Böbrek Check Up

Böbrek Check Up Nedir

Böbrek check-up, bireylerin böbrek sağlıklarını değerlendirmek ve potansiyel sorunları erken teşhis etmek amacıyla yapılan bir dizi test ve muayeneyi içeren bir sağlık değerlendirme sürecidir. Bu kontrol, idrar tahlili, kan basıncı ölçümü, böbrek fonksiyon testleri, böbrek ultrasonografisi ve gerekirse ileri görüntüleme yöntemlerini içerebilir. Böbrek check-up'ı, böbrek hastalıklarının erken teşhisi, tedaviye başlama sürecini hızlandırma ve böbrek sağlığını koruma amacıyla önemli bir rol oynar.

Liv Hospital'de Böbrek Check-Up

Kronik böbrek yetmezliğinin en sık rastlanılan nedeni şeker hastalığıdır. Son dönem böbrek yetmezliğinin yaklaşık %40’ından sorumludur. Oldukça sinsi seyirlidir. Hastalığın en erken bulgusu idrarda protein kaçağıdır. Yüksek miktarlara ulaşmış protein kaçakları idrar yaparken gözlemlenen köpürme ile fark edilebilir. Buna karşın erken evrede yapılacak hassas tetkikler ile böbrek hasarının teşhis edilmesi, uygulanacak tedaviler sayesinde düzeltilebilir bir durumdur.

Kronik böbrek yetmezliğinin ikinci sıradaki nedeni %30 ile hipertansiyondur. Kan basıncındaki yükseklik olarak tanımlanan hipertansiyonda böbrek hasarı, başlangıçta daha böbrek fonksiyonlarını bozmadan evvel idrarda protein kaçağı idrarda kan görülmesi gibi bulgular kendini gösterir. Kontrol altında olmayan sürekli kan basıncı yükseklikleri, böbrek hasarı için daha yüksek bir risk oluştururr. Erken teşhis böbrek hasarının ilerlemesini önlemede altın standarttır.

Ülkemizde 18 yaş üzeri erişkin her 6 kişiden birinde rastlanan böbrek hastalığı erken saptanırsa sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir. Ancak farkındalığın düşük olması, erken tanıyı geciktirip böbrek yetmezliğine neden olarak yaşam kalitesini bozabilir. Liv Hospital Vadistanbul Check up Kliniği’nde şeker ve hipertansiyon hastaları için yapılan “Böbrek Check up” böbrek hasarı teşhis edilerek uygulanacak tedaviler sayesinde düzeltilebilir.

Böbrek Check-Up İşlemleri

Böbrek check-up, böbreklerinizin sağlığını değerlendirmek için yapılan tıbbi bir test serisidir. Böbrekleriniz vücudunuzdaki atıkları ve fazla sıvıları filtrelemekten sorumludur, bu nedenle sağlıklı olmaları önemlidir.

Böbrek check-up'ı genellikle aşağıdakileri içerir:

  1. Tıbbi öykü ve risk değerlendirmesi 
  2. Fizik muayene
  3. Laboratuvar testleri
  4. Görüntüleme testleri
  5. Böbrek biyopsisi