Uzm. Dr.

Mehmet Sıddık Tunçay

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

İlgi Alanları

 • Ağrı hekimliği
 • Akupunktur
 • Ozon
 • Nöralterapi
 • Proloterapi
 • Manuel terapi
 • Prp

Eğitim
 • Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı / Sivas  (2010-2014)
 • Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi  (2003-2009)
Deneyim
 • Liv Hospital Gaziantep (2023-)
 • MMT Amerikan Hastanesi (2023)
 • Gaziantep Özel Bossan Hastanesi (12.03.2021- 07.08.2022)
 • Ankara Özel Akropol Hastanesi (01.03.2020-18.01.2021)
 • Ankara Özel Medipark Tıp Merkezi (03.03.2020 - 08.09.2020)
 • Özel Osmaniye Sevgi Hastanesi (18.12.2019 - 02.03.2020)
 • Özel Gaziantep Akademi Hastanesi (30.04.2018 - 07.08.2019)
 • Gaziantep Özel Tammed Hastanesi (22 Eylül 2016-18.05.2018)
 • Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesi (1 Mart 2016-7 Eylül 2016)
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Doktorluğu Nizip Devlet Hastanesi, Gaziantep (2014-2016)
Yayınlar
•    Romatoid Artrit Hastalarınında Apo-E Gen Polimorfizminin Progresyon Ve Subklinik Aterosklerotik Gelişimi ile ilişkisi. Şuayb Sevinçkan, Hasan Elden, Sami Hizmetli, Ece Kaptanoğlu, Özlem Şahin, Emrullah Hayta, Mehmet Sıddık Tunçay, Ahmet Karadağ, Halil Pekşen, Esra Aydınkal Semiz, Ali Zorlu, İzzet Tandoğan, Şenol Çitli. 5. Türk Romatoloji Kongresi , Antalya 2012, poster
•    Epin Kalkaneili Hastalarda ESWT Tedavisinin Kalkaneal Spurlar Üzeine Etkisi. Emrullah Hayta, Hasan Elden, Sevil Ceyhan Doğan, Mehmet Sıddık Tunçay, Cesur Gümüş, Merve Adalı, İsmail Şalk, Özlem Şahin, Sami Hizmetli. 5. Türk Romatoloji Kongresi , Antalya 2012, poster
•    Does Mean Platelet Volume Really Reflect Disease Activity İn Rheumatoid Arthritis? Sami Hizmetli, Yunus Durmaz, Ahmet Kıvanç Cengiz, Mehmet Sıddık Tunçay, Emrullah Hayta, Sevil Ceyhan Doğan, Ece Kaptanoğlu. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology, İstanbul 2014, poster
•    Effect of Treatment on Sleep Quality in Rheumatoid Arhritis. Mehmet Sıddık Tunçay, Özlem Şahin, Halil Pekşen, Salih Salihoğlu, Esra Semiz. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology, İstanbul 2014, poster
•    Assessment of Mitochondrial Functions and Occurrence of Oxidative Stress at Fibromiyalgia Patients. Halil Pekşen, Hasan Elden, Sevil Ceyhan Doğan, Ahmet Kıvanç Cengiz, Mehmet Sıddık Tunçay, Salih Salihoğlu. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology, İstanbul 2014, poster
•    Assesment of Effectivenes of Balneotherapy and Physical Agents in Fibromiyalgia Syndrome. Zafer Özer, Özlem Şahin, Pınar Kaplan Özer, Mehmet Sıddık Tunçay. XV. Mediterranean Congress of Rheumatology, İstanbul 2014, poster
•    Association between depression and serum cortisol and dehydroepi and rosterone-sulfate levels patients with fibromyalgia. Esra Aydinkal Semiz, Sami Hizmetli, Murat Semiz, Ahmet Karadag, Bulent Alim, Merve Canli, Mehmet Siddik Tuncay. 6 th International Congress on Psychopharmacology. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24(Suppl. 1):S315, poster
•    Fibromiyalji Hastalarında Balneoterapi Ve Fizik Tedavi Sonrası Serum Kortizol ve Dehidroepiandesteron-Sülfat Düzeyleri. Esra Aydınkal Semiz, Sami Hizmetli, Murat Semiz, Ahmet Karadağ, Merve Adalı, Mehmet Sıddık Tunçay, Bülent Alım, Emrullah Hayta. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya 2015, poster
•    Balneoterapi İle Semptomatik İyileşme Gösteren Progressif Artropati İle Seyreden Ailesel Spondiloepifizyal Tarda Olguları. Olgu Sunumu. Bülent Alım, Mehmet Sıddık Tunçay, Ahmet Karadağ, Sami Hizmetli. 2. Sivas Romatoloji Günleri , Sivas 2016, poster
•    Fibromiyalji Hastalarında Serum Kortizol Düzeyinin Depresyon ile İlişkisi. Esra Aydınkal Semiz, Sami Hizmetli, Murat Semiz, Ahmet Karadağ, Bülent Alım, Merve Adalı, Mehmet Sıddık Tunçay, Ü. Sertan Çöpoğlu. Mustafa Kemal Üniv.Tıp Derg, Cilt 5, Sayı 19, Yıl 2014
•    Extra corporeal shock-wave therapyeftectively reduces calcaneal spur length and spur-related pain in overweight and obese patients. Emrullah Hayta, Ismail Salk, Cesur Gumus, Mehmet Siddik Tuncay, Ali Cetin J Back Musculoskelet Rehabil 2016 May 20. Epub 2016 Dec 20
•    Post-Traumatic Stress Disorder, Alexithymia and Somatoform Dissociation in Patients with Fibromyalgia. Murat Semiz, Önder Kavakcı, Halil Pekşen, Mehmet Sıddık Tunçay, Zafer Özer, Esra Aydınkal Semiz, Ece Kaptanoğlu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 2014; 60(4): 245-251
•    A Method Of Healing in Traditional Chinese Medicine Complications And Side Effects For Cupping Therapy: Review. Sedat Yıldız, Gülsemin Ertürk Çelik, Serhat Duruhan, Zarife Koç, Selçuk Güzel, Mehmet Sıddık Tuncay. Turk J Integr Med. 2013;1(2):11-17.
•    Sham Kupa Terapisi Cihazı Hakkında Bir Eleştiri. Sedat Yıldız, Serhat Duruhan, Nezir Çelik, Mehmet Sıddık Tuncay, Mehmet Uyar, Batu Bayar. Integr Tıp Derg. 2014;2(2):1-5.
•    Obezite ve Hipnoz. Sedat Yıldız, Serhat Duruhan, Zarife Koç, Gülsemin Ertürk Çelik, Mehmet Sıddık Tuncay, Mehmet Uyar. Integr Tıp Derg. 2014;2(2):27-31.
•    Kognitif Hipnoterapi Ve Depresyon. Sedat Yıldız, Serhat Duruhan, Zarife Koç, Gülsemin Ertürk Çelik, Mehmet Sıddık Tuncay, Mehmet Uyar. Turk J Integr Med. 2014;2(1):15-20.
•    Travma Ve Plastik Cerrahi Operasyonları Sonrası Sülük Uygulamaları. Serhat Duruhan, Bilgehan Biçer, Mehmet Sıddık Tuncay, Mehmet Uyar, Selçuk Güzel. Integr Tıp Derg. 2014;2(2):32-37.
•    Sülük Uygulamasının Komplikasyonları. Serhat Duruhan, Bilgehan Biçer, Mehmet Sıddık Tuncay, Mehmet Uyar, Selçuk Güzel. Integr Tıp Derg. 2015;3(1):16-20.
•    Lomber Disk Hernisi Tedavisinde Ozon Terapi Uygulamaları. Turgay Altınbilek, Elif Kaya, Mehmet Uyar, Mehmet Sıddık Tuncay, Önder Taylan Çifçi, Gamze Yılmaz, Sedat Yıldız. Integr Tıp Derg. 2014;2(2):34-39.
•    Yaralanmalarda Ozon Terapi Uygulamaları. Turgay Altınbilek, Elif Kaya, Mehmet Uyar, Mehmet Sıddık Tuncay, Önder Taylan Çifçi, Gamze Yılmaz. Integr Tıp Derg. 2014;2(2):40-44.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde