İnfantil Hemanjiom

İnfantil Hemanjiom

Her 20 çocuktan birinde görülen çilek beni olarak da bilinen hemanjiomlar çocukluk çağının en sık görülen iyi huylu yumuşak doku tümörleridir. Genellikle bebek doğduğunda belirgin değildir, yaşamın ilk birkaç haftasında görünür hale gelirler. 


 

Sıklıkla Baş-Boyun Bölgesinde Görülürler

Kız bebeklerde, erken doğan ve doğum ağırlığı düşük bebeklerde ve çoğul gebeliklerin sonucunda daha sık izlenirler. Yüzeyel, derin ve kombine olmak üzere 3 tiptir. Yüzeyel hemanjiomlar deriden kabarık, parlak, açık kırmızı renkte kabarıklıklar olarak görülürler. Derin hemanjiomlar ise deri altında mavimsi bir şişlik olarak izlenirler. Vücudun geniş bir bölgesini tutan hemanjiomlara çeşitli sendromlar eşlik edebilir. Hemanjiomlar vücudun herhangi bir bölgesinde görülebilir ancak sıklıkla baş-boyun bölgesinde yerleşirler. Genellikle bir çocukta bir hemanjiom bulunur, ancak bazen çok sayıda olabilirler, bu durumda karaciğer başta olmak üzere, iç organlarda da hemanjiomlar bulunabilir. 

 

İlk Üç Ayda Çok Hızlı Büyür

Hayatın 2-3’üncü haftasından itibaren belirgin hale gelen hemanjiomlar, ilk 3 ayda çok hızlı ve belirgin büyüme gösterirler. 9-12’nci aya kadar devam eden büyüme fazının ardından gerileme fazı başlar. Bu dönemde gri-beyaz renk alarak kıvamı yumuşamaya başlar ve kabarıklığı azalır. 4-10 yaş arasında yerinde hafif bir çöküklük ya da kılcal damar görüntüsü bırakarak kaybolurlar. 

 

Yerleşim Yeri ve Büyüklüğüne Göre Tedavi Planlanır

Hemanjiomların tıbbi önemleri yerleşimleri, büyüklükleri ve eşlik eden bulgulara bağlıdır. Örneğin göz kapaklarına yerleştiğinde görme kusurlarına; anüs çevresinde yerleştiğinde kabızlık veya ülserleşmelere; boyunda derin yerleşimli olduğunda havayollarına bası yaparak solunum güçlüğüne yol açabilirler. Burun ucu ve kulak yerleşimli olduklarında kalıcı şekil bozukluklarına neden olabilirler. Yüzde yerleşen ve büyük çaplı hemanjiomlarda veya vücudun belli bir bölgesini tutan segmental tiplerinde bazı sendromlarla birlikte olabilir. Hızlı büyüme gösteren hemanjiomların üzerinde aniden yara ve ülserler açılabilir veya kanama görülebilir. Bu yaralar ağrılıdır ve üzerlerinde infeksiyon gelişimi riski taşır. Kanama gelişmesi durumunda bölgeye bir gazlı bez ile beş dakika kadar baskı uygulanması genellikle kanamayı durdurur.

 

Lazerle de Tedavi Yapılır

Hemanjiomu olan bebek 1 aylık olduğunda, tedavi ihtiyacı olup olmadığı saptanmalıdır. Kalıcı şekil bozukluğu (dudak, burun ucu, kulak, göz çevresi), hayati fonksiyonları engelleme (görme, beslenme, solunum) ve ülserasyon riski olanlar ile vücudun geniş bir bölgesini kaplayan hemanjiomlar veya deride 5’ten fazla hemanjiom varlığı tedavi gerektirir. Erken dönemde başlanan ilaç ile riskli hemanjiomların tedavisinde çok başarılı sonuçlar alınabilir. Gereken olgularda diğer tıbbi tedaviler ve lazerler ile eş zamanlı tedavi yapılmaktadır.