Prostat Kanserinde Fokal HIFU Terapi

Lokal Prostat Kanseri Nedir?

Liv Hospital Üroloji Kliniği’nde, lokalize prostat kanseri yani kanserin henüz tamamının prostat dokusu içinde olup çevre dokuların salim olduğu evrede HIFU primer tedavi yaklaşımı olarak uygulanır. 


Fokal HIFU ile Hastalara Komplikasyonsuz Bir Süreç Sağlanır

Benign prostat hiperplazisi yani BPH-iyi huylu prostat büyümesi tanısıyla açık ya da endoskopik cerrahi gören hastaların %12’lik bir kısmında insidental-tesadüfen prostat kanseri görülebiliyor. Bu hastaların kanser açısından ilave tedaviye ihtiyaçları olur fakat klasik tedaviler lokal prostat kanseri tedavisini daha ağır komplikasyonlarla geçirmelerine yol açabilir. Primer prostat kanserinde tümöre odaklı Fokal HIFU tedavisi ile hastalara komplikasyonsuz bir süreç sağlanabiliyor.
 

Focal HIFU Nedir? 

HIFU, primer prostat kanserinde lokal tedavi, radyoterapi ve cerrahi başarısızlığı sonrası salvaj tedavi ve lokal ileri evre prostat kanserinde birlikte destek tedavi olarak uygulanan güncel bir tedavi yöntemidir. TUR ile entegre edildiğinde “Radikal HIFU”, TUR’dan ayrı non-invazif olduğunda fokal HIFU olarak uygulanır. Değişken ve uzun süreli bir hastalık olan prostat kanserinin tüm tedavi süreci göz önünde bulundurulduğunda, HIFU çok yönlü bir tedavi tekniğidir. HIFU herhangi bir klasik tedavi yöntemiyle kıyaslanılmaz ancak hastalığın seyri boyunca endikasyonları tüm diğer tedavilerle çakışabilir, alternatifler yaratabilir. Ayrıca işlemin tek seansta yapılabilmesi ve düşük işlem esnası ve sonrasında yan etkilerin düşük olması ve non-invazifliği dolayısıyla her yaş ve her sağlık durumunda hastada uygulanabilir. 
 

Focal HIFU Tedavisi Hangi Hastalar İçin Uygundur?

Prostat kanserinde gereğinden fazla tedavi durumları (overtreatment) görülür. Daha az invazif ve yeterli tedavilere ihtiyaç çok yüksek düzeydedir. Bu nedenle de prostatta tek odakta düşük riskli tümörü olan hastalara bu tip bir tedavi stratejisi uygulamak tercih edilir.

Amaç tek odaklı, lokalize prostat kanseri vakalarında TUR yapmadan parsiyel ve tümöre sınırlı bir tedavi stratejisi planlamaktır. Bu tip tedavinin başarısızlık ya da nüksetme durumunda total/radikal dönüşüm şansı da vardır. Bir taraftan sfinkter fonksiyonu ve seksüel performansın korunması amaçlanır. Diğer yandan bekle-gör durumunda hastanın yaşayacağı psikolojik stres durumu rahatlar. “Gereğinden fazla tedavi” sorusuna karşı prostat kanserinin fokal tedavisi, non-invazif bir yöntemdir.
 

Focal HIFU Tedavisi Nasıl Uygulanır?

HİFU işlemi, genel anestezi altında yapılan, non-invazif, tek seansta bitirilen bir tedavidir. İşlemde rektuma yerleştirilen ve açılı piezoelektrik kristal içeren kaşık şekilli bir aplikatör ile yayılan ultrasonografik dalgaları bir noktaya odaklayan ultrasonic tarayıcı kullanılır. Aplikatörlerin HIFU ateşleme sıralaması, yoğunluğu ve süresi her vaka için özeldir. Aplikatörlerin işlem esnasındaki intrarektal pozisyonu 3 boyutlu olarak bilgisayarlı algoritmayla belirlenir, yapılan ölçümler 3 boyutlu görüntü ile kontrol edilir, düzeltilir ve tedavi planına göre her lezyon için otomatik ve anlık gerçek zamanlı ultrasonik görüntüleme yapılır. Böylece HIFU uygulamasında en yüksek intraoperative keskinlik sağlanır. Bu da HIFU işlemini uygulayan teknolojileri “akıllı cerrahi robot” yapan özelliktir.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde