Uzm. Dr.

Oya Ferah

Anestezi ve Reanimasyon

İlgi Alanları

 • Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi
 • Organ Transplantasyonu sonrası Yoğun Bakım Ünitesi
 • Kardiyovasküler Cerrahi sonrası Yoğun Bakım Ünitesi
 • Genel Yoğun Bakım Ünitesi

7
h-index
20
uluslararası makale
Eğitim:
 • Trakya Üniversitesi Tıp fakültesi, 1998-2004.
 • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında tıpta uzmanlık eğitimi, 2005-2010.
Deneyim:
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal EAH, Anesteziyoloji 1. Kliniği, Uzman Doktor, 2010-2012.
 • Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon AD., Yardımcı Doçent Doktor, 2012-2019.
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi, Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi, Sorumlu Uzman Doktor, 2012-2020.
 • Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, Dr. Öğretim Üyesi, 2019-31.03.2021.
 • Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Uzman Doktor, 2019-31.03.2021.
 • Liv Hospital Vadistanbul Hastanesi, Erişkin ve Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesi, Uzman Doktor, 24.05.2021’den itibaren çalışmaktayım.
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 • Acute Kidney Injury After Pediatric Liver Transplantation. Ferah O, Akbulut A, Açik ME, Gökkaya Z, Acar U, Yenidünya Ö, Yentür E, Tokat Y. Transplant Proc. 2019 Sep;51(7):2486-2491. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.01.179. Epub 2019 Aug 21.
 • Scoring Systems and Postoperative Outcomes in Pediatric Liver Transplantation. Ferah O, Akbulut A, Açık ME, Gökkaya Z, Acar U, Yenidünya Ö, Yentür E, Tokat Y. Transplant Proc. 2019 Sep;51(7):2430-2433. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.01.174. Epub 2019 Jul 4.
 • Post-operative N-terminal pro-brain natriuretic peptide predicts in-hospital mortality after living donor liver transplantation. Canbolat İP, Akdeniz C, Ferah O, Tokat Y. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020 Jun;48(4):374-379. doi: 10.5543/tkda.2020.42637. 
 • Postoperative Myocardial Injury Does Not Predict Early and 1-Year Mortality After Living Donor Liver Transplantation. Canbolat IP, Adali G, Akdeniz CS, Bozkurt B, Ferah O, Bulutcu F, Yuzer Y, Tokat Y. Transplant Proc. 2019 Sep;51(7):2478-2481. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.02.046.
 • Impact of Cytokine Adsorption Treatment in Liver Failure. Acar U, Gökkaya Z, Akbulut A, Ferah O, Yenidünya Ö, Açık ME, Tokat Y, Yentür E. Transplant Proc. 2019 Sep;51(7):2420-2424. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.01.167. Epub 2019 Aug 9. 
 • A comparison of different proportions of a ketamine-propofol mixture administered in a single injection for patients undergoing colonoscopy. Aydogmus MT, Türk HS, Oba S, Gokalp O. Arch Med Sci. 2015 Jun 19;11(3):570-6. doi: 10.5114/aoms.2015.52360. 
 • Sugammadex versus neostigmine in pediatric patients: a prospective randomized study. Kara T, Ozbagriacik O, Turk HS, Isil CT, Gokuc O, Unsal O, Seyhan E, Oba S. Rev Bras Anestesiol. 2014 Nov-Dec;64(6):400-5. doi: 10.1016/j.bjan.2014.03.001. Epub 2014 Aug 31. 
 • Ketamine versus alfentanil combined with propofol for sedation in colonoscopy procedures: a randomized prospective study. Türk HŞ, Aydoğmuş M, Ünsal O, Işıl CT, Citgez B, Oba S, Açık ME. Turk J Gastroenterol. 2014 Dec;25(6):644-9. doi: 10.5152/tjg.2014.7014.
 • Sedation-analgesia in elective colonoscopy: propofol-fentanyl versus propofol-alfentanil. Türk HŞ, Aydoğmuş M, Ünsal O, Köksal HM, Açik ME, Oba S. Braz J Anesthesiol. 2013 Jul-Aug;63(4):352-7. doi: 10.1016/j.bjan.2012.07.006.
 • Comparison of laryngeal mask airway supreme and laryngeal mask airway proseal for laryngopharyngeal trauma and postoperative morbidity in children. Aydogmus MT, Eksioglu B, Oba S, Unsal O, Türk HS, Sinikoglu SN, Tug A. Braz J Anesthesiol. 2013 Nov-Dec;63(6):445-9. doi: 10.1016/j.bjane.2012.08.004. Epub 2013 Dec 5.
 • Can Supreme™ laryngeal mask airway be an alternative to endotracheal intubation in laparoscopic surgery? Aydogmus MT, Turk HS, Oba S, Unsal O, Sinikoglu SN. Braz J Anesthesiol. 2014 Jan-Feb;64(1):66-70. doi: 10.1016/j.bjane.2012.12.008. Epub 2013 Dec 3. 
Yazılan uluslararası kitaplardaki bölümler: 
 • Oya FERAH. “Erişkin Karaciğer Hastalıklarında Yoğun Bakım Desteği ve Monitörizasyon”. Hepatoloji. ed. E Anılır, Z Önal, D İbrişim. S 835-57. Ankara: Akademisyen Yayınevi, 2020. (ISBN:978-625-7275-39-2)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 • Ameliyathane dışı anestezi deneyimlerimiz. H.Şebnem Türk, F Aybey, O Ünsal, ME Açık, N Ediz, S Oba. Şişli Etfal Tıp Bülteni 2013, 47 (1), 5-10. 
 • Yoğun bakım ünitemizdeki (YBÜ) perkütan trakeotomi pratiğimiz. T Totoz, HŞ Türk, P Sayın, O Ünsal, S Çınar, S Oba. Şişli Etfal Tıp Bülteni 2013, 47, 11-5.
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiriler:
 • Hyperchloremia following pediatric liver transplantation. Oya Ferah. 22nd International Intensive Care Symposium. 03.05.2019, İstanbul.
 • Scoring Systems and Postoperative Outcomes in Pediatric Liver Transplantation. Ferah O, Akbulut A, Açık ME, Gökkaya Z, Acar U, Yenidünya Ö, Yentür E, Tokat Y. 1st International Transplant Network Congress. 17-21.09.2018, Antalya.
 • Acute Kidney Injury After Pediatric Liver Transplantation. Ferah O, Akbulut A, Açik ME, Gökkaya Z, Acar U, Yenidünya Ö, Yentür E, Tokat Y. 1st International Transplant Network Congress. 17-21.09.2018, Antalya.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiriler:
 • Erişkin Karaciğer Nakli Sonrası Erken Gelişen Akut Böbrek Yetmezliği. Oya Ferah. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53. Ulusal Kongresi-TARK 2019. 07-10.11.2019, Antalya.
 • Türk Yoğun Bakım Derneği
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 
 • Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde