Kanser Genetiği

Kanserde Genetik Testi Neden Öneriyoruz? 

Kanser hastalarında uygulanan genetik testler net olmayan klinik bulgular varlığında kesin tanının konulmasını sağlayabilir. 

Kanser terapisi için uygun biobelirteçlerin tespit edilmesi ile kanser olgularının %20-%40 kadarında etkili immünoterapi çalışmaları sağlanabilir. Likit biyopsi çalışmaları ile kandaki serbest dolaşan tümör DNA’sını analiz ederek erken aşamadaki kanserlerin tespit edilmesi mümkün olur. 

Kanser gelişme riski bulunan bireylere rutin kanser tarama testleri önerilir. Böylelikle hastalar erken dönemde tespit edilerek, uygun tedavinin alınması sağlanır. 


Hangi Durumlarda Yaptırmalıyım? 

•    Aynı kanser türünün, ailede birden fazla vakada görülme durumunda 
•    Genellikle ileri yaşlarda görülen kanserlerin genç yaştaki bireylerde ortaya çıkması durumunda (ör; 20 yaşındaki bir bireyde kolon kanseri görülmesi) 
•    Bir kişide birden fazla kanser türünün birlikte görülmesi (ör: hem meme hem de yumurtalık kanseri teşhisi alan hastalar) 
•    Kardeşlerde birden fazla çocukluk çağı kanseri görülmesi (iki kardeşte sarkom tanısı gibi) 
•    Her iki organda da kanser gelişmesi (Örneğin her iki böbrekte veya her iki memede) 
•    Belirli bir kanser türünün olağandışı vakalarda görülmesi (örneğin erkekte meme kanseri) 


Tedaviyi Belirleyen Genetik Testler

•    Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (EGFR, EML4-ALK, KRAS, ROS1)
•    Kolorektal Kanser Mutasyon Paneli  (KRAS, BRAF, NRAS) 
•    Meme Kanseri  (Her2/Neu FISH Analizi) 
•    Papiller Tiroid Kanseri  (BRAF) 
•    Melonama  (BRAF)


Kanser Tarama Panelleri Nedir? 

Bir ailede birden fazla kişide aynı kanser ya da birbirine benzeyen veya birbirinden farklı kanser çeşitleri görülebilir. Kanser tarama test panelleri ile ilgili kanser çeşidinin tanısına yönelik olarak hastalık ile ilişkili birden fazla gen tek seferde incelenebilir. 

•    Meme ve Over Kanseri Tarama Paneli 
•    Prostat Kanseri Tarama Paneli 
•    Kolorektal Kanser Tarama Paneli 
•    Endometrial Kanser Tarama Paneli 
•    Herediter Kanserler Kapsamlı Tarama