Meme Kanseri ve Genetik

Meme ve/veya Yumurtalık Kanseri İçin Riskiniz Nedir?

Kalıtsal meme ve yumurtalık kanserinde genetik risk değerlendirmesi, hekimlerin kanser taraması ve önleyici yöntemler ile kişiye özgü tavsiyeler verebilmesini sağlar.Ailesinde meme ya da yumurtalık kanser geçmişi olan bir kişi için BRCA1/2 genetik testi bu iki kanser türünün oluşumu ve gelişimi açısından riskin değerlendirilebilmesi için uygun bir testtir. Eğer bir kişi meme ya da yumurtalık kanseri tanısı almışsa, BRCA1/2 genetik testi, kanserin prognozu ve diğer kanser türlerinin görülme ihtimalini belirleyebilmek için önem arz eder.


BRCA1 ve BRCA2 Genleri Nedir?

Tüm insanlar biri anneden diğeri babadan olmak üzere BRCA1 ve BRCA2 genlerinin 2 kopyasına sahiptir. Bu iki genin görevi ise, vücudun farklı bölgelerinde kanser gelişmesinin önlenmesidir.

BRCA1/2 genlerinin fonksiyonlarını düzgün bir biçimde yerine getiremediği durumda ise, meme, yumurtalık, pankreas ve prostat kanserlerinin gelişme riski artar. BRCA1/2 mutasyonu olan bireylerde kanser diğer bireylere göre daha erken yaşta ortaya çıkar ve aynı ya da farklı bir organdaki ikincil bir kanser ortaya çıkma riski de daha yüksektir.


BRCA1/2 Genetik Testi Sizin İçin Uygun mu?

Kanser tarama testi yaptırmak isteyen bireyler, 
•    45 yaşından önce meme kanseri tanısı alan var mı?
•    60 Yaşından önce östojen reseptör, progesteron reseptör ve HER2/neu negatif meme kanseri tanısı alan var mı?
•    Her iki memede kanser bulgusu var mı?
•    Herhangi bir yaşta yumurtalık, yumurtalık kanalı ya da birincil peritonel kanser bulgusu olan var mı?
•    Aynı aile içerisinde 2 ya da daha fazla meme/ yumurta/pankreas ve/veya prostat kanseri geçmişi var mı?
•    Herhangi bir yaşta erkek meme kanseri geçmişi olan aile bireyi var mı?
•    Ailede BRCA1 ya da BRCA2 mutasyonuna sahip olduğu bilinen birey var mı?
ailede etkilenmiş kişinin test yaptırmasının mümkün olmadığı durumlarda genetik test yaptırabilir.


Genetik Test Sonuçları

POZİTİF

Test edilen genlerden en az birinde mutasyon tespit edilmiştir.
Mutasyon tespit edilen gene özgü olarak ilişkilendirilmiş kanser riskinde artış görülmektedir.
Gene özgü kanser taraması ve önlem için tavsiye edilmektedir.
Tespit edilen mutasyon ya da gene özgü risk taşıyan aile bireylerinde genetik test tavsiye edilmektedir.


NEGATİF 

Test edilen genlerden hiç birinde mutasyon ya da genetik değişiklik tespit edilmemiştir.
Kanser riski ailesel ve kişisel geçmişinize bağlıdır.
Kanser taramaları ve önleyici çalışmaların hepsi aile geçmişine bağlı olarak yapılır.
Aile üyeleri için genetik test yapılması uygun olmayacaktır.


YETERSİZ SONUÇ

Genetik bir farklılık bulunmasına rağmen, bu farklılık henüz kanser ile kesin olarak ilişkilendirilmemiştir.
Kanser riski ailesel ve kişisel geçmişinize bağlıdır.
Kanser taramaları ve önleyici çalışmaların hepsi, aile geçmişine bağlı olarak yapılır.
Diğer genler ile birlikte aile örneklerinde çalışma tavsiye edilir.