Tiroid Kanseri

Yüzde 90-95 oranında çok kötü seyirli olmayan tiroit kanserlerinin nadir görülen kötü seyirli alt tipleri de mevcuttur. Sıklıkla görülen papiller tiroit kanseri, foliküler tiroit kanseri gibi türleri uygun tedavi edildiğinde ve gerekli hastalarda, radyoaktif iyot tedavisi eklendiğinde hastalıktan tamamen kurtulmak mümkündür.


 

Erten Teşhis İçin Kontrol Şart

 

Tiroit kanserleri hastaların çoğunda belirgin bulgu vermez. Bulgu verdiklerinde ise en sık olarak boyunda küçük bir şişlik şeklinde nodülle ortaya çıkarlar. Bu nodüller genellikle ağrısız nodüllerdir. Erken teşhis için kontrolleri aksatmamak çok önemlidir.

 

Tiroit Kanserinde Risk Faktörleri


Kadın olmak: Nedeni bilinmemekle birlikte kadınlarda tiroit kanserleri erkeklere oranla 3 kat daha sık görülür. Ancak tiroit nodülü olan erkeklerde kanser görülme oranı kadınlardan daha yüksektir.
 

Ailede kalın bağırsak kanseri varlığı: Özellikle ailevi adenomatöz polipozis sendromu adı verilen kalın bağırsakta çok sayıda polipin bulunduğu hastalık
 

Bazı nadir genetik hastalıklar: Meme ve tiroit kanserlerinin beraber görülebildiği Cowden hastalığı gibi
  • Radyasyona maruz kalmak
  • İyottan fakir diyet
  • Ailede tiroit kanseri varlığı