Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet Başel

Anestezi ve Reanimasyon

İlgi Alanları

 • Sepsis
 • ARDS
 • Postoperatif hasta bakımı

2
h-index
10
uluslararası makale
Eğitim
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Deneyim
 • Liv Hospital Ulus (2013-)
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı (2011-2013)
 • Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi (2008-2011)
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı (Araştırma görevlisi 2004-2008)
ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • Ozkan Seyhan T, Orhan Sungur M, Senturk E, Karadeniz M, Basel A, Senturk M, Akpir K. BIS guided sedation with propofol during spinal anaesthesia: influence of anaesthetic level on sedation requirements. Br J Anaesth 2006; 96:645–9
 • Senturk E, Cakar N, Ozcan PE, Basel A, Sengul T, Telci L, Esen F, Avi Nahum A, Strang CM, Winterhalter M. No Additive Effects Of Inhaled Iloprost And Prone Positioning On Pulmonary Hypertension And Oxygenation In Acute Respiratory Distress Syndrome. Minerva Anestesiol. 2012 Apr 4.
 • Ibrahim O. Akinci, A. Sencer, A. Basel, Y. Aras, A. Aydoseli, C. Kamar, E. Güresti, S. Sencer, K. Aydın and N. Izgi, et al. Effect of Lumbar Puncture in Patients with Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage Treated Microsurgically or Endovascularly. Acta Neurochirurgica Supplement, 2013, Volume 115, 95-98, DOI: 10.1007/978-3-7091-1192-5_21
 • Akıncı İÖ, Atalan K, Tuğrul S, Basel A. Recruitment Maneuver Does not Increase the Risk of Ventilator Induced Lung Injury. Balkan medical journal. 2013;30(2):229-234. doi:10. 5152/balkanmedj.2013. 7375.
ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER
 • Zerrin Sungur Ulke, Emre Camci, Mehmet Tugrul, Emin Tireli, Kamil Pembeci, Ahmet Basel: Effects of sevoflurane and propofol on myocardial recovery in coronary surgery. EACTA 2008, Antalya
ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • Akıncı İÖ, Başel A. Yanıkta Sedasyon ve Analjezi. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2011;9: Özel sayı:26-30
 • Başel A, Akıncı İÖ. Abdominal Basınç, Volüm Fizyolojisi, Abdominal Perfüzyon Basıncı ve Filtrasyon Gradyenti. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2012;10: Özel sayı:1-4
 • Akıncı Oİ, Başel A, Sencer A, Aras Y, Aydöseli A, Sencer S, Gürses C, Orhun G, Özcan EP, Telci L. Anevrizmal Subaraknoid Kanama Hastalarında Beyin Ölümü Kararının Verilmesinde Elektroensefalografinin Önemi. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi.2012, 10: 86-90
 • Küçükgöncü, S. Başel A, Akıncı, İ. Ö. Tramadole Bağlı Anjioödem: Olgu Sunumu. Journal of the Turkish Anaesthesiology & Intensive Care Society-JTAICS/Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, (2012). 40(6).
ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
 • A. Başel, E. Şentürk, P. E. Özcan, N. Çakar, F. Esen, L. Telci Kardiyak Arrest Geçiren Olgularda Yoğun Bakıma Kabul Sırasındaki Işık Refleksi Cevabı ve Glasgow Koma Skalası Değerinin Sağkalım İle İlişkisi.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2008 Antalya.
 • Sungur Ülke Z, Başel A, Büget M, Çamcı E, Şentürk M: Tek Akciğer Ventilasyonunda Farklı Solunum Modu Uygulamalarının Şant Üzerine Etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2011 Antalya.
 • Türk Yoğun Bakım Derneği
 • Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde