Excimer Lazer (Refraktif Cerrahi) Ünitesi

Excimer Lazer Nedir?

Miyop, hipermetrop ve astigmatın tedavisinde kullanılan ve refraktif cerrahide tüm dünyada uygulanan en yaygın yöntem Excimer Lazer teknolojisidir. Liv Hospital Göz Hastalıkları Kliniği’ne lazer olmak için başvuran hastalarımıza, ameliyata uygunluk derecesini tespit etmek için detaylı göz muayenesi (damlalı ve damlasız) ve detaylı tetkikler yapılır. Tüm bunların sonucunda, ameliyata uygunluk derecesi tespit edilir ve uygun lazer yöntemi önerilir.


Excimer Lazer Kimlere Uygulanır?

 • 18 yaşını doldurmuş, gözlük veya kontakt lens kullananlar
 • Göz dereceleri, son 1 yılda +/- 0.5 dioptriden fazla değişmemiş olanlar
 • -10 dereceye kadar miyopisi olanlar
 • -6 dereceye kadar astigmatı olanlar
 • +5 dereceye kadar hipermetropisi olanlar
 • Kornea kalınlığı yeterli ve kornea yapısı uygun olanlar
 • Diyabet, romatizma gibi sistemik rahatsızlığı olmayanlar
 • Gözlerinde herhangi bir başka hastalık olmayanlar (keratokonus, glokom vb.)
 • Gebelik durumu olmayanlar
 • Yapılacak muayene ve tetkikler sonucunda göz yapısı ameliyata uygun olan kişilere lazer tedavisi uygulanabilir.
 

Göz Lazer Tedavi Yöntemleri

 

Femtolasik Nedir?

Bu yöntem kornea tabakasının üst yüzeyinde fleb adı verdiğimiz ince bir kapakçık oluşturulması ve kapakçığın altında ortaya çıkan kornea dokusu yüzeyine excimer laser uygulanarak göz derecelerinin düzeltilmesi yöntemidir. Bu yöntem topikal anestezi (damla anestizisi) yöntemiyle iğne ve dikiş işlemi olmadan yapılır. Hasta operasyon esnasında ve sonrasında herhangi bir ağrı hissetmez.
 

No Touch PRK Nedir?

Kornea tabakasının en üst kısmındaki zar doku olan epitel dokunun yüzeyden uzaklaştırılmasından sonra oluşturulan alana lazer uygulanarak numara düzeltilmesi yöntemidir.
 

PTK (Korneal Leke / Düzensizliklerin Tedavisi) Nedir?

Bazı hastalıklar veya göz yaralanmaları sonucu korneada lekeler oluşabilir. Bu durumda, bu lekelerin giderilmesi amacıyla göze PTK denen teknikle lazer uygulaması yapılır. PTK yapılabilmesi için lekelerin yüzeysel olması şarttır. Lekeler korneanın derin tabakalarında olduğu zaman PTK uygulanamaz, kornea nakli yapılması gerekir. PTK'nın uygulandığı durumlar aşağıdaki gibidir;
 • Göz yaralanmaları
 • Geçirilmiş kornea enfeksiyonları (korneanın mikrop kapması)
 • Distrofi denilen kalıtsal kornea hastalıkları
 • Tekrarlayıcı epitel erozyon sendromu (korneada bir kez yaralanma sonucu açılan yaraların, daha sonra sık sık kendiliğinden açılması)
 • Pterjiyum ameliyatı sonrası gözde kalan kornea lekesi
 • Kornea yüzey düzensizlikleri
 • Lazer Tedavi Öncesi Hastanın Dikkat Etmesi Gereken Konular
 • Hasta, lazer ameliyat öncesi parfüm / deodorant kullanmamalıdır.
 • Hasta, ameliyata gelirken makyaj yapmamalıdır.
 • Hasta kontakt lens kullanıyorsa, muayeneye gelmeden bir süre önce lenslerini çıkarmalıdır. Yumuşak lens kullanıyorsa 3 gün-1 hafta, sert lens kullanıyorsa 10 gün-3 hafta öncesinden kontakt lenslerini çıkarmalıdır.
 • Hasta, lazer ameliyatından bir gün önce ve ameliyata gelirken kan sulandırıcı ilaç (aspirin vs.) kullanmamalı ve alkol almamalıdır.
 • Hastanın lazer ameliyatı öncesinde yemek yemesinde bir sakınca yoktur.
 • Hasta ameliyata ortalama 3-4 saatini ayırarak gelmelidir.
 • Hastalar, ameliyat günü araç kullanarak gelmemelidir. Mümkünse yanlarında bir refakatçi bulunmalıdır.
 • Hastalar, ameliyat sonrası ışıktan rahatsız olmamak için tercihen UV korumalı güneş gözlüklerini yanlarında bulundurabilirler.
 • Lazer Tedavi Sonrası Hastanın Dikkat Etmesi Gereken Konular
 • Hastanın, lazer tedavi sonrasında 1. gün kontrole gelmesi gerekmektedir.
 • Hastanın, tedavi sonrasında gözünün kapatılmasına gerek yoktur.
 • Hastanın tedavi sonrasında kullanması gereken ilaçlar / damlalar bulunmaktadır.
 • Hastamız, tedaviden sonraki ilk 24 saatlik süreç içerisinde gözünü ovalamamalı, kaşımamalı, yüzünü yıkamamalı ve banyo yapmamalıdır.
 • Hasta, lazer tedavinden sonra 1 hafta süreyle göz makyajı yapmamalıdır.
 • Hasta, lazer tedavisinden sonra 20. gün itibariye denize ve havuza girebilir.
 • Hasta, ameliyat sonrası kozmetik amaçlı kontakt lens kullanabilir. Ancak tedaviden en az 1 ay sonra ve doktor kontrolünde kullanmasında fayda vardır.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde