Uzm. Dr.

Muhsin Altunsoy

Göz Hastalıkları

İlgi Alanları

 • Katarakt Cerrahisi
 • Refraktif Cerrahi (Lazer Ameliyatları)
 • Keratoplasti (Kornea Nakli)

Eğitim:
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp (İngilizce) Fakültesi (1993-1999)
 • Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi (1999-2004)

Deneyim:
 • Liv Hospital Ulus 2021
 • Yeditepe Üniversitesi Göz Merkezi 2007 - 2020
 • Özel Medipol Hastanesi 2006
 • Aksaz Asker Hastanesi 2005
 • Özel Caria Hastanesi, Marmaris 2005
 • Mardin Midyat Devlet Hastanesi 2004
 • Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1999-2004
 • Evaluation of corneal topography with Orbscan II in first degree relatives of keratoconus patients. V Kaya ,CA Utine, M Altunsoy , D Oral D, OF Yılmaz . Cornea 2007:531-4
 • Clinicopathological features of ocular cystinosis. MS Kocabora, KT Özbilen, M Altunsoy, B Ahıskalı, M Taşkapılı. Clinical and Experimental Ophthalmology 2008; 36: 778–781 
 • Clinicopathological features of ocular cystinosis. MS Kocabora, KT Özbilen, M Altunsoy, B Ahıskalı, M Taşkapılı. Clinical and Experimental Ophthalmology 2008; 36: 778–781 
 • The correlation between visual field defects and focal nerve fiber layer thickness measured with optical coherence tomography in the evaluation of glaucoma.  IS Yalvaç, M Altunsoy, S Cansever, B Satana U Ekşioğlu, S Duman. J Glaucoma 2009 Jan;18(1):53-61
 • Autofluorescence imaging of pingueculae. CA Utine,S Tatlıpınar, M Altunsoy, D Oral, D Basar, ML    Alimgil. British Journal of Ophthalmology 2009 Mar;93(3):396-9.
 • In Vivo Confocal Microscopy in Presumed Central Cloudy Dystrophy of François. CA Utine, D Oral, M Altunsoy, D Basar, ML Alimgil. Ophthalmic Surgery Lasers and Imaging 
 • Trabekülektomide Tenon Eksizyonu Erken Sonuçlarımız.  H Eren, Ş Bayraktar, H Sivrikaya,  M Altunsoy,   C Öztürker, Ö F Yılmaz . Oftalmoloji Dergisi Cilt: 9 Sayı: 4, 2002
 • Alerjik Konjonktivit Tedavisinde % 0.1 Olopatadin HCl ve % 0.5 Ketorolak Trometamin Kullanımının Karşılaştırılması. C Öztürker , H Eren , A İnal, M Altunsoy , M Eliaçık. SSK GöztepeDergisi.19(3):148-151,2004
 • Dört Farklı Göziçi Lensinin Biyometri Sonuçları Açısından Karşılaştırılması.  C Öztürker  , O Yalçın, M Altunsoy, M Eliaçık, A Başoğlu, Ş Bayraktar,  ÖF Yılmaz. SSK Göztepe Dergisi 19(4):225-227, 2004
 • Diyabetik retinopati ile idrar albümin/kreatinin oranı arasındaki ilişki . Z Bayraktar,  Ş Bayraktar,  N Alacalı, Ali İpbüker, H Bayer, M Altunsoy. SSK Göztepe Dergisi 20(2):73-76, 2005
 • Trabekülektomi Sonrası Kapanma Eğilimi Gösteren Filtrasyon Bleblerinde Göz Masajı İle Beraber Subkonjoktival 5 – Florourasil Enjeksiyonu. O Yalçın , C Öztürker , M Altunsoy, Ş Bayraktar, H Eren, ÖF Yılmaz.  MN - Oftalmoloji Dergisi; 12(1): 38- 41,   2005 
 • Oftalmia Nodosalı Bir Olgu. UA Dinc , M Altunsoy, D Oral, E Gorgun,  M Yenerel, CA Utine, D Başar Türk Oftalmoloji Gazetesi Yıl: 2008  Cilt: 38  Sayı: 2  161-163
 • Glokom Tanısında Heidelberg Retinal Tomografi I Yalvaç Sağdıç, M Altunsoy, MC Kohen: Glokom-   Katarakt 4;1-9:2009.
 • Korneanın Ektatik Hastalıklarının Tedavisinde Kollajen Çapraz bağlama – Derleme.CA Utine, H Çakır, M Altunsoy. Turk Oftalmoloji Gazetesi 2009; 39(2): 153-155.
 • Farklı Tonometreler ile Yapılan Göz İçi Basıncı Ölçümlerinin Kornea Kalınlığına Göre Analizi Deniz Marangoz, Maryo Cenk Kohen, Muhsin Altunsoy, B. Ilgaz Yalvaç Türkiye Klinikleri Journal of Opthalmoloji 2017, 26(3), 193-7
 • Oftalmopati Gelişmemiş Tiroid Hastalarında Kan Hormon Seviyeleri ile Oküler Cevap Analizörü ve Pascal Dinamik Kontur Tonometre Ölçümlerinin İlişkilerinin İncelenmesi. CA Utine, Ş Ziylan, M Altunsoy, DN Kulaçoğlu, H Pazarlı, F Çiftçi. MN Oftalmoloji 2013;20(2):117-22. 
Kitap bölümü: 1
 • Asferik Göz İçi lensler Wavefront ve Topografi Temelli Lazerler M, Altunsoy sf 151-156  İstanbul, Türkiye Şubat 2008
 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde