Uzm. Dr.

Hüseyin Yıldız

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

İlgi Alanları

•    Çocuklarda Kalpte Üfürüm
•    Çocuk Kalp Delikleri
•    Çocuklarda Gelişme Geriliği
•    Çocuklarda Zatürre – Bronşit – Astım Öyküsü

Eğitim:
•    Elazığ Mehmet Akif Ersoy Lisesi (1997 – 2000)
•    Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (2000 – 2006)
•    Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları (2007 – 2012)
•    Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma görevlisi olarak pediatrik kardiyoloji bilim dalında görev yaptım. Burada pediatrik kardiyoloji ve pediatrik kardiyoloji invazif girişimleri hakkında eğitimler aldım. Bu süre içerisinde pediatrik transtorasik Ekokardiyografi (EKO), transözefagial ekokardiyografi (TEE), pediatrik tanısal katater anjiografi, transkateter PDA kapatılması, transkateter ASD kapatılması, transkateter VSD kapatılması, pulmoner ve aort balon valvüloplasti uygulama, koarktasyon balon anjioplasti uygulama, PDA stenting, transvenöz  pace (kalp pili) takılması ve diğer pediatrik invazif girişimler hakkında eğitimleri aldım. (2015 – 2017)

Deneyim:
•    Van Erçiş Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlama Merkezi (2006 – 2007)
•    Elazığ Fırat Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.B.D. Uzmanlık (2007 -2012)
•    Siirt Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı (2012 – 2013)
•    Siirt Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi BaşHekimliği (2013 – 2015)
•    Gaziantep özel Sevgi hastanesinde 2017 yılında pediatrik kalp damar cerrahi (pediatrik KVC) yoğun bakım ünitesini kurdum ve 3 yıl boyunca pediatrik KVC yoğun bakım ünitesi sorumlu hekimi olarak görev yaptım . Ayrıca Aynı hastanede Çocuk yoğun bakım ünitesi sorumlu hekimi olarak görev yaptım. ( 2015 -2017)

 
•    Türk Pediatri Derneği
•    Türk Çocuk Kardiyoloji Derneği
•    Gaziantep Kilis Tabip Odası
 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde