Yumurtalık (over) Kanserinde Adjuvan (koruyucu) Kemoterapi


Erken evre yumurtalık kanserinde asıl tedavi cerrahidir. Ancak cerrahiden sonra hastalığın nüks etme olasılığı olabilir. Bu nüks olasılığını azaltmak için verilen tedaviye adjuvan (koruyucu) kemoterapi denilir.

Evreyle birlikte nüks riski de artar

Hastalığın evresi yükseldikçe nüks riski de artar. Örneğin; hastalığın sadece yumurtalıkta sınırlı olduğu lenf bezleri veya çevre organlara sıçramadığı evre 1’de, nüks riski yüzde 15-20’dir. Ancak evre 1’in yüksek riskli grubunda bu oran yüzde 40’lara varır. Hastalığın yumurtalık ve alt karın organlarında sınırlı olduğu, lenflere gitmediği evre 2’de hastalığın nüks riski yüzde 30-40’dır. Hastalığın yumurtalık dışında üst karın bölgesindeki karın zarına veya lenf bezlerine yayıldığı evre 3’te ameliyat sonrası nüks riski yüzde 60-80’dir.

Zamanlama çok önemli

Koruyucu tedavi, mikrometastatik; yani gözle veya görüntüleme ile tespit edilemeyen ama hücresel düzeyde var olan hastalığı yok etmek için verilen tedavidir. Ancak dikkat edilmesi gereken bir önemli nokta zamanlamadır. Ameliyattan sonra 6. haftaya kadar, en geç 8. haftaya kadar uzayabilen dönemde adjuvan kemoterapinin başlanması gereklidir. Aksi takdirde koruyucu özelliğini yitirir. Adjuvan kemoterapi rejimleri uzun yıllar süren, çok büyük sayıda hasta içeren, kontrollü bilimsel çalışmalar sonucu belirlenmiştir. Adjuvan kemoterapi sayısı evreye göre, 4-6 arasında değişebilir.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde