Diyalize Girmem Gerekiyor mu?

Diyaliz Ne Durumda Gereklidir?

Böbreğin görevlerinde azalma olursa hastalar diyaliz destek tedavisine gerek duyar. Diyalize başlaması gereken böbrek hastaları genellikle serum kreatinin düzeyi ile takip edilirler, serum kreatinin düzeyine bakarak kreatinin klirensi hesaplanır. Bir hastada kreatinin klirensi 15 ml/dakikanın altına inmişse diyaliz tedavisine başlanabilir ama her hasta birbirinden farklıdır. Bu konuda kararı verecek olan hastanın doktorudur. Bazı durumlarda (örneğin kalp yetmezliği, yaygın vücut şişliği, nefes darlığı, kontrolsüz hipertansiyon) serum kreatinini çok yükselmese bile diyaliz tedavisine gerek duyulabilir. Bu sorunlar giderildikten sonra hastanın diyaliz tedavisine gerek duyup duymadığı yeniden değerlendirilmelidir. Özellikle diyaliz tedavisine yeni başlamış veya böbrek hastalığının nedeni bilinmeyen hastalar geçici bir sorun nedeni ile diyalize gerek duyabilirler, bu hastaların sık takibi gereklidir.