Uzm. Dr.

Ayşegül Yılmaz

Dil ve Konuşma Terapisi

İlgi Alanları

 • Yutma Bozuklukları
 • Gelişimsel Dil Bozuklukları
 • Edinilmiş Dil Bozuklukları
 • Motor Konuşma Bozuklukları

Eğitimi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi, SBE, Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans
 • Anadolu Üniversitesi, SBE, Dil ve Konuşma Terapisi doktora (devam ediyor)

Uzmanlık Eğitimi
 • Dil ve Konuşma Terapisi A.B.D. (YL), Tez adı: Serebral Palsili hastalarda ve sağlıklı bireylerde yutmanın oral fazının ultrason ile karşılaştırmalı değerlendirilmesi 

Çalıştığı Kurumlar  
 • Su Özel Eğitim Merkezi
 • Medicalpark Gaziosmanpaşa, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
 • İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
 • Pediatriden Geriatriye Yutma Bozuklukları (2020)., ÇIYILTEPE MÜZEYYEN, YILMAZ AYSEGÜL, Tıbbi Yayınlar Merkezi, Editör:Çiyiltepe Müge Müzeyyen, Yılmaz Aysegül, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 514, ISBN:978-605-70080-1-5
 • YILMAZ AYSEGÜL (2020). Yutma Bozuklugu mu? Beslenme Sorunu mu? Padiatrik Yutma Terapisi. X. Ulusal Odyoloji ve Konusma Bozuklukları Kongresi (Davetli Konusmacı)
 • YILMAZ AYSEGÜL, ÇIYILTEPE MÜGE MÜZEYYEN, Ayas Harun (2021). Serebral Palsi Tanılı Bireylerde Yutmanın Ultrason Ile Degerlendirilmesi. Prof. Dr. Hıfzı Özcan 8. Uluslararası Katılımlı Cerebral Palsy ve Gelisimsel Bozukluklar Kongresi (Sözlü Sunum)
 • YILMAZ AYSEGÜL, ÇIYILTEPE MÜGE MÜZEYYEN (2021). İşitme Kayıplı ve Sağlıklı Bireylerde Akustik Özelliklerin Karşılaştırılması. 34. Ulusal Dilbilim Kurultayı (Sözlü Sunum)
 • YILMAZ AYSEGÜL, ÇIYILTEPE MÜZEYYEN (2019). Dil ve Konusma Terapisinde Ultrason Kullanımı: Prob Karsılastırması. 10. Dil ve Konusma Bozuklukları Kongresi (Poster)
 • ÇIYILTEPE MÜZEYYEN, YILMAZ AYSEGÜL, KINCAL ILAYDA (2019). Sesletimde Kas Hareket Aralığının Cinsiyete Göre Ultrason ile İncelenmesi: /?/ ve /j/ Örneklemi. 10. Dil ve Konuşma Bozukları Kongresi (Poster)
 • ISIK MEVLÜDE, KARAMAN MÜZEYYEN, YILMAZ AYSEGÜL, ÇIYILTEPE MÜZEYYEN (2020). Anadili Arapça Olan Türkçe Ögrenen Ögrencilerin Ünlü Seslerdeki Telaffuz Özellikleri. Opening Ceremony and 1st International Congress of the Ear Hearing Research Center 4th International Congress of Istanbul Audiology (Sözlü Sunum)
 • ÇIYILTEPE MÜZEYYEN, KARAMAN MÜZEYYEN, YILMAZ AYSEGÜL (2019). Kimyasalların Adli Ses Analizlerindeki Önemi. 1.st International Congress of Forensic Sciences(87), 136-136. (Poster)
 • ÇIYILTEPE MÜZEYYEN, YILMAZ AYSEGÜL, KINCAL ILAYDA, KARAMAN MÜZEYYEN (2019). Investigation Motion Range of Tongue Base Muscles Across Gender in Healthy Adults Using Ultrasound. ASHA Convention 2019 (Poster)
 • ÇIYILTEPE MÜZEYYEN, YILMAZ AYSEGÜL, HAZIR MELIKE, COSKUN ZAFER ÜNSAL (2018). Ultrasonic Assessment of Swallowing Function in Patients With Degenerative Disorders. ASHA Convention (Poster)
 • CANKUVVET AYKUT NURDAN, YILMAZ AYSEGÜL (2018). İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Dönem Biçimbilgisel Gelişim. 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 266 (Sözlü Sunum)
 • CANKUVVET AYKUT NURDAN, YILMAZ AYSEGÜL (2018). İşitme Kayıplı Çocuklarda Erken Dönem Sözdizimsel Gelisim. 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 265 (Sözlü Sunum)
 • Pediatriden Geriatriye Yutma Bozuklukları, Bölüm adı:(Elektromiyografi (EMG)) (2020)., YILMAZ AYSEGÜL, Tıbbi Yayınlar Merkezi, Editör: Çiyiltepe Müge Müzeyyen, Yılmaz Aysegül, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-70080-1-5, Türkçe (Bilimsel Kitap)
 • Pediatriden Geriatriye Yutma Bozuklukları, Bölüm adı:(Ultrasonografi (USG)) (2020)., YILMAZ AYSEGÜL, COSKUN ZAFER ÜNSAL, Tıbbi Yayınlar Merkezi, Editör: Çiyiltepe Müge Müzeyyen, Yılmaz Ayşegül, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-70080-1-5, Türkçe(Bilimsel Kitap)

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde