Akut Böbrek Yetmezliği

Akut Böbrek Yetmezliği Nedir?

Böbreğin başta süzme işlevi olmak üzere tüm görevlerinde geçici aksama olmasıdır. Böbreğin süzme işlevi azalınca üre, kreatinin gibi atık maddeler vücutta birikmeye başlar. 


 

Liv Hospital'da Akut Böbrek Yetmezliği Tedavisi

Tedavi akut böbrek yetmezliğine yol açan hastalığa bağlıdır. Hastaların takibi çoğu kez hastanede yatırılarak yapılır. Gerekirse makine kullanılarak diyaliz ve benzeri tedaviler yapılır. Uygun tedavi ile hastaların çoğunluğunda iyileşme tamdır. Liv Hospital'in deneyimli ve uzman ekibi akut böbrek yetmezliği konusunda da yüksek başarı gösterir.