Cilt Kanseri

Toplumda karşılaşılan kanser türleri arasında cilt kanseri en yaygın görülen kanser türlerindendir. Birçok cilt kanseri bulunur ve her biri görüntüde farklılık gösterebilir. Biyopsi sonucunda cilt kanseri tespiti durumunda ileri tedavi gerekebilir. Erken teşhisle cerrahi tedavi yeterli olabilir. Kanserin ilerlemiş safhalarında (farklı organlara yayıldığı durumlarda) tedavi protokolü değişir. Liv Hospital Deri ve Zührevi Hastalıklar Klinikleri'nde tedavi; cilt kanseri tipine, büyüklüğüne ve geliştiği bölgeye göre veya hastanın ihtiyacına göre değişkenlik gösterir.


Cilt Kanserinde En Çok Risk Altında Olanlar 

  • Açık ten rengi olan kişiler
  • Mesleki olarak uzun süre güneşe maruz kalanlar (çiftçi, denizci, inşaat işçileri)
  • Radyasyon tedavileri, arsenik gibi bazı kimyasal maddelere maruz kalanlar
  • Genetik faktörler (ailesinde cilt kanseri olan kişilerde kansere yakalanma riski, normal popülasyona göre daha fazladır)

Tanı nasıl konuluyor?

Liv Hospital Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği’nde çıplak gözle ya da dermatoskop isimli cihazla muayene yapılır. Sonra da benin çıkartılmasına ya da biyopsi alınıp alınmaması gerektiğine karar verilir. Risk faktörü saptanır. Risk olsa da benin erken dönemde çıkartılması hastalığın tedavisi için yeterlidir.  Tüm kanserler içinde cilt kanserleri yüzde 40’lık bir orana sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışmada her 5 kişiden birinde cilt kanseri gelişme riski olduğu saptanmıştır. Cilt kanseri görülen bir kişide tekrar kanser oluşma riski yüzde 44’tür.

Cilt Brakiterapisi (Leipzig Aplikatör İle)

Liv Hospital Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği'nde yüzeyi ve derinliği uygun erken evre cilt skuamöz ve bazal hücreli kanserlerinin tedavisinde brakiterapi başarı ile kullanılır. Özellikle yüz çevresinde yerleşmiş tümörlerde cerrahi ile oluşabilecek kozmetik hasarlar brakiterapinin kullanımında genellikle daha az görülür. Hekim tarafından uygun görülen özellikle yüz yerleşimli erken evre cilt kanserli hastalar brakiterapi ile tedavi edilebilir.

Benlerin yazın tehlikesi neden artar?

Bir benin kansere dönüşebilmesi için bir travmaya uğraması gerekir. Bu travmaların başında güneş gelir. Bu nedenle yazın kansere dönüşme riski artar. Güneş dışında avuç içi, ayak tabanı, sutyen tokası, iç çamaşırı lastiği gibi yerlere denk gelen benler sıklıkla sürtünme yada kopmalara bağlı olarak travmaya uğrar. Bu tip benlerin aldırılması gerekir.  Güneş ışınları benlerin kansere dönüşebilme riskini artırır.  Özellikle ani ve yüksek dozdaki güneş çok önemlidir. Özellikle yanık yapacak boyutta kızarma, soyulma gibi durumlar, deri kanserine dönüşme riskini artırır. Hücre tipini bozarak atip yaratır. Özellikle koyu renk melanin içeren benlerde daha fazla risk bulunur. Hücre yapısı bozulunca kanser riski de artar. Güneş ışınlarından özellikle ultraviyole A ışınları daha riskli ışınlardır. Ne yazık ki kullandığımız güneş koruyucular da ultraviyole B ışınlarına göre belirlenmiş faktörler yer alır. Güneş koruyucu kullanırken üzerinde “Ultraviyole (UVA ve B)” yazması gerekir.

Bu belirtiler varsa hemen doktora!

  • Ben aniden büyüdüyse
  • Konturları düzensizleştiyse, şekli bozulduysa
  • Rengi kuzguni siyah yani koyu siyaha döndüyse
  • Subjektif belirtiler eşlik ediyorsa (Yanma, kaşınma, ağrı)