Kolorektal Cerrahi

Kolorektal Kanser Nedir?

Kolorektal kanser kolon (kalın bağırsağın 150-180 cm uzunluğundaki parçasını oluşturan kas yapılı bir tüp) ve rektumda (kalın bağırsağın 15 cm’lik alt kısmı) oluşan bir kanserdir. Liv Hospital Genel Cerrrahi Kliniği'nde erken evrede yakalanan kolon ve rektum kanserleri yüksek başarı ile tedavi edilmektedir.

Kolorektal Kanser Uzun Yıllar İçinde Yavaşça Büyür

Çoğu kolorektal kanser, çoğunlukla polip olarak adlandırılan küçük iyi huylu oluşumlar halinde başlamak suretiyle, uzun yıllar içinde yavaşça büyür. Kolorektal kanser genellikle kolon içerisinde oluşmakla birlikte, ileri evreye ulaştığında metastaz yapabilir veya diğer organlara yayılabilir. Diğer organlara yayılan kolorektal kanser, karaciğere ve akciğere yayılma eğilimi gösterir.
 

Kolorektal Kanserler Nelerdir?

Kolorektal kanserlerin yüzde 95’den fazlasını adenokarsinomalar oluşturur. Adenokarsinomalar kolonun ve rektumun iç tabakasını örten hücrelerin kanserleşmesi olarak tanımlanır. Daha seyrek gözlenen tümör tipleri arasında karsinoid tümörler, gastrointestinal stromal tümörler ve lenfomalar bulunur. Bu seyrek görülen tipler başka bir yerde incelenir.
 

Kolon Kanserinde Tümörün Geliştiği Yer Önemli

Kolon kanseri ve rektal kanser benzer hastalıklar olduğundan, genellikle “kolorektal kanser” adı altında gruplandırılır. Tanı amacıyla, bir türü diğerinden ayıran temel özellik genellikle tümörün geliştiği yerdir. Kolon kanseri ve rektal kanserin tedavi edilme yöntemleri arasında önemli farklar bulunur. Kemikli pelvisin dar sınırlarına bağlı olarak, rektum kanseri cerrahisi kolon kanseri cerrahisinden genellikle daha karmaşıktır. Bu bölgede cinsel fonksiyonu ve mesane fonksiyonunu kontrol eden sinirler bulunduğundan, bunlara zarar vermekten mümkün olduğunca kaçınmak için dikkatli olunmalıdır. Rektum kanserinin cerrahi girişimden sonra nüks gösterme olasılığı da çok daha fazladır.

Kolorektal Kanser Belirtileri Geç Anlaşılır

Kolorektal kanserler çoğunlukla herhangi bir belirti (semptom) sergilemeksizin ortaya çıkar. Semptomlar gözlendiğinde, kolorektal kanser olasılıkla daha da ilerlemiştir. Bu nedenle, kanserin ilerlemiş hastalığa göre daha iyileştirilebilir olduğu erken bir evrede saptanması için kolonoskopi ve dışkıda kan testleri gibi tarama testleri önerilir. Kolorektal kanser rutin tarama ile büyük ölçüde engellenebilmektedir, çünkü kolorektal kanserler polip olarak adlandırılan iyi huylu oluşumlar halinde ortaya çıkar ve tarama amaçlı bir kolonoskopi ile çoğu polip tanımlanabilir ve alınabilir ve böylece, kolorektal kansere yakalanma riski büyük ölçüde azaltılabilir.

Kalın Bağırsak Kanseri Belirtileri Nelerdir?

 • Rektal kanama veya dışkıda kan
 • Bağırsak alışkanlıklarında birkaç günden daha uzun süren bir değişim (ishal, kabızlık veya dışkının daha ince şeritler halinde çıkması)
 • Karın ağrısı
 • Dışkı yapıldıktan sonra geçmeyen, dışkıyı atmak için sürekli tuvalete çıkma ihtiyacı duyma hissi
 • Güçsüzlük
 

Sindirim Sistemi Kanserleri İçin Robotik Cerrahi Kullanılıyor

Liv Hospital Genel Cerrahi Kliniği’nde, sindirim sistemi kanserleri olarak bilinen kolorektal kanserlerde, robotik cerrahi ile hastalara konfor, güvenlik, kolaylık ve hızlı iyileşme fırsatı sunuluyor.
 

Kolon ve Rektum Kanseri 

Kolon (kalın bağırsak) ve rektum (kalın bağırsaktan sonra gelen kısım) kanseri ABD’de en sık görülen ikinci kanserlerdir. Yılda 140 bin yeni vaka ile karşılaşılırken, yine yılda ortalama 60 bin kişi kolon ve rektum kanserleri sebebi ile hayatını kaybeder. Erken evrede yakalanan kolon ve rektum kanserleri yüksek başarı ile tedavi edilmektedir.
 

Kolorektal Kanser Tedavisi İçin Robotik Cerrahinin Avantajları

 • Enfeksiyon riskini azaltır.
 • İyileşme sürecini hızlandırır; hastanede kalış süresini kısaltır.
 • Kanama riskini azaltır.
 • Kanser kontrolünü hızlandırır. Robotik cerrahide ameliyat sonrası iyileşme hızlı olduğundan radyoterapi veya kemoterapiye ihtiyaç duyulacak hastalarda tedavide gecikme olmaz.
 • Ağrı gelişme riskini ve ağrı kesicilere olan ihtiyacı azaltır.
 • Daha küçük yara izi nedeniyle kozmetik üstünlük sağlar.
 • Kişinin normal hayatına daha hızlı dönüşünü sağlar.
 • Kan nakline olan ihtiyaç azalır.
 • Daha az komplikasyon gelişir.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde