İdrarda Kanama

İdrarda Kanama (Hematüri) Nedir?

İdrarda kanama, idrarda kan hücrelerinin görülmesidir.

Hematüri Türleri Nedir?

Hematüriler ikiye ayrılır:

Gözle Görülebilen Hematüri

İdrarın renginden kan karıştığı kolaylıkla anlaşılabilir.
 

Mikroskopik Hematüri

Çıplak gözle idrarda kan görülmez ancak idrar incelemesinde kan hücreleri görülür. Bu hastalarda idrar rengi koyu olabilir.

Hematüri Neden Olur?

Hematüri tekrarlayıcı özellikler gösterebilir, arada idrarın tamamen normal olduğu dönemler izlenebilir. Hematüri ciddi hastalık belirtisidir. Hematüriye yol açan hastalıklar idrar yolu infeksiyonu, nefrit denilen böbrek iltihapları, idrar yolu ve böbrek kanserleri, taş hastalığı, böbrek tüberkülozu, idrar kesesi hastalıkları ve böbrek kistleridir. Ayrıca prostat ve rahim hastalıklarında idrar yollarında sorun olmadığı halde idrara kan karışabilir.

Hematüri Tanısı Nasıl Konur?

Hematüriye yol açan hastalıkların çoğunda ortak nokta bu hastalıkların erken tanı ile tedavilerinin mümkün olmasıdır. Bu nedenle idrarında kanama saptanan hastaların mutlaka nefroloji ve üroloji uzmanlarınca birlikte değerlendirilmesi gereklidir.