Pankreas Kanserinde Robotik Cerrahi

Pankreas Kanseri Robotik Cerrahisi

Liv Hospital Hepatopankreatobilier Kliniği’nde ileri laparoskopik ve robotik ameliyatlar ile ulaşılabilir en iyi sonuçlar ve yüksek hasta konforu hedefleniyor. Açık cerrahide, karın içine ulaşabilmek için karını boydan boya kaplayan bir kesi yapmak zorundayken, laparoskopik-robotik (kapalı) teknikte ise 0.5-1 santim boyutunda birkaç kesi ile ameliyatlar tamamlanabiliyor. 3 boyutlu görüntü gibi özellikleri sayesinde kompleks girişimlerin bile kapalı ameliyat yöntemiyle yapılmasına olanak tanıyor. Pankreas adenokarsinomu (malign tümörler), nöroendokrin tümörler, kistik tümörler, iyi huylu kitleler ve kronik pankreatit dahil olmak üzere her türlü pankreas hastalığına robotik yardımlı laparoskopik cerrahi uygulanabilir. 


Geleneksel olarak pankreas üzerinde ameliyat, cerrahlara geniş bir görüş alanı sağlamak ve tümörleri veya organ parçalarını çıkarmalarına izin vermek için büyük bir kesi gerektiriyordu. Pankreasta minimal invaziv laparoskopik cerrahi zordur çünkü cerrahlar karındaki küçük kesilerle organ üzerinde çalışırken sınırlı hareket açıklığı ve sınırlı görüşe sahipti. Robotik cerrahi, cerrahların çok daha fazla hareket açıklığına sahip olmalarını ve pankreasın daha iyi görüntülenmesini sağladı. Robotun hareket kabiliyeti özellikle pankreas ameliyatlarında dokuların birleşme aşamasında komplikasyon oranlarını düşürüyor.

 

Robotik Cerrahi ile Pankreas Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Robotik cerrahi sırasında, cerrah bir bilgisayar konsolunda oturur ve robotun kollarına takılan ve birkaç küçük insizyon yoluyla hastaya yerleştirilen küçük bir 3D kamera da dahil olmak üzere cerrahi araçları manipüle eder. 15-20 cm bir insizyon yerine 1 cm uzunluğundaki birkaç insizyonun hastanın iyileşmesinde büyük bir fark yaratır. İster bir robotla minimal invaziv bir şekilde yapılsın, ister daha büyük bir açık insizyonla yapılsın, karın içindeki ameliyat tamamen aynıdır. Fark, hastaya verilen travma miktarının daha az olmasıdır. Daha ağrı ve daha az kan kaybı olur ve iyileşme süresi kısalır. Minimal invaziv cerrahiyi takiben hastalar genellikle hastanede daha az zaman harcar. Pankreas kanseri olan hastalar için daha kısa bir iyileşme, gecikmeden kemoterapiye geçmek çok önemlidir.
Robotik pankreas cerrahisinin diğer bir avantajı görüş açısı daha iyi olduğu için daha yüksek rezeksiyon oranları (Tümör bırakmadan ameliyat) sağlamasıdır.
 

Pankreas Kanserinde Robotik Cerrahinin Avantajları Nelerdir?

  • Kan kaybı ve ağrı daha az olur.
  • Hastanede kalış süresi ve komplikasyon minimale iner
  • Hastalar onkolojik tedavilerine daha hızlı başlarlar
  • Aynı zamanda cerrah oturduğu yerden daha iyi görerek konforlu bir şekilde ameliyatı yapar