Endokrinoloji

“Hormon hastalıkları” olarak da açıklanabilen Endokrinoloji Hastalıkları Kliniği endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları alanında ihtiyaç duyulan hormon testleri ve radyolojik görüntüleme yöntemlerine ilişkin tüm olanaklara sahiptir. Klinikte endokrinoloji hastaları gerekli durumlarda endokrin cerrahisi, kulak burun boğaz, hipofiz cerrahisi (nöroşirürji), nükleer tıp, diyabetik ayak ve yara ekibi, kardiyoloji gibi alanında uzmanlaşmış hekimlerle işbirliği sağlanarak bütüncül yaklaşımla takip ve tedavi edilmektedir.

Uzmanlık Alanları


Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nün uzmanlık alanı Diabetes Mellitus (tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, gebelik diyabeti), obezite (şişmanlık), tiroid hastalıkları, paratiroid hastalıkları, hipofiz hastalıkları, adrenal bez (böbrek üstü bezi) hastalıkları, hirsutizm (aşırı tüylenme), testis ve overin hormonal nedenli hastalıkları, osteoporoz ve diğer metabolik kemik hastalıkları, lipid metabolizması hastalıkları ve nadir görülen metabolik hastalıklardır.
 

Diyabet Eğitimi Veriliyor


Hastanemizde diyabet hastaları, konusunda deneyimli endokrinolog, diyetisyen ve diyabet hemşiresinden oluşan ekip tarafından izlenmekte, hastalara diyabet eğitimi verilmektedir. Diyabet hastalarını bilgilendirmek amacıyla ayda bir kez, cumartesi sabahı “Liv’de kahvaltı - Diyabet Hasta Okulu” yapılmaktadır. Endokrinoloji Kliniği’nde insülin pompası, sürekli kan glukoz monitörizasyonu gibi teknolojik tedavi ve takip sistemleri uygulanmaktadır. Göz problemleri (retinopati), sinir hasarı (nöropati), ayak yaraları gibi diyabete ilişkin komplikasyonlarla ilgili olarak ise yine konusunda deneyimli hekimlerden oluşan göz hastalıkları uzmanı, nörolog, diyabetik ayak ve kronik yara çalışma grubu ile iş birliği içinde çalışılmaktadır.
 

Tiroid Kanseri Hastaları da Takip Ediliyor


Liv Hospital’da “endokrin cerrahisi” üzerine uzmanlaşmış hekimlerin bulunması ve yüksek doz radyoaktif iyot verme imkanı olan iyi bir nükleer tıp bölümünün varlığı, tiroid kanseri hastalarının izleniminin ekip ruhu ile doğru ve konforlu bir şekilde sürdürülebilmesini sağlamaktadır. Pek çok tiroid kanseri hastasının izlendiği Endokrinoloji Kliniği’nde endokrin cerrahisi tarafından opere edilecek tüm vakalar “Endokrinoloji Konseyi”nde görülmekte ve ihtiyaç olduğunda ameliyat öncesi ve sonrasında izleme alınmaktadır.

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde