Akciğer Kanserinde Adjuvan (Koruyucu) Kemoterapi

Akciğer kanserinin yüzde 80’i küçük hücre dışı akciğer kanseri (KHDAK), yüzde 20’si ise küçük hücreli akciğer kanseridir (KHAK). Erken evre KHDAK’nde temel tedavi cerrahidir. Fakat erken evre olsa da, ameliyattan sonraki ilk 2 yılda hastaların yarısından fazlasında lokal ve/veya uzak nüksler görülebilmektedir. Bu nüksleri önlemek veya geciktirmek, mikrometastazları yok etmek amacıyla adjuvan (koruyucu) kemoterapi önerilir.


 

Evreye göre ihtiyaç belirlenir

Evrelere göre adjuvan kemoterapi ihtiyacı belirlenir. Ameliyat sonrası evre II-IIIA KHDAK'nde adjuvan kemoterapinin sağ kalımı arttırdığı biliniyor. Ancak evre IA KHDAK'nde adjuvan kemoterapinin sağ kalım yararı yoktur. Evre IB KHDAK için ise sonuçlar çelişkilidir. Ama yüksek risk taşıyan vakalarda adjuvan kemoterapinin yararlı olabileceği düşünülüyor.

Sınırlı evrede kemoradyoterapi

Hedefe yönelik moleküller KHDAK'nin adjuvan tedavisinde denenmiş; ancak henüz sağ kalım yararı gösterilememiştir. KHDAK de adjuvan kemoterapi platin grubu ilaç içerir ve 4 kür olarak verilir. Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK), KHDAK’nden farklı evrelenir. Sınırlı veya yaygın evre olarak iki sınıfa ayrılır ve tanı anında hastaların sadece yüzde 20 kadarı sınırlı evrededir. Sınırlı evrede dahi cerrahinin yeri yoktur. Sınırlı evrede hastalık kemoradyoterapi ile tedavi edilir.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde