Uzm. Dr.

Gökhan Teker

Anestezi ve Reanimasyon

İlgi Alanları

 • Nöroaksiyel bloklar
 • Periferik sinir blokları
 • Pediatrik anestezi

3
h-index
8
uluslararası makale
Eğitim
 • Ankara Kurtuluş Lisesi 1989
 • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 1996
 • İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Yüksek Lisans 2001
 • Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı 2009
Deneyim
 • Liv Hospital Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
 • Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
 • İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
 • Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
 • Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitimi
 • Büyükçekmece Devlet Hastanesi Acil Sorumlu Hekimi
 • Büyükçekmece Acil Yardım İstasyonu
 • Büyükçekmece Kıraç Sağlık Ocağı Hekimi
 • Kastamonu/Çatalzeytin Çağlar Köyü Sağlık Ocağı Hekimi
 • Şark Hayat Sigorta Sorumlu Hekimi, Alman Hastanesi
ARAŞTIRMA
 • Interleukin-10 Levels and Clinical Outcome : Comparison of  Retroperitoneal versus Transperitoneal Approaches in Infra-Renal Abdominal Aorta Re-construction; K. Erkalp, B. Inan, Y. Abut, G. Teker, G. Basaranoglu, Y. Kalko, F. Gumus Acta Chir Belg, 2014, 114, 313-318
 • The effect of low dose rocuronıum on intraocular pressure in laryngeal mask airway usage; Başaranoğlu G, Teker M. Gökhan, Erkalp K, Özdemir H, Yilmazli C, Saidoğlu L M.E.J. ANESTH 21 (1), 2011
 • The Effect of Nicotine Treatment on Propofol Injection Pain; V Erden, G Başaranoğlu, K Erkalp, Z Yangın, H Delatioğlu, M. Gökhan Teker, L Saitoğlu, Balkan Medical Journal 2010; 27 (1):18-22
 • Comparison of the Vertical and the Highest Point of Shoulder Methods in Brachial Plexus Block; Kiritoglu S,; Basaranoglu G; Comlekci M; Suren M; Erkalp K; Teker G; Saidoglu L International Journal of Biomedical Science, 2009; (5)1:50-53
 • Lokal Anestezik Toksisite Ve İntravenöz Lipid Tedavisi; Mahmut Gökhan Teker, Gökçen Başaranoğlu, Leyla Saidoğlu. Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dergisi, Yıl 2009 , Cilt 7, Sayı 1-2-3:    97-102
 • Lokal Anestezik Kullanan Hekimlerin Toksisite Ve İntralipid Tedavisi Hakkında Bilgileri; G Başaranoğlu, M G Teker, L Saidoğlu, N Muhammedoğlu, H Özdemir, Türk Anest Rean Der Dergisi 2010; 38(4):262-267
YAYINLAR
 • The Airtraq laryngoscope in severe ankylosing spondylitis. Basaranoglu G, Suren M, Teker GM, Ozdemir H, Saidoglu L. J R Army Med Corps. 2008 Mar;154(1):77-8
 • Comparison of the Vertical and the Highest Point of Shoulder Methods in Brachial Plexus Block; Kiritoglu S, Basaranoglu G; Comlekci M; Suren M; Erkalp K; Teker G; Saidoglu L International Journal of Biomedical Science, 2009; (5)1:50-53
 • Levosımendan As A Rescue Adjunct In Amlodıpıne Intoxıcatıon – A Case Report – M G Teker, H Özdemir, L Saidoglu, K Erkalp, G Başaranoğlu. M.E.J. ANESTH 2010; 20 (6):887-90
 • The Effect of Nicotine Treatment on Propofol Injection Pain; V Erden, G Başaranoğlu, K Erkalp, Z Yangın, H Delatioğlu, M. Gökhan Teker, L Saitoğlu. Balkan Medical Journal 2010; 27 (1):18-22
 • Selective spinal anesthesia for limb amputation above knee level. Basaranoglu G, Erkalp K, Saidoglu L, Aydas D, Ozdemir H, Teker M, J Clin Anesth. 2011 Mar;23(2):169
 • The effect of low dose rocuronıum on intraocular pressure in laryngeal mask airway usage; Başaranoğlu G, Teker M. Gökhan, Erkalp K, Özdemir H, Yilmazli C, Saidoğlu L. M.E.J. ANESTH 21 (1), 2011
 • Interleukin-10 Levels and Clinical Outcome : Comparison of  Retroperitoneal versus Transperitoneal Approaches in Infra-Renal   Abdominal Aorta Re-construction; K. Erkalp, B. Inan, Y. Abut, G. Teker, G. Basaranoglu, Y. Kalko, F. Gumus Acta Chir Belg, 2014, 114, 313-318
 • Multiple Sklerozis (MS) Atağı Sırasında Genel Anestezi (Olgu Sunumu); K Erkalp, M. G Teker, Z Yangın, V Erden, H Özdemir, L Saidoğlu. Anestezi Dergisi 2008 2 (Nisan-Mayıs-Haziran)
 • Laparoskopik Total Ekstraperitoneal İnguinal Herni Tamiri Sırasında Ciltaltı Amfizemi Ve Hiperkarbi (Olgu Sunumu); K Erkalp, G Teker, H Özdemir, N Muhammedoğlu, S Küçük, A Merter, L Saidoğlu.Anestezi Dergsi; 2008;16 (4):216-218
DAMAR CERRAHİSİNDE DÜŞÜK DOZ BUPİVAKAİNLE SPİNAL ANESTEZİ DENEYİMLERİ
 • K Erkalp, M. G Teker, H Özdemir, V Erden, Z Yangın, G Başaranoğlu, L Saidoğlu Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, Yıl: 2009, Cilt: 7, Sayı: 1-2-3: 24-27
 • Acil Serviste Travmalı Tok Hastada İnfraklavikuler Brakiyal Pleksusa Katater Yerleştirilmesi; Olgu Sunumu; A D Aydaş, G Başaranoğlu, L Saidoğlu, M G Teker, M Çömlekçi. Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dergisi, Yıl 2009 , Cilt 7, Sayı 1-2-3:   84-86
 • Lokal Anestezik Toksisite Ve İntravenöz Lipid Tedavisi; Mahmut Gökhan Teker, Gökçen Başaranoğlu, Leyla Saidoğlu. Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dergisi, Yıl 2009 , Cilt 7, Sayı 1-2-3: 97-102
 • Lokal Anestezik Kullanan Hekimlerin Toksisite Ve İntralipid Tedavisi Hakkında Bilgileri; G Başaranoğlu, M G Teker, L Saidoğlu, N Muhammedoğlu, H Özdemir, Türk Anest Rean Der Dergisi 2010; 38(4):262-267
 • Kemik İliği İnhibisyonuyla Seyreden Kolşisin İntoksikasyonunda Granülosit Stimülan Faktör Kullanılması; Haluk Özdemir, Gökhan Teker, Kerem Erkalp, Zehra Yangın, Leyla Saidoğlu. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2010;8(1):60-3
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde