Prof. Dr.

Zeliha Gül Saylam

Çocuk Kardiyolojisi

İlgi Alanları

 • Çocuk kardiyolojisi
 • Doğuştan kalp hastalıkları
 • Adolesan ve erişkin çağa ulaşan doğuştan kalp hastalıkları
 • Romatizmal kalp hastalıkları
 • Çocuk kardiyolojisinde tanı ve görüntüleme yöntemleri (transtorasik ve transösefajiyal ekokardiyografi, kalp kateterizasyonu-anjiyografi)
 • Çocuk kardiyolojisinde girişimsel tedavi uygulamaları (doğuştan kalp defektlerinin transkateter yolla kapatılması, balon valvuloplasti ve anjiyoplastiler)

Eğitim
 • Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Tıpta Uzmanlık Öğrenimi (1981-1986)
 • Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Tıp Fakültesi (1975-1981)
 • T.E.D. Ankara Koleji (1968-1975)
Deneyimler
 • İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü (2011-) ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı (2012-) / Profesör doktor
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı (1998-2011)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı / Profesör doktor (2002-)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı / Doçent doktor (1997-2002)
 • İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Çocuk Kardiyolojisi Bölümü / Doçent doktor (1996)
 • Royal Brompton National Heart and Lung Hospital, Grown-up Congenital Heart Unit, Londra-İngiltere / Honorary Registrar, Clinical Research Fellow (1993-1994)
 • İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Çocuk Kardiyolojisi Bölümü / Çocuk Kardiyolojisi Yan Dal Uzmanı (1991-1996)
 • İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Çocuk Kardiyolojisi Bölümü / Çocuk Kardiyolojisi Yan Dal Uzmanlık Öğrenimi (1988-1991)
 • Kütahya-Simav Devlet Hastanesi / Zorunlu hizmet (1986-1988)
 • Avrupa Pediatrik Kardiyoloji Derneği (The Association for European Paediatric and Congenital Cardiology)
 • Asya-Pasifik Pediatrik Kardiyoloji Derneği (Asia-Pacific Pediatric Cardiac Society) ülke temsilciliği (2010-)
 • Asya-Pasifik Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Derneği (Asia-Pacific Society for Adult Congenital Heart Disease) ülke temsilciliği (2010-)
 • Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği
 • Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği :2005-2009
 • Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği Erişkin Yaşa Ulaşan Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu başkanlığı (kurucu başkan):2005-2009
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu yönetim kurulu üyeliği (kurucu üye) (2004-2010)
 • Türk Kardiyoloji Derneği Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu başkanlığı (2006-2008)
 • Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • Türkiye Milli Pediatri Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde