Kök Hücre

Türkiye’de ilk defa hastane koşullarında kişiye özgü hücre ve kök hücrelerin üretilebildiği “Liv Hospital Rejeneratif Tıp Kök Hücre Merkezi” hastalarımıza hizmet vermektedir.
Kök Hücre

Son Güncelleme Tarihi 28.06.2024 13:35:30

Günümüzde modern tıbbın en önemli tedavi seçeneklerinden biri olma yolunda baş döndürücü gelişmelerin gerçekleştiği “Kök Hücre” alanında Liv Hospital olarak Türkiye’de ilk defa hastane koşullarında uluslararası standartlarda hücresel tedavi amaçlı kişiye özgü hücre ve kök hücrelerin üretilebildiği “Liv Hospital Rejeneratif Tıp Kök Hücre Merkezi” hizmet vermektedir.

Kurumsal olarak tıbbın tüm dallarını kapsayan bu alanda disiplinler arası işbirliğinin önemine inanarak, ülkemizde bu alanda evrensel bilime önemli katkılar sağlayan bilim insanları ve hekimlerimizle çıktığımız bu yolda hastalarımıza bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde hücre-kök hücre-doku mühendisliği ürünleri ve gelecekte gen tedavileri alanında onaylanmış tedavi seçenekleri sunmayı amaçladık.

Misyonumuz

Hücre ve kök hücrelerin kullanıldığı “Hücresel Tedavi” alanında onaylanmış tedavi proto- kollerini kullanarak ve yeni tedavi teknolojilerini geliştirerek hastaların ve onların ailelerinin yaşamlarına farklılık katmak ve yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz

Rejeneratif Tıp Kök Hücre Üretim ve Uygulama Merkezimiz, mükemmeliyetçi bakış açısıyla, çeşitli hastalık ve yaralanmalardan muzdarip bireylere, ileri teknoloji kök hücre tedavileri ve doku mühendisliği uygulamalarını klinik ürünlere çevirerek, yaşam kalitelerini geliştirmeyi ve uzatmayı hedeflemektedir.

Hangi Tip Endikasyonlara Tedavi Seçeneği Sunuluyor?

Rejeneratif Tıp, Kök Hücre Üretim ve Uygulama Merkezinin tedavi seçeneği sunabileceği onaylı klinik endikasyonlar şu şekilde sıralanabilir;

Kıkırdak dejenerasyonları
İskemik doku yaraları
Arter, ven doku iskemileri
Yumuşak doku yara tedavisi
Kozmetik amaçlı uygulamalar
Rekonstrüktif uygulamalar
İmmün terapi gerektiren destek tedavileri
Cerrahi yara onarımı
Yanık, yaralanma ve yara izlerinin tamiri
Deri ve dejeneratif doku defekt tamiri
İskemik kardiyak hastalıkları tedavisi

Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Devri Başladı

Son yıllarda, sağlık bilimleri alanında en büyük gelişmeler hücre biyolojisi, moleküler biyoloji ve genetik alanında gerçekleşmektedir. Özellikle, kök hücre çalışmalarının bilim- sel sonuçlarına koşut olarak hücre ve kök hücreler hakkında bilgilerimizde inanılmaz gelişmeler gerçekleşti.

Normalde saçlarımızın uzamasını, bir kesik sonrası derimizin yenilenmesini, dakikalar içinde kemik iliğimizde milyonlarca kan hücresinin bu doku ve organlarımızda yerleşik kök hücreler- ce gerçekleştirildiğini öğrendik. Sonrasında bu hücrelerin sadece bulundukları doku ya da organlarının hücrelerini yapabilme gücüne sahip olmadıkları laboratuvar ortamlarına alındıklarında başka doku ve organların hücrelerine dönüşebildiklerini saptadık.

İşte bu aşamadan sonra bilim insanları günümüzde tam olarak tedavi edilemeyen bazı hastalıkların tedavisi amacıyla ki bu hastalıkların ortak özelliği hastalıklı organdaki hücrelerin bir nedenden dolayı işlevini yitirmesidir. Farklı hücrelere dönüşebilme yeteneğine sahip olan kök hücreleri kullanmayı düşünmüşlerdir. İşte son 10-15 yıldır bu nedenle dünyada gerçekleştirilen araştırmaların büyük kısmı “Rejeneratif Tıp” (Yenileyici Tıp) alanında gerçekleştirilmektedir.

Tıbbi Uygulamalarda Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Dönemi

Günümüzde hastalıkların teşhis ve tedavisindeki gelişmeler baş döndürücü bir hızla devam etmektedir. Modern tıptaki bu gelişmelere rağmen bu son yöntemlerin kesin tedavisinde etkin olamadığı bazı hastalıklar söz konusudur. Günümüzde tıp alanında insan sağlığı açısından daha iyi olmak ve oluşan hastalıkların daha iyi ve orijinaline en yakın şekilde iyileşmesini sağlama düşüncesi kabul görmektedir.

Yıllar önce “bu kadar tedavi edilir,” “bundan iyisi olmaz” denilen birçok tedavi yöntemi son 20 sene içinde çok hızlı olarak akıl almaz bir şekilde değişti. Dolayısıyla, günümüzde hücre/kök hücre esaslı hücresel tedaviler ile başka bir deyişle kişinin kendi hücre veya kök hücreleriyle hastalıklı hücre ve dokuların yenilenmesi esasına dayalı tedavi protokolleri gün geçtikçe büyük önem kazanmaktadır.

Tıbbi ve Estetik Sorunlara Kökten Çözüm

Liv Hospital Rejeneratif Tıp, Kök Hücre Üretim Merkezi, hastanın kendi dokularından elde edilen yenileştirici hücreleri kullanarak, tıbbi ve estetik sorunlara çözüm getiriyor. Liv Hospital Rejeneratif Tıp, Kök Hücre Üretim Merkezi bütün klinik branşlarla birlikte çalışarak, sağlıksız, fonksiyonunu yitirmiş hücre ve dokuların, yasal ve bilimsel prosedürlerle tanımlanmış hücresel tedavi yaklaşımları kullanarak sağaltımını sağlamaktadır.

Hasta Sağlığı Ön Planda Tutuluyor

Liv Hospital kök hücre alanında bir ilki gerçekleştirerek Rejeneratif Tıp, Kök Hücre Üretim Merkezi’ni açtı. Rejeneratif Tıp, Kök Hücre Üretim Merkezi’nde tüm etik kurallar uygulanıp hasta  sağlığı  ve çıkarları  ön  planda  tutuluyor. 
Rejeneratif tıp nedir?

Rejeneratif tıp, yaş, hastalık, hasar veya doğuştan bozukluklar sebebiyle fonksiyonlarını yitiren doku veya organların tamiri veya değişimi için, canlı fonksiyonel dokular yaratma işlemidir.

Rejeneratif tıpta başarı iki şekilde elde edilebilir:
• Daha önce iyileştirilemez olan organ veya dokuların, kendi kendilerini iyileştirebilmeleri için onları uyararak.
• Vücudun kendini iyileştiremediği zamanlarda, vücut dışında manipüle edilen ve geliştirilen doku veya hücrelerin transplantasyonu ile.

Bu geniş alan, biyomateryal mühendisliği, büyüme faktörü transferi, transplantasyon bilimi ve hücre tedavisi de dahil pek çok araştırma alanını kapsamaktadır. Rejeneratif tıp için hücreler, hücre değişimini yaratmak ve ayrıca optimal organ/doku homeostazı için gereken çevrenin korunması için kompetan, canlı hücrelerdir.

Kök Hücre Tedavisi Ne Kadar Yaygın?

Hücre tedavileri dünyada son yıllarda yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Ancak, bu tip tedaviler ancak ruhsatlı ve sertifikalandırılmış merkezlerde üretilen hücresel ürünlerle uygulanabilir.

Üretilen Kök Hücreler Ne Kadar Süre Canlı Kalabilir?

Hücrelerin canlı kalabilme süreleri üretim koşullarına göre farklılık göstermektedir.
Hastanın klinik durumunun değerlendirilmesine göre hücreler dondurularak saklanabilir ve gerektiğinde hücre tedavisi tekrarlanabilir.

Kök Hücre Tedavisinin Yaş Sınırları Nedir?

Hücre tedavileri hastanın genel olarak yaş, hastalık ve klinik durumlarına göre değerlendirilir. Tüm faktörleri bir arada değerlendirmek gerekmektedir.

Kök Hücre Ne Kadar Zamanda Üretiliyor?

Kök hücrelerin elde edildiği dokuya ve işlenme yöntemine göre üretilme zamanları değişkenlik gösterir. Kök hücrelerin, bir dokudan alınan biyopsi örneğinden ayrıştırılıp kültüre edilerek nakil için gerekli sayıda çoğaltılması işlemi 3-4 hafta kadar sürebilir.

Kök Hücre Nedir?

Farklı hücre tiplerine dönüşebilme potansiyeline ve kendisini yenileyebilme gücüne sahip olan hücrelere “kök hücre” deniyor. Normalde kendileri çoğalamayan kas veya sinir hücrelerinden farklı olarak, kök hücreleri çok sayıda bölünebilir ve çoğalabilirler. Ya da sınırlı sayıda çoğalabilen karaciğer ve böbrek hücrelerine oranla, kök hücreler laboratuvar şartlarında aylar boyunca çoğalabilirler.

Kök hücreler, vücudumuzdaki karaciğer, bağırsak ve cilt gibi organlarımızın hücrelerinden farklı olarak iki önemli özelliğe sahiptirler; Birincisi, bu hücreler uzun dönemler boyunca kendilerini yenilemek amacıyla bölünebilmektedirler, bir tek kök hücreden milyonlarca hücre ortaya çıkabilir. Oysa yukarıda sayılan organlarımızın hücrelerinin bölünebilme kapasiteleri çok daha sınırlıdır.

İkinci olarak, bir kök hücresi, kalp kasında olduğu gibi kanı vücuda pompalamak için komşularıyla beraber çalışamaz, kırmızı kan hücreleri gibi oksijeni dokulara taşıyamaz veya sinir hücreleri gibi doku ve organlara gerekli olan elektro- kimyasal sinyalleri iletemez. Fakat özelleşmemiş kök hücreleri kalp kası hücreleri, kan hücreleri veya sinir hücreleri gibi özelleşmiş hücrelere kaynaklık edebilirler.

Kimler Kök Hücre Tedavisi Alabilir?

Uygun yaş ve fiziksel durumda, kök hücre tedavi- si için uygun bir rahatsızlığa sahip hastalar kök hücre tedavisinden faydalanabilir.

Kök Hücreler Nereden Elde Edilir?

Kök hücreler teorik tüm vücut doku ve organlarından elde edilmekle birlikte günümüzde tedavi amaçlı kök hücre uygulamalarında en yaygın kullanılan kaynaklar kemik iliği, göbek bağı, eklem sıvısı veya membranı ve göbek yağ dokusudur.

Kök Hücreler Laboratuvar Ortamında Nasıl Üretiliyor?

Kök hücreler laboratuvar ortamında, hastanın rahatsızlığı ile ilgili kendi dokusundan alınan (otolog) biyopsi örneği kullanılarak üretilir. Bu biyopsi örneğinden öncelikle ilgili hücreler izole edilir ve uygun koşullarda sürekli olarak beslenerek ve detaylı kontrollerden geçirilerek çoğaltılır.

  Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Uygulamaları

  1) Ortopedi ve Travmatoloji

  Ortopedide Biyolojik/ Kök Hücre Tedavileri
  - Kıkırdak problemleri
  - Tendon yaralanmaları ve tendinit/tendinosis problemleri
  - Eklem dejenerasyonlarında uygulamalar
  - Omurga sorunlarında uygulamalar
  - Spor yaralanmalarında özellikle yumuşak doku problemleri

  Kıkırdak ve Dejeneratif Eklem Hastalıkları

  Kök hücre uygulamaları ortopedi alanında özellikle kıkırdak sorunlarında son derece önemli bir aşama kaydediyor. Bu noktada kişinin kendi dokusundan alınan biyopsiden elde edilen yenileyici hücreler sayesinde neredeyse sıfır kıkırdağa sahip bölgelerde bile kıkırdak oluşumu gözlemleniyor. Böylelikle eklem bölgelerinde yapısal ve fonksiyonel yenilenme mümkün hale geliyor.

  Gerek iskelet sistemimizde, gerekse eklemlerimizin rahat hareket etmesini sağla- yan kıkırdaklarımızda, doku kayıpları çok önemlidir. Bu dokuların yerine konulmasında Liv Hospital Rejeneratif Tıp, Kök Hücre Üretim Merkezi pek çok tedavi olanağı sunabiliyor. Özellikle kıkırdak doku kayıplarında, gerek kıkırdak dokusundan kıkırdak üretme tekniği, gerekse kök hücre uygulamaları GMP laboratuvarlarında en üst teknoloji ile yapılabilir ve hastalara implante edilebilir.

  2) Göz Hastalıkları

  Günlük yaşantımızda biz farkında olmasak da hücrelerimiz ve dokularımız yenileniyor. Bu yenilenme kök hücreler yardımıyla oluyor. Kök hücreler tüm vücut dokularında olduğu gibi göz dokularında da dokuların yenilenmesi ve kaybedilen hücrelerin yerine konması için gerekli. Günlük hayatımızda devam eden bu yenilenme kök hücre yetersizliğine yol açan hastalıklarda göz sağlığını ve görmeyi etkileyecek ciddi tablolar oluşturabilir.

  Gözde kornea tabakasında(saydam tabaka) kök hücre yetersizliğine yol açan genetik kökenli hastalıklar, uygun olmayan kontakt lens kullanımına bağlı, radyoterapi, immunsupresif tedaviler, çeşitli immünolojik kökenli göz hastalıklarında kimyasal yanıklarda bazı göz enfeksiyonlarında ve ciddi göz alerjilerinde kök hücre hasarı oluşur. Kök hücre implantasyonu bu hastalıklar için tedavide kullanılacak bir yöntemdir.

  Göz Yüzey Hastalıkların Tedavisinde Kullanılıyor

  Laboratuar ortamında çoğaltılarak nakledilen kök hücreler kornea yüzey restorasyonunu sağlayarak görme fonksiyonunun kazanılmasına imkan verir. Günümüzde limbal hücrelerin çoğaltılarak nakledilmesi göz yüzey hastalıklarının tedavisinde kullanılırken retinanın doğumsal veya yaşla birlikte ortaya çıkan hastalıklarının tedavisinde kullanılması için çalışmalar devam ediyor. 

  Hayvan çalışmalarında olumlu sonuçlar bildiriliyor. Fakat henüz insanlar üzerinde başarılı sonuç bildirilen kontrollü klinik çalışmalar mevcut değil.  Fakat yakın gelecekte bu yöntemin klinik uygulamaya geçeceği bekleniyor.

  3) Estetik ve Plastik Cerrahi

  Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi açısından kök hücre uygulamalarını iki ana grupta değerlendirebilir. Bunlardan birincisi estetik uygulamalardır. Kök hücre uygulamaları özellikle derinin gençleştirilebilmesi aşamasında önemli potansiyele sahiptir. Kök hücreyle zenginleştirilmiş yağ enjeksiyonu uygulamaları yüz ve el cildinin yaşlı görüntüsünün giderilmesinde daha etkin bir tedavi yöntemidir.

  Kendi dokularının kullanılması, hastayı alerji ve benzeri pek çok yan etkiden uzaklaştırır. Dolgu ve benzeri maddelerde kalıcı etkiler sağlanamaz. Oysa kişinin kendi dokularıyla hem kalıcı hem de miktar olarak kıyaslandığında çok daha fazla ve daha etkili sonuca ulaşma potansiyeli bulunur.

  Yaşlanmış Bölgeyi Yeniler

  Kişinin kendisinden elde edilen yenileyici cildi ve yaşlanmış bölgeleri yenilemeye imkan sağlar. Bu tedavinin işlem süreci 3 aşamada gerçekleşir. Öncelikle kişinin kendinden biyopsi ya da liposuction yöntemiyle yağ dokuları alınır. Bu dokulardan elde edilen yenileyici hücreler çeşitli işlemlerden geçirilerek rafine edilir ve konsantre hale getirilir. Yenileyici hücreler tek başına ya da doğal kokteyller kullanılarak hastanın ihtiyacına göre uygun bölgelere enjekte edilir.

  Kapanmayan Yaralara Umut Oldu

  Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi’de ikinci uygulama alanı ise kapanmayan yaralar, kanlanma bozukluğu veya radyoterapi uygulamalarına bağlı deri ve derialtı dokusu değişikliklerinin olduğu ve tıbbın gerçekten zorlandığı bir grup hastalıktır. Kök hücre uygulamaları bu zor klinik sorunlar için bir umut ve son çare haline gelmiş durumdadır.

  Kişinin kendisinden elde edilen yenileyici hücreler kozmetik alanında da kullanılabilmektedir. Bu hücreler cildi ve yaşlanmış bölgeleri yenilemeye imkan sağlar.

  Bu tedavinin işlem süreci 3 aşamada gerçekleşir:
  a) Kişinin kendinden biyopsi ya da liposuction yöntemiyle yağ dokuları alınır.
  b) Bu dokulardan elde edilen yenileyici hücreler çeşitli işlemlerden geçirilerek rafine edilir ve konsantre hale getirilir.
  c) Yenileyici hücreler tek başına ya da doğal kokteyller kullanılarak hastanın ihtiyacına göre uygun bölgelere enjekte edilir.

  Yüz ve Vücut Dolgusu (Anti-aging)

  İmplant gibi doğal olmayan ürünlerle yapılan dolgularda, dolgunun vücut tarafından %70’e varan geri emilimi söz konusu olur. Ancak kişinin kendi vücudundan alınan yenileyici hücrelerin kullanımıyla yapılan dolgular ile bu sorun en aza indirgenerek yapaylıktan uzak ve daha kalıcı bir genç görüntüye ulaşılır. Dolayısıyla sürekli tekrarlanan operasyonlar yerine yenileştirici hücrelerle bir defa yapılan enjeksiyonlar yeterli olur.

  Yara ve Ciltteki İzlerin Tedavisi

  Kişinin kendi vücudundan elde edilen yenileyici hücreler vücut ve yüzdeki yaraların, izlerin tedavisinde kullanılır ve sonrasında alerjik reaksiyon görülme riski düşüktür. Uygulanan tedavi sonrası deforme olan bölge kaybettiği doğal yapısına tekrar kavuşabilir.

  Meme Rekonstrüksiyonu

  Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerin başında geliyor. Genelde hastanın meme, meme altındaki kanserli doku ve lenf bezlerinin alınmasıyla sonuçlanan süreçte, bugün artık yenileyici hücreler kullanılarak meme rekonstrüksiyonu işlemi yapılıyor.

  Yanık Tedavileri

  Ağır yanık, 3. dereceden yanık estetik cerrahinin karşılaştığı en zorlu durumlardan biridir. Liv Hospital Rejeneratif ve Kök Hücre Üretim ve Uygulama Merkezi, kronik yanık dokularının yerine hastanın sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlamak için yenileyici hücre uygulamaları yapar.

  4) Dermatoloji

  Cilt Yenileme, Cilt Gençleştirme

  Ciltte yaşla birlikte oluşan kırışıklıklar, lekelenmeler, cilt renginde matlaşma gibi problemlerin tedavisinde de kök hücre kullanılır. Tedavinin amacı yaşla birlikte hasara uğrayan dokunun onarılması ve daha genç görünmesi prensibine dayanır. Bu amaçla hastanın kulak arkası vb. güneş görmeyen alandan 3mm punch biyopsi alınır ve özel bir kültür ortamında hastaya ait daha genç fibroblastlar üretilir. İnjeksiyonlar 15-30 gün arayla toplam 3-4 seans şeklinde yapılır. İnjeksiyon şekli klasik mezoterapi tekniği ile uygulanır. Uygulamanın herhangi bir yan etkisi bildirilmemiştir.

  Sivilce İzleri

  Pek çok kadın için sivilce izleri büyük derttir. Sivilce izlerinde otolog fibroblast injeksiyonları ile yapılan az sayıda çalışma bulunur. Benzer yöntemle elde edilen fibroblastlar, dermal injeksiyonlar şeklinde uygulanır. Tedavi lazer, dermaroller gibi uygulamalarla kombine olarak yapılabilir.

  5) Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

  Diyabetik Ayak Yaraları

  Diyabet hastalarının yüzde 25’inde görülen diyabetik ayak yaralarının yüzde 8’inde parmak ya da ayak kesilmesi ile sonuçlanabiliyor. Yara tedavisinde, cerrahi bölgeye uygulanan yenileyici hücreler sayesinde diyabetik ayak yarasının tedavisi mümkün hale geliyor.

  6) Kalp ve Damar Cerrahisi

  İskemik Ekstremite Problemleri

  Kişinin kendisinden elde edilen yenileyici hücreler birçok hastalığın yanı sıra damar tıkanıklıklarında da tedavi olanağı sağlar. Bu hastalıkta medikal olarak ilaç, ozon ya da yüksek basınçlı tedaviler uygulanır. Cerrahi müdahalede ise son çare olarak amputasyon (damar tıkanıklığı olan bölgenin kesilmesi) ya da sempatektomi (sempatik sinirlerin kesilmesi) işlemi uygulanabilir. Ancak bu yöntemler yerine yenileyici hücre uygulamaları yaranın kapanması ve dolaşımın yeniden sağlanması için yeni ve etkili bir yöntem olarak ortaya çıkar.

  Yeni Umutlar

  1) Üroloji

  Kronik hastalıklara bağlı doku ya da organ kayıpları tıbbın tedavide zorlandığı en önemli alanlardandır. Son 10-15 yılda, önce deney hayvanlarında elde edilen başarılı sonuçlar, insanlarda da kronik hastalıkların tedavisinde kök hücre kullanımını oldukça popüler hale getirdi. Üroloji alanında deney hayvanlarında yapılan öncül kök hücre çalışmaları, insan uygulamaları konusunda umutları artırıyor.

  Kök hücre tedavisini çekici kılan en önemli özellik; bunların aktarıldıkları hedef dokuda arzu edilen hücrelere dönüşebilmeleridir. Ayrıca, yine aktarıldıkları doku ve organlarda, fonksiyonu bozuk olan hücreleri yenileyebilecek bazı maddelerin üretimini uyararak doku veya organın onarımını sağlayabilmeleridir.

  İlk Uygulama İdrar Kaçırma Bozukluklarında

  Üroloji alanında böbrek hastalıkları, idrar kesesi bozuklukları, idrar kaçırma bozuklukları, kısırlık, sertleşme bozukluğu ve sonradan olma penis eğriliği gibi hastalıklarda kök hücre kullanımıyla deneysel hayvanlarda başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu bozukluklar içinde, insanlarda ürolojik hastalıklardaki ilk uygulama alanı idrar kaçırma bozuklukları olmuş ve oldukça başarılı sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır.

  Erkek kısırlığı, sertleşme bozukluğu ve penis eğriliğinde insanlardaki kök hücre uygulamalarının ivme kazanması bekleniyor. Liv Üroloji Ekibi olarak, özellikle sertleşme bozukluğu alanında deneysel hayvan çalışmalarında elde ettiğimiz ve dünya literatürüyle paylaştığımız öncül sonuçlarımızı, insanlarda da gerçekleştirmek için Liv Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Bölümü’yle hızla hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Kısa bir süre içinde, gelişmiş ülkelerdekine paralel olarak,  klinik uygulamalarımızı yapıyor olacağız.

  2) Kardiyoloji

  Toplumda en sık görülen hastalıklar arasında olan kalp ve damar hastalıkları ve buna bağlı gelişen kalp krizi hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde bozuyor. Kalp krizi sonrası gelişen kalp yetersizliğinin tedavisinde ise artık kök hücre nakli uygulanıyor. Koroner damarlardan biri tıkandığı zaman beslediği kalp hücreleri 20-30 dakika içinde ölçmeye başlar. Damar açılmaz ise 6 saat içinde hücrelerin çoğu ölür. Kemik iliğinden alınan kök hücrelerin bu süreci geri döndürdüğüne dair bilimsel kanıtlar mevcut.

  Kemik İliği Kalbin Tamircisi

  Kalp kası hücreleri, kalp krizi nedeniyle öldüğünde yerlerine yenisi geçmez. 2000’lerin başlarından itibaren kök hücrelerin hastalıklı dokuyu tamir etme özellikleri fark edildi. Bu kök hücre tedavisinde yeni bir çığır açtı. Birinci sırayı kalp hastalıklarında kök hücre tedavisi aldı. Kalp kası, enfarktüsten sonra kalp yetmezliğine gidecek şekilde hasar görüyor. Kök hücre tedavisi, kalp kasındaki hasarın tamirinde ve ağır kalp yetmezliğinde kullanılıyor.

  Enfarktüs geçirmiş hastalarda, kişinin kemik iliğinden alınan kök hücreler ayıklanıp koroner damara enjekte ediliyor. Bu tedavi yeni damar oluşumunu da sağlayabiliyor. Yapılan araştırmalarda hastaların kalbinde hasar gören alanların 6 ay içinde tamamen gerilediğini, kalbin atım gücünü arttığını saptamış durumda.

  Kendi Hücreniz Veriliyor

  Kalp dokusuna kök hücre naklinde kişinin akrabasından veya dışarıdan değil, kişinin kendisinden hücre alınıyor. Kemik iliğinden alınan örnekten, kişinin kendi kök hücresi elde ediliyor. Bu nedenle verilen hücrelerin kabul edilmeme şansı yok.

  Nakil Nasıl Yapılıyor?

  Kök hücre nakli anjiyografi yöntemine benzer şekilde, ameliyatsız olarak, kasık damarından girilip ilerletilen bir borunun içinden kalp dokusuna naklediliyor. Bu işlem hastanın mevcut hastalığına göre kalp atardamarı veya toplardamarı üzerinden gerçekleştiriliyor.


  Bunlar da ilginizi çekebilir
  Left Arrow
  Right Arrow