Obezite

Obezite, vücutta aşırı yağ dokusunun birikmesidir ve çağımızın en önemli hastalıklarındandır. Obezite, hem kronik hastalıklara hem de hayat konforunda kayıplara neden olan önemli bir halk sağlığı problemidir. Her yolu deneyip bir türlü zayıflayamayan kişiler için obezite cerrahisi önemli bir seçenektir. Obezite cerrahisi günümüzde obezitenin tedavisinde en etkili yöntemdir ve uzun dönemde sonuçları çok başarılıdır. Liv Hospital Ulus Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği'nde uygulanan obezite cerrahisi ile hasta konforu ve komplikasyon açısından son derece yüz güldürücü sonuçlar alınıyor.
 

Neden Liv Hospital Ulus Obezite Cerrahisi?


Obezite cerrahisinde ilgili hekimlerin yeterliliği belgelendirilerek gerçekleştirilen ameliyatların sayısı, komplikasyon oranları, sağkalım ve enfeksiyon oranları uluslararası standartlarda ya da bu standartlardan daha iyi olmak zorundadır. 

Kimler Obezite Ameliyatı Olabilir?

  • 18-65 yaş arası olanlar
  • Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olanlar
  • Vücut kitle indeksi 35-40 arası olup ek olarak kilolara bağlı yandaş hastalık olanlar (hipertansiyon, diyabet, uyku apnesi, kalp yetmezliği vs.)
  • Kilo vermek için diğer tedavi yöntemlerini deneyip başarısız olanlar
  • Ameliyatı ve anesteziyi kaldırabilecek durumda olanlar

Kimler Ameliyat Olamaz?

  • Ciddi tedavi altında olmayan psikiyatrik sorunu olanlar
  • Madde veya alkol bağımlılığı olanlar
  • Ameliyat sonrası diyet konusunda gerekli hayat stili değişikliği yapamayacak hastalar
  • Anestezi almaya engel olacak hastalığı bulunanlar
 

Vücut Kitle İndeksi Kategorileri:


18.5-25........Normal kilolu
25-30......... Aşırı kilolu
30-35......... Obez (klas 1)
35-40......... Obez (klas 2)
40-50......... Morbid obez
>50............ Süper obez

 

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde