Multidispliner Çalıştığı Klinikler

Diyabetle ilgili olarak tüm branşlarda özel ilgi ve uzmanlık gerektiren uygulamalara ihtiyaç vardır. Örneğin, herhangi bir ameliyat yapacak olan genel cerrah, hastanın kan şekeri kontrolü iyi olmazsa yara iyileşmesinin gecikeceğini bilir. Veya beyin cerrahı hastaya kortizon vermek zorunda ise, kan şekerinin daha fazla yükseleceğini ve bu durumdan hastanın genel sağlığının olumsuz etkileneceğini dikkate alır. Dolayısı ile diyabetli kişi, tüm klinik branşlar için ayrıcalıklı takip gerektiren bir hastadır.

 Androloji (Üroloji)

Diyabetin komplikasyonlarından biri de erkeklerde daha bariz olmak üzere cinsel fonksiyonlarla ilgili sorun yaşanmasıdır. Bu konu ile ilgili olarak gereğinde üroloji uzmanından (mümkünse erkek hormon sağlığı ile ilgili özel uzmanlık alanı olan androloji bölümünden) konsültasyon talep edilir.

Diş

Diş bakımı ve hijyeni diyabet takibinde önemlidir. Kan şekeri kontrolünün iyi olmaması diş sorunlarında artış ve tedavide başarısızlıklara; diş sorunları ise kan şekerinin yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle ekip çalışması önemlidir.

Diyetisyen

Tüm diyabetli hastaların tıbbi beslenme tedavisi uygulaması gerekir. Kilo sorunu olanlarda ve insülin kullananlarda bu konu ayrıca önem arz eder. Diyabet diyetisyeni uygun hastalara karbonhidrat sayımı eğitimi vererek hastalık yönetimine esneklik kazandırılmasını da sağlar.

Endokrinoloji

Diyabet bir metabolizma hastalığıdır. Endokrinoloji, iç hastalıkları uzmanlığının hormon ve metabolizma hastalıkları ile ilgili yan dal alanıdır. Diyabetli hastanın takip ve tedavisinde ana branştır. İnsülin pompası gibi ileri teknolojik uygulamaları planlar; diyabet ekibinin koordinasyonunu sağlar; mesleki ve hastalara yönelik gelişmeleri takip edip uygulamaya konulması faaliyetlerini sürdürür.

Enfeksiyon hastalıkları

Diyabette enfeksiyon hastalıklarına meyil vardır ve tedaviye yanıt almada sorunlar yaşanabilir. Aşılama, özellikle dirençli enfeksiyonların tedavisi, diyabetik ayak tedavisinin sağlanması gibi konularda enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile işbirliği içinde çalışılmalıdır.

Göz Hastalıkları

Diyabetin en önemli organ hasarlarından biri retina hasarıdır (retinopati). Hiç şikayet olmadan ilerleyebilir ve hızla gelişen görme kayıpları ile sonuçlanabilir. Ayrıca bazı göz hastalıkları diyabetlilerde daha sık görülür. Bu nedenle hastaların senede 1 kez göz dibi muayenelerini yaptırmaları gerekir.

İç Hastalıkları

İç hastalıkları erişkinlerde genel sağlık sorunlarının koordine bir şekilde çözümünde en önemli branştır. Diyabet tanısının konulması, temel tedavilerin verilmesi ve takibi bu alandaki hekim tarafından yürütülmektedir.

Kardiyoloji

Diyabette kalp damar hastalıkları, kalp yetersizliği gibi sorunlar daha sıklıkla görülür. Diyabetli hastaların şikâyetleri olmasa da kardiyolojik kontrollerden geçmeleri erken teşhis ve erken tedavi için hayati önem taşır. Çünkü kalp sorunları alışılmış belirtileri vermeyebilir ve hasta kalp sorunu yaşadığının farkına varmayabilir. Dolayısı ile kardiyoloji konsültasyonu diyabet takibinin vazgeçilmez unsurlarından biridir.

Kök Hücre

Diyabetik ayak yaraları, uzuv kaybına kadar giden ciddi sorunlara neden olabilir. Yara iyileşmesi için hücresel tedavi uygulamaları günümüzde yeni ve etkili bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Yara tedavisinde, cerrahi bölgeye uygulanan yenileyici hücreler sayesinde diyabetik ayak yarasının tedavisi mümkün hale gelebilmekte, bu sayede uzuv kurtarılabilmektedir. Hücresel tedavi uygulamalarının diyabetik yara iyileşmesinde etkisi yanı sıra kronik veya akut yaralarda uygulanabiliyor olması ciddi bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.

Nefroloji

Diyabette kan şekeri ve tansiyonun kontrol altına alınamaması böbrekleri etkilemekte ve böbrek hasarına (nefropati) neden olabilmektedir. Bununla beraber erken teşhis ve tedavi böbrek hastalığını önleyebilir. Erken teşhis için idrarda mikroalbümin değerlerinin bakılması ve böbrek sorunu geliştiği taktirde nefroloji konsültasyonu gerekir.

Nöroloji

Diyabetin sık görülen komplikasyonlarından biri de sinir tahribatıdır (nöropati). Bu nedenle oluşan ağrı, ısı, temas his kaybı ve hatta felç gibi sorunlar açısından hasta nöroloji hekimi tarafından konsülte edilmelidir.

Obezite Cerrahisi

Diyabet takip ve tedavisinde diyet, egzersiz ve ilaç uygulamalarının yetersiz kaldığı obez hastalarda metabolik cerrahi dikkate alınması gereken bir seçenektir.

Ortopedi

Diyabetik ayak olgularında cerrahi girişim ile yara çevresindeki ölü dokuların temizlenmesi, gereğinde derin doku, kemik biyopsilerinin alınması, hastanın osteomyelit açısından da değerlendirilmesi için ortopedi hekimi ekibin vazgeçilmez üyesidir.

Plastik Cerrahi

Diyabetik ayak olgularında plastik cerrah ekibin önemli bir üyesidir. Uygun doku transferleri ile yapılan diyabetik yara onarımları, uzuv kayıplarında ciddi azalma sağlamaktadır. Ayrıca obezite operasyonu sonrasında oluşan kilo kaybına bağlı kozmetik sorunlar plastik cerrahi uzmanı tarafından başarı ile düzeltilmektedir

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde