Kemik İliği

Dünya standartlarındaki tıbbi altyapı ve fiziki şartlarda hizmet veren Liv Hospital Ankara Kemik İliği (Kök Hücre) Transplantasyon Merkezi,  1.000’den fazla nakil deneyimine sahip hekim kadrosu, sertifikalı hemşireleri ve aferez teknisyenleri ile öne çıkıyor. KİT, kanserin ve bazı kanser dışı hastalıkların tedavisinde başarıyla kullanılan bir tedavi yöntemidir. Günümüzde lösemiler (AML, ALL, KML, KLL), Lenfomalar (NHL, Hodgkin), Multiple Myelom, Aplastik Anemi, Myelodisplastik Sendrom (MDS), Solid Tümörler (Testis Tümörü, Ewing Sarkomu vb), İmmun yetersizlikler ile bazı metabolik genetik hastalıkların tedavisinde başarıyla uygulanıyor.


 

Kök hücre nakli ile başarıyla tedavi edilen hastalıklar

• Lösemiler(AML, ALL, KML gibi kan kanserleri)
• Lenfomalar
• Multiple Myelom
• Aplastik Anemi
• Myelodisplastik Sendrom
• Solid Tümörler (Testis, Ewing Sarkom gibi organ kanserleri)
• İmmün yetmezlikler
• Bazı metabolik hastalıklar

Liv Hospital Ankara KİT Merkezi’nde, transplant tipleri olarak; otolog (hastanın kendisinden yapılan nakil) ve allojeneik (kardeş, anne, baba, akraba olmayan vericiden nakil) her türlü nakil yapılmaktadır. Doku grubu; tam uygun (identik), yarı uygun (haploidentik) veya akraba olmayan (unrelated) vericilerden gerçekleştirilen allojeneik nakillerle bu tedavilere aday her hastanın tedavisi amaçlanır. Akraba olmayan nakillerde yurt içi ve yurt dışı Kemik İliği Bankalarıyla temasa geçilerek en uygun verici en kısa sürede temin edilir. Kök hücre kaynağı olarak ise; kemik iliği, periferik kan ve kordon kanı kullanılır.


Transplant tipleri:

• Otolog (Hastanın kendisinden nakil)
• Allojeneik (Kardeş, anne, baba, akraba olmayan vericilerden nakil)
• Haploidentik (Yarı uygun; anne, baba, kardeş)
• Unrelated (Akraba olmayan vericiden nakil)


Kök hücre kaynakları:

• Kemik iliği
• Periferik kan
• Kordon kanı

Kemik İliği Transplantasyon (KİT) Merkezi Yatan Hasta Bölümü, 12 yataktan oluşmaktadır. Yaşam odaları HEPA filtreli özel havalandırma koşulları ile korunma şartlarına sahiptir. KİT Merkezi, teknik olarak Terapötik (Tedavi Edici) Aferez Merkezi, Kök Hücre Dondurma ve Saklama Ünitesi tarafından en gelişmiş yöntemlerle desteklenmiştir.


Üst Düzey Medikal Teknolojiler

Merkezde en üst düzeyde teknolojiyi (immünomanyetik hücre ayıklanması) kullanarak naklin özelliklerine göre CD34+ hücrelerin toplanması, CD3 ve CD19 T ve B hücrelerin azaltılması ile NK hücrelerin ayıklanması işlemleri yapılabilmektedir. Merkezde ayrıca, nakil sonrası immünolojik tedaviler olarak Donör Lenfosit İnfüzyonu (DLI) ve Mezenkimal Kök Hücre İnfüzyon tedavileri GMP standartlarında LivMedCell Rejeneratif Tıp Merkezi ile yakın koordinasyon ve işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.En üst düzeyde kök hücre manipulasyonu

• CD34(+) hücrelerin toplanması
• T Lenfositleri azaltılması
• CD3 ve CD19 hücrelerin azaltılması
• NK hücrelerin ayıklanması
• Donör Lenfosit infüzyonu
• Mezenkimal Kök Hücreler kullanılarak GVHD tedavisi

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde