Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Liv Hospital Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nde dil, yanak, dudak gibi ağız içindeki tüm yumuşak dokuların dişlerin, çenelerin ve çene eklemindeki her türlü hastalığın teşhisi ve cerrahi tedavileri yapılır. Uygulanacak işlemin tipine ve hastanın durumuna göre cerrahi işlemler genel ya da lokal anestezi, sedasyon altında yapılabilir.


 

Gerektiğinde lokal ya da genel anestezi

Tüm ağız içi cerrahi işlemin yapılmasında lokal anestezi yeterlidir. Dental fobi, bulantı refleksi, fiziksel (eklem rahatsızlıkları vs) ve zihinsel engellerden dolayı lokal anestezi altında tedavi edilemeyen kişilere genel anestezi ya da sedasyon altında müdahale gerekebilir. Ayrıca zaman sorunu yasayan kişilerde, birden çok işlemin aynı gün içerisinde uygulanabilmesi için bu tür anestezi yöntemi de kullanabilir. Liv Hospital Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nde bu tür uygulamalar başarıyla gerçekleştirilir.

Ağız, diş ve çene cerrahisi hangi problemlerle ilgilenir?

 • Gömülü, yarı gömülü veya sürmüş dişlerin çekimleri (20 yaş dişleri)
 • Ağız, çene ve yüz bölgesindeki enfeksiyonların, kistik ve tümöral oluşumların, yumuşak doku hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavileri
 • Diş kaynaklı kemik içi lezyonların tedavisi (apikal rezeksiyon)
 • Çene ve yüz bölgesinde oluşan kırıkların tedavileri (travma)
 • Yumuşak doku ve sert dokuların dental protezler yapılmadan önce düzeltilmesi
 • Ağız, çene ve yüz bölgesinde estetik ve fonksiyonel bozukluklara neden olan deformitelerin cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi (ortognatik cerrahi)
 • Dental implant uygulamaları
 • Dental implant uygulamaları amacıyla sert doku (kemik) ve yumuşak doku eksikliklerinin cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi
 • İleri cerrahi girişimler
 • Zygoma implantları
 • Bone builder
 • Sert doku greftleri
 

İmplant

Diş kayıplarında kişilere kendi doğal dişlerini en konforlu şekilde tekrar hissettirecek uygulamadır. Sadece eksik diş bölgesine yapılan implant ile diş eksikliğinden kaynaklı boşluklar rahatlıkla giderilir, çiğneme fonsiyonu geri kazandırılır. Eksilen diş boşluğunu gidermek için, boşluğun önündeki ve arkasındaki dişlerin aşındırılarak köprü protezi yapılması önlenmiş olur. Küçük bir cerrahi işlem ile çene kemiğinize yerleştirilen implantlar sayesinde eksik dişleriniz tamamlanır. İşlem lokal anestezi altında yapıldığından işlem sırasında hiçbir ağrı ve acı hissedilmez.

20 yaş dişi operasyonları

Doğru pozisyonda sürmüş ve çevre dokulara zarar vermeyen 20 yaş dişinin yerinde kalmasında sakınca yoktur. Ancak çürüğe, diş eti hastalığına, kist oluşumuna, basınç ağrısına neden oluyorsa çekilmesi gerekebilir.


Zigoma implantlar

Erken diş kayıpları, diş eti hastalıkları, tümör çıkarılması gibi sistemik ve lokal faktörler neticesinde üst çenede ileri derecede kemik erimesi meydana gelebilir. Dental implantların yapılabilmesi için yeterli ve uygun üst çene kemiğinin bulunmadığı bu durumlarda, zigoma (elmacık kemiği) implantları başarılı alternatiflerdir.