liv sağlık köşesi

Glokom Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır?

Glokom (Göz Tansiyonu) Nedir?

Göz içi basıncını artması sonucu görme sinirine hasar oluşarak görme alanı kaybına neden olan bir hastalıktır. Farkına varılmaz ve tedavi edilmezse kalıcı olarak körlüğü kadar gidebilir. Glokom tanı ve tedavi kadar önemlidir. Tanıda göz tansiyonu, kornea kalınlığı, görme siniri liflerinin kalınlığının ölçülmesi ve görme alanı muayenesi son derece önemlidir. Tedaviye başlarken göz tansiyonunun durumu, ne kadar hasar vermiş olduğu gibi çok çeşitli faktörler değerlendirirlir. İlaç tedavisi, lazer ya da cerrahi girişim gibi seçeneklerden uygun olanı ile tedaviye başlanır. 

Glokom (Göz Tansiyonu) Belirtileri Nelerdir?

Göz tansiyonu erken dönemde genellikle bir belirti vermez. Hastalık yavaş ilerlediğinden ve çevreden merkeze doğru bir kayıp olduğundan belirli bir görme alanındaki kayıp fark edilmez. Erken teşhis ile glokomun ilerlemesi durdurulabilir. Glokom hastalığıyla ilgili önemli bir nokta oluşan hasarın tedaviyle sadece durdurulabileceğidir.  Oluşan göz siniri hasarı kalıcıdır.Tanı  için detaylı göz muayenesi ve yukarda sayılan testlerin yapılması gereklidir. Göz tansiyonunun nadir görülen türünde;

 • Bulantı
 • Kusma
 • Ağrı
 • Görme bulanıklığı olabilir.

Açı kapanması göz tansiyonu dediğimiz bu türü hastaların az bir kısmını oluşturduğu için, diğer göz tansiyonu hastalarında bu tür belirtiler ortaya çıkmayabilir.

Glokom Risk Faktörleri Nedir?

 • İlerleyen yaş
 • Ailede glokom öyküsü
 • Sigara
 • Şeker hastalığı
 • Yüksek kan basıncı
 • Miyopi
 • Uzun süreli kortizon tedavisi
 • Göz yaralanmaları

Glokom Tanısı Nasıl Konur?

Tonometre denilen cihazlarla göz tansiyonunun ölçülmesi, göz siniri hasarının değerlendirilmesi göz dibi muayenesi, görme alanı testi ve göz drenaj açısı incelenmesi (Gonyoskopi), görme siniri ve sinir lifi tabakasını inceleyen ileri yöntemler OCT(optik siniri tomografisi) ve HRT(sinir lifi analizi) cihazlarıdır ve glokomun tanı ve tedavisinin planlamasında büyük önem taşırlar.

Glokom Tedavisi Nedir?

Glokomun tedavisi üç şekilde yapılabilir;
 

İlaç Tedavisi

Glokomun ilaç tedavisinde kullanılan birçok damla mevcuttur. Bu damlalar ya gözdeki sıvının üretimini kısarak ya da çıkışını arttırarak göz içi basıncını düşürürler. Belirli aralıklarla düzenli olarak ve hayat boyu kullanılırlar. İlaç tedavisine rağmen görme kaybı artıyor ve göz tansiyonu düşmüyorsa diğer tedavi yöntemlerine başvurulur.
 

Lazer Tedavisi

Glokomda pek çok amaçla lazer işlemi uygulanabilir. Akut glokom krizinde zamanında yapılan lazer işlemi çok faydalıdır. Açık açılı glokomda tıkanıklığın olduğu trabeküler bölgeye küçük delikler açılarak tedavi kesilmezse bile damla sayı ve sıklığı azaltılabilir. Yada daha yeni bir teknik olarak boşaltıcı kanallar üzerine çok düşük enerjili lazer uygulanabilir.
 

Cerrahi Tedavi

Çok çeşitli cerrahi yöntemler mevcuttur. Gözün içindeki fazla sıvının göz dışına çıkışını kolaylaştıran bir yol açılması, göz sıvısı yapımının baskılanması, yada sıvının bir rezervuar tüp içine boşaltılması gibi yöntemler uygulanabilir. 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde