Şarap Lekesi 

Şarap Lekesi 

Şarap lekeleri yenidoğanların yüzde 0.5’inde görülen damarsal doğum lekelerdir. “Kapiller malformasyon” veya “nevus flammeus” olarak da adlandırılırlar. Doğumdan itibaren mevcutlardır ve pembe-kırmızı veya morumsu renkte, deri seviyesinde lekeler olarak görülürler. Deri ve mukozal yüzeylerin herhangi bir bölgesinde görülebilseler de en sık yüz bölgesinde yerleşirler. Boyutları değişkendir, çok küçük bir alanda görülebilecekleri gibi vücudun bir yarısı boyunca da yerleşebilirler. Şarap lekeleri çocuğun büyümesi ile orantısal olarak büyürler. Bazen yıllar içinde renkleri koyulaşabilir ve hafifçe kalınlaşıp deriden kabarık hale gelebilirler. 


 

Eşlik Eden Sendrom da Olabilir

Şarap lekeleri tek başlarına, başka bir hastalığa eşlik etmeksizin görülebilecekleri gibi bazı sendromların bulgusu olarak ortaya çıkabilirler. Bu sendromlar arasında en sık görülen Sturge-Weber Sendromu alın, göz kapağı ve yüzün her iki tarafında bulunan şarap lekesi ile birlikte göz ve nörolojik bulgular ile seyreder. Bu bölgelerde şarap lekeleri görülmesi durumunda, nöroloji ve göz muayeneleri ve gerekirse ileri tanı yöntemleri ile incelemeler yapılmalıdır. 
 

Lazerle Tedavi

Şarap lekelerinin diğer önemi ise psikolojik gelişimini sürdürmekte olan çocuk üzerinde oluşturduğu kozmetik olumsuzluklar ile özgüven problemleridir. Şarap lekeleri kendiliğinden gerilemez ve yaşam boyu kalıcı özellik gösterirler, bu nedenle geniş ve görünen bölgelerde bulunmaları durumunda tedavileri gerekir. Günümüzde damarsal lekelerinin tedavisinde altın standart olarak kabul edilen lazer sistemleri mevcuttur. Bunların arasında en yaygın kabul görmüş sistem pulse boya lazeridir. 
 

Erken Tedaviyle Yüz Güldüren Sonuçlar

Lekenin boyutuna göre lokal veya genel anestezi altında, 3-6 hafta aralarla, çoklu seanslar halinde uygulanır ve tama yakın renk açılmaları ile yüz güldürücü sonuçlar alınır. Çocuğun psikolojik gelişiminin olumsuz yönde etkilenmesini engellemek ve tedavi başarısını artırmak amacı ile tedaviye mümkün olduğunca erken (1.aydan itibaren) başlanması önerilmektedir.