of Critical Care, 20, 66-73, 2005.
 • Tuğrul, S., Çakar, N., Akıncı, Ö., Ergin Özcan, P., Dişçi, R., Esen, F., Telci, L. ve K. Akpir, “Time required for equilibration of arterial oxygen pressure after setting optimal positive end-expiratory pressure in acute respiratory distress syndrome ”. Critical Care Medicine, 33 (5):995-1000, 2005.
 • Cakar N, Perihan EO, Ozkan AI, Simru T, Figen E, Lutfu T. Comment on "Lung recruitment maneuver depresses central hemodynamics in patients after cardiac surgery" by Nielsenet al. and "Acute leftward septal shift by lung recruitment maneuver" by Jardin. Intensive Care Med.  Mar;32(3):477-8, 2006
 • Ozcan PE, Cakar N, Tugrul S, Akinci O, Cagatay A, Yilmazbayhan D, Esen F, Telci L, Akpir K: The effects of airway pressure and inspiratory time on bacterial translocation. Anesthesia and Analgesia Feb;104(2):391-6, 2007
 • Çağatay A, Özcan PE, Güleç L, İnce N, Tuğrul S, Özsüt H, Çakar N, Esen F, Eraksoy H, Çalangu S: Risk factors for mortality of nosocomial bacteraemia in intensive care units. Med Princ Pract 16:187-192, 2007
 • Ozcan PE, Tugrul S, Senturk NM, Uludag E, Cakar N, Telci L, Esen F: Role of Magnesium Sulfate in Postoperative Pain Management for Patients Undergoing Thoracotomy. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 2007; 21(6):827-831.
 • Tugrul S, Telci L, Yildirim A, Yanar H, Cakar N: Case report of severe metabolic alkalosis: Life-compatible new level. Journal of Trauma, Injury, Infection and Critical Care 2010; 68 (3): E61-63
 • Senturk E, Tanju S, Ziyade S, Ozcan PE, Tugrul S, Cakar N.: A recruitment maneuver improves apneic oxygenation. Minerva Anestesiol. 2011 Jun;77 (6):598-603
 • Nihat Aksakal, Korhan Taviloğlu, Hakan Teoman Yanar, Simru Tuğrul, Adem Uçar, Mustafa Tükenmez, Ali Fuat Kaan Gök, Fatih Yanar: The effects of pneumoperitoneum pressure on blood gases, respiratory and venous systems during laparoscopic cholecystectomy:
A prospective randomized trial. Laparosc Endosc Surg Sci 2017;24(2):31-37
ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • Küçükay, S., Turnaoğlu, S., Açıkgöz, K., Koltka, K., İnce, S.: Anesthetic approach in a child with juvenile hyaline fibromatosis. Medical Bulletin of İstanbul Medical Faculty, 31, 85-87, 1998.
 • İbrahim Özkan Akıncı, Perihan Ergin Özcan, Simru Tuğrul, Nahit Çakar, Figen Esen, Sümer Yamaner, Kutay Akpir: Yoğun bakım ünitesinde perkütan endoskopik gastrostomi. Ulusal Travma Dergisi 6:281-283, 2000
 • Simru Turnaoğlu, Emre Çamcı, Özkan Akıncı, Perihan Ergin Özcan, Nahit Çakar, Mehmet Tuğrul: Değişik hasta gruplarında sağ ventrikül, sağ atrium ve santral ven kanı örneklerinin pulmoner ven kanı örneği ile oksijen satürasyonu açısından karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 28:444-451, 2000
 • Simru Tuğrul, Perihan Ergin Özcan, Özkan Akıncı, Figen Esen, Lütfi Telci, Nahit Çakar: Yoğun Bakımda HELLP Sendromu: 25 olgunun analizi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 29:226-230, 2001
 • İbrahim Özkan Akıncı, D.Akseki, Perihan Ergin Özcan, Simru Tuğrul, Gül Köknel Talu, Kutay Akpir: Diz artroskopisinde preoperatif ve postoperatif intraartiküler tenoksikam uygulamalarının değerlendirilmesi. Ağrı 13: 46-49, 2001.
 • Simru Tuğrul, Perihan Ergin Özcan, Özkan Akıncı, Sibel İnce, Figen Esen, Lütfi Telci, Kutay Akpir, Nahit Çakar: “Recruitment” manevrası içeren ventilasyon stratejisinin primer ve sekonder ARDS’de oksijenlenme üzerine etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 29:502-508, 2001
 • Figen Esen, Serdar Çelebi, Simru Tuğrul, Nahit Çakar, Lütfi Telci: SIRS, Sepsis, Ağır Sepsis ve Septik Şok olgularında yeni bir tanı, takip ve prognoz kriteri: Prokalsitonin. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 29:100-106, 2001
 • İbrahim Özkan Akıncı, Simru Tuğrul, Perihan Özcan,  Ayşe Yıldırım, Figen Esen, Nahit Çakar, Lütfi Telci, Kutay Akpir: Perkütan dilatasyonlu ve forsepsli trakeostomi tekniklerinin karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 29:547-550, 2001
 • Simru Tuğrul, Ekrem Selçukoğlu, Perihan Ergin Özcan, Özkan Akıncı, Figen Esen, Lütfi Telci, Kutay Akpir, Nahit Çakar: Kritik hastada jejunal beslenme etkin midir? Ulusal Travma Dergisi 8:16-21, 2002
 • Perihan Ergin Özcan, Simru Tuğrul, Javit Sani, Özkan Akıncı, Atahan Çağatay, Nilgün Yücesoy, Nahit Çakar, Figen Esen: Yoğun bakım ünitesinde nosokomiyal pnömoni. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 30:10-16, 2002
 • Simru Tuğrul, İsmail Demirel, Perihan Ergin Özcan, Nahit Çakar, Figen Esen: Kafa travmalı hastalarda farklı nütrisyon yöntemlerinin etkinliğinin karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 30:111-117, 2002
 • Simru Tuğrul, Perihan Ergin Özcan, Özkan Akıncı, Nahit Çakar, Figen Esen, Kutay Akpir: Sağ plevral yerleşim gösteren nazogastrik sonda. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 30:233-235, 2002
 • Simru Tuğrul: Kardiyopulmoner resüsitasyon sonrası yoğun bakım. Klinik Gelişim 15:15-19, 2002
 • Simru Tuğrul, Berrin Ünal: Yapay solunum uygulanan hastanın bakımı. Yoğun Bakım Derneği Dergisi 1(2):37-41, 2002
 • Simru Tugrul, Figen Esen: New therapies in severe sepsis. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery. 8(Suppl):116-119, 2002
 • Simru Tuğrul, Perihan Ergin Özcan, Özkan Akıncı, Nahit Çakar, Figen Esen, Lütfi Telci, Kutay Akpir: Hematolojik kanser hastalarında yoğun bakım deneyimlerimiz. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası 30:413-418, 2002
 • Simru Tuğrul, Nahit Çakar: Yoğun bakımda antibiyotik tüketimi: Temel kavramlar ve tüketim stratejisinin öğeleri. Türkiye Klinikleri Cerrahi 7160-164, 2002
 • Simru Tuğrul, Nahit Çakar: Yoğun bakım ünitelerinde infeksiyon kontrolü. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 7:11-20, 2003
 • Perihan Ergin Özcan, Ayşen Yavru, Simru Tuğrul, Özkan Akıncı, Mert Erkan, Nahit Çakar: Karaciğer kist hidatik operasyonunda iyatrojenik hipernatremi. Ulusal Travma Dergisi 9:291-293, 2003
 • Nahit Çakar, Simru Tuğrul, Evren Şentürk, Perihan Ergin Özcan, Özkan Akıncı, Figen Esen, Lütfi Telci, Kutay Akpir: Mekanik Ventilasyonun oluşturduğu akciğer hasarında hiperkarbinin koruyucu rolü. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 31:402-408, 2003
 • Simru Tugrul, Figen Esen: Sepsiste immunomodülatör tedavi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 31 (Ek sayı 1) 71-74, 2003. 
 • Simru Tuğrul, Nahit Çakar: Sepsiste hemofiltrasyon. Yoğun Bakım Derneği Dergisi 1(4):42-48, 2003.
 • Simru Tuğrul, Perihan Ergin Özcan, Özkan Akıncı, Murat İsmailov, Atahan Çağatay, Nahit Çakar, Figen Esen: Yoğun bakım hastalarında uygulanan immünonutrisyonun nozokomiyal enfeksiyon gelişimine ve klinik sonuca etkisi. Ulusal Travma Dergisi 10:89-96, 2004
 • Elvan Uludağ, Simru Tuğrul: Yanık hastalarında yoğun bakım yaklaşımındaki yeni gelişmeler. Türkiye Klinikleri, Genel Cerrahi 3, 1:32-36, 2007.
 • Serin K, Yanar H, Ozdenkaya Y, Tuğrul S, Kurtoğlu M. Venous thromboembolism prophylaxis methods in trauma and emergency surgery intensive care unit patients:low molecular weight heparin versus elastic stockings + intermittent pneumatic compression. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010 Mar;16(2):130-4
 • Perihan Ergin Özcan, Simru Tuğrul. Özel Durumlarda Beslenme. Klinik Gelişim 2011;24:53-58
 • Ahmet Burak Toros, Ahmet Başel, Simru Tuğrul, Şafak Karaçay: Acute Buried Bumper Syndrome: An Unexpected Complication: Case Report. Turkiye Klinikleri J Case Rep 2014;22(4):285-7
KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI VE EDİTÖRLÜK
 • F. Esen and S. Tugrul: Ig-M enriched Immunoglobulins in Sepsis. In J.L. Vincent (Editor), Yearbook of Intensive Care and Emergency Medicine, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany, 2009; 102-110.
 • Simru Tuğrul: Acil Cerrahi Hastalarında Yoğun Bakım. C. Ertekin, R. Güloğlu, K. Taviloğlu (editörler), Acil Cerrahi, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2009, Bölüm V, sayfa 35-48. 
 • Mekanik Ventilasyonda Dalga Şekilleri ve Döngülerin Analizi. Paul Quellet BA, RRT Çevirenler: Doç.Dr. Nahit Çakar, Uzm. Dr. Özkan Akıncı, Uzm.Dr.Simru Tuğrul, Uzm. Dr. Perihan Ergin Özcan. Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş., Siemens AG Türkiye Genel Temsilcisi Tıp Çözümleri Bölümü, İstanbul, Ekim, 2001.
 • Asiste Spontan Solunumun Yeni Modeleri: Kuhlen R, Guttmann J Rossaint R (Eds). Çevirenler: Dr. Nahit Çakar, Dr.Simru Tuğrul, Dr. Perihan Ergin Özcan, Dr. Özkan Akıncı. Draeger Medikal Ticaret ve Servis Ltd Şti, İstanbul, 2003. (20 puan)
 • Simru Tuğrul: Hücre Metabolizması ve Doku Hipoksisi.Klinik Yoğun Bakım, Bölüm 5, Klinik Yoğun Bakım, Richard K. Albert, Arthur Slutsky, Marco Ranieri, Jukka Takala, Antoni Torres (Eds). Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Kutay Akpir, Doç. Dr. Simru Tuğrul. Mosby, Elsevier.
 • Simru Tuğrul: Majör Cerrahi Sonrası Yoğun Bakım. Klinik Yoğun Bakım, Bölüm 5, Klinik Yoğun Bakım, Richard K. Albert, Arthur Slutsky, Marco Ranieri, Jukka Takala, Antoni Torres (Eds). Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Kutay Akpir, Doç. Dr. Simru Tuğrul. Mosby, Elsevier.
 • Simru Tuğrul: Alerjik Cevap. Klinik Anestezi, Bölüm 49, Clinical Anesthesia, Paul G. Barash, Bruce F. Cullen, Robert K. Stoelting, Micheal K. Cahalan, M. Christine Stock (Eds.). Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Berrin Günaydın, Prof. Dr. Oktay Demirkıran
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Türk Yoğun Bakım Derneği
 • Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği
 • Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 • ESICM (European Society of Intensive Care Medicine)
 • Türk Yoğun Bakım Derneği
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi
 • Türkiye Klinikleri, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi
 • 16.International Intensive Care Symposium, 27-29 April, 2008, Istanbul Lüfi Kırdar Convention & Exhibition Center, Istanbul, Turkey
 • 17.International Intensive Care Symposium, (7-9 May, 2009) WOW Convention Center, Istanbul, Turkey
 • 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery (13-17 May, 2009), Rixos Sungate Hotel, Antalya, Turkey
 • Türk Yoğun Bakım Derneği, 15. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 5-8 Mayıs 2010, Çeşme Sheraton Otel, İzmir
 • International Intensive Care Symposium, (29-31 April, 2011) WOW Convention Center, Istanbul, Turkey
 • 16. International Intensive Care Symposium, 27-29 April, 2008, Istanbul Lüfi Kırdar Convention & Exhibition Center, Istanbul, Turkey
 • 17.International Intensive Care Symposium, (7-9 May, 2009) WOW Convention Center, Istanbul, Turkey
 • 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery (13-17 May, 2009), Rixos Sungate Hotel, Antalya, Turkey
 • Türk Yoğun Bakım Derneği, 15. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 5-8 Mayıs 2010, Çeşme Sheraton Otel, İzmir
 • 18. International Intensive Care Symposium, (29-31, 2011) WOW Convention Center, Istanbul, Turkey
 • Sözlü sunu yarışması üçüncülük ödülü Akıncı, İ.Ö., Çelik, M., Yılmazbayhan, D., Tuğrul, S., Özcan, P.E., Esen, F., Telci, L., Akpir, K., ve N. Cakar, “Ventilasyonla ilişkili akciğer hasarında hipotermi ve hiperterminin rolü”, XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,                            (27-31 Ekim),Antalya, (2001).
 • Sözlü sunu yarışması ikincilik ödülü Şentürk, E., Tanju, S., Ziyade, S., Ergin Özcan, P., Tuğrul, S. ve N. Çakar, “Sıçanlarda apneik oksijenizasyon öncesinde uygulanan yeniden kazandırma manevrasının etkileri”, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (25-28 Ekim), İstanbul, (2006)

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde