Doç. Dr.

Eylem Karatay

Gastroenteroloji

İlgi Alanları

 • Erken Evre Mide ve Kolon tümörlerinde Endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR) ve Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD)
 • Endoskopik obezite tedavileri (mide  balonu , mide botoks uygulaması )
 • Endosonografi (EUS)
 • İnflamatuvar Barsak Hastalıkları (Ülseratif Kolit , Crohn Hastalığı )
 • Viral Hepatitler (Hepatit B, Hepatit C), Otoimmun Karaciğer Hastalıkları 
 • Dispepsi, Reflü (PH metri çalışmaları )
 • Huzursuz Barsak Sendromu ve SiBO tedavileri
 • Çölyak Hastalığı 
 • Özofagus Motilite Bozuklukları( Manometri)
 • Kapsül Endoskopi
 • Mide ve Kolon kanserlerine bağlı darlıklarda endoskopik stent uygulamaları 

5
h-index
25
uluslararası makale
Eğitim: 
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • SSK Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi)
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi)
 • The Johns Hopkins University, Advanced Endoscopy Center /ABD-2012
 • Korea University, Advanced Endoscopy Center /Güney Kore-2017

Deneyim:
 • GOP Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi)
 • SSK Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi)
16 Uluslararası Makale
9 Ulusal Makale 
3 Kitap Bölümü 
5 Uluslarararası, 18 Ulusal bildiri sunumu 
 
 • Türk Tabipler Birliği 
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • Türk Karaciğer Hastalıkları Derneği

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde