Akut Böbrek Yetmezliği

Akut Böbrek Yetmezliği Nedir?

Böbreğin başta süzme işlevi olmak üzere tüm görevlerinde geçici aksama olmasıdır. Böbreğin süzme işlevi azalınca üre, kreatinin gibi atık maddeler vücutta birikmeye başlar. 


 

Akut Böbrek Yetmezliği Nedeni Nedir?

  • Sıvı kaybı
  • Kanama
  • Kalp yetmezliği
  • İlaç kullanımı
  • İlaçlı tetkikler
  • Böbrek damarı hastalıkları
  • Böbreğin mikrobik olmayan iltihapları
  • İdrar yollarında tıkanma
  • Ameliyat gibi nedenlerle akut böbrek yetmezliği oluşabilir.

Özellikle yaşlılarda 1-2 gün süren kusma, ishal gibi durumlar sıvı kaybına yol açarak akut böbrek yetmezliğine neden olabilir. Hastaneye yatan hastaların % 2-5’inde, yoğun bakım ünitelerindeki hastaların % 30’unda izlenebilir.
 

Akut Böbrek Yetmezliği Tedavisi Nasıldır?

Tedavi akut böbrek yetmezliğine yol açan hastalığa bağlıdır. Hastaların takibi çoğu kez hastanede yatırılarak yapılır. Gerekirse makine kullanılarak diyaliz ve benzeri tedaviler yapılır. Uygun tedavi ile hastaların çoğunluğunda iyileşme tamdır.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde