Çocuk Gastroenteroloji ve Hepatolojisi

Liv Hospital Çocuk Gastroenteroloji Kliniği’nde 0-18 yaş arası tüm çocuk ve ergenlerde sindirim sistemi (yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı, ince bağırsak ve kalın bağırsak), karaciğer ve safra yolları hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılır. Ayrıca gerek sağlıklı çocuklara gerekse beslenme desteği gerektiren çeşitli kronik hastalıklara sahip çocuklara özel beslenme desteği verilir.Çocuk Gastroenteroloji Uzmanlığı Alanına Giren Şikayetler

 • Kronik veya tekrarlayan karın ağrısı
 • Kusma
 • İshal, kanlı ishal
 • Kilo alamama
 • Karın şişliği
 • Kabızlık
 • Sindirim sistemi kanamaları (siyah renkli dışkı yapma, kahve telvesi şeklinde kusma)
 • Nedeni açıklanamayan büyüme geriliği
 • Nedeni bulunamayan ve tedaviye dirençli kansızlık
 • Karaciğer yağlanması
 • Sarılık, karaciğer testlerinde yükseklik
 • Yabancı madde yutulması / yakıcı madde içilmesi

 

Çocuk Gastroenteroloji Uzmanlığı Alanına Giren Hastalıklar

 • Gaströzofageal reflü (reflü)
 • Korozif özofajit
 • Gastrit (akut ve kronik)
 • Helicobacter pylori mikrobuna bağlı gastrit
 • Ülser
 • Dispepsi (hazımsızlık)
 • Kronik ishal ve büyüyememe
 • Çölyak hastalığı
 • Besin ve inek sütü alerjisi
 • Kabızlık
 • Kanlı dışkılama
 • Büyüme geriliği ve kolit (ülseratif kolit,   crohn hastalığı)
 • Polip
 • Sarılık ve hepatitler (hepatit b, c, d, e) otoimmün hepatit
 • Wilson hastalığı
 • Safra yolları ve safra kesesi hastalıkları
 • Pankreas hastalıkları
 • Besin alerjileri (inek sütü alerjisi)
 • İştahsızlık
 • Obezite
 • Beslenme desteği (hastalığa özgü beslenme)

 

Çocuk Gastroenteroloji Kliniği’nde Tanı ve Tedaviye Yönelik Yapılan İşlemler

 • Tanısal endoskopi
 • Özofagogastroduodenoskopi
 • Rektosigmoidoskopi
 • Kolonoskopi
 • Tedaviye yönelik endoskopik işlemler
 • Varislerin endoskopik olarak band ligasyonu
 • Polipektomi
 • Özofagus darlıklarına dilatasyon
 • Perkütan endoskopik gastrostomi
 • Karaciğer biyopsisi
 • 24 saatlik pH monitörizasyonu
 • 13C üre nefes test

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde