Dr. Öğr. Üyesi

Aysu Sinem Koç

Göğüs Hastalıkları

İlgi Alanları

 • İnterstisyel akciğer hastalıkları
 • Pulmoner hipertansiyon
 • Akciğer kanseri
 • Bronkoskopi

Eğitim
 • Gazi Anadolu Lisesi, Ankara / Okul birincisi (5.00/5.00)
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce), Ankara / Tıp öğrencisi / 2008 – 2014 / Şeref Öğrencisi (3,32/4.00)
 • Merkezi Gümrük Hastanesi, Bakü, Azerbaycan / Gözlemci öğrenci (Ağustos 2010)
 • Georgetown University Lombardy Comprehensive Cancer Center, Washington DC, ABD / Prof. Dr. Aykut Üren Lab., Gözlemci öğrenci (8 hafta, Temmuz-Ağustos 2011)
 • Medical University of Silesia, Polonya / Erasmus öğrencisi (15 hafta, Ekim-Aralık 2013)
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Izmir / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı / 2015 – 2020 / Araştırma görevlisi
 • Louisiana State University School of Medicine, University Medical Center NTM (Nontuberculous Mycobacterial) Disease & Bronchiectasis Program Clinic, New Orleans, ABD / Prof. Dr. Juzar Ali, klinik gözlemci (8 hafta, Eylül-Ekim 2019)
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sigarayı Bıraktırma Sertifikası Programı / Nisan 2021 (98/100)
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Moleküler Onkoloji Anabilim Dalı, Moleküler Onkoloji / Doktora Öğrencisi (2021- )

Uzmanlık Eğitimi
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Izmir / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı / 2015 – 2020 / Araştırma görevlisi

Deneyim  
 • Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce / Pratisyen hekim, acil servis (2014-2015)
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Izmir / 2015 – 2020 / Araştırma görevlisi, Göğüs Hastalıkları
 • Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi, Ağrı / Göğüs Hastalıkları Uzmanı (Eylül 2020-Aralık 2021)
Yayınlar ve Kitap Bölümleri
Turan D, Uğur Chousein EG, Koç AS, Çörtük M, Yıldırım Z, Demirkol B, Özgül MA, Çınarka H, Akalın N, Yardımcı AH, Çetinkaya E. 

Transbronchial cryobiopsy for diagnosing parenchymal lung diseases: real-life experience from a tertiary referral center. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. 2021;38(1):e2021004. 

doi: 10.36141/svdld.v38i1.11029. Epub 2021 Mar 31. PMID: 33867791; PMCID: PMC8050620.

Turan D, Uğur Chousein EG, Koç AS, Çörtük M, Yıldırım Z, Demirkol B, Özgül MA, Çınarka H, Akalın N, Yardımcı AH, Çetinkaya E. 

Transbronchial cryobiopsy for diagnosing parenchymal lung diseases: real-life experience from a tertiary referral center. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. 2021;38(1):e2021004. 

doi: 10.36141/svdld.v38i1.11029. Epub 2021 Mar 31. PMID: 33867791; PMCID: PMC8050620.

Çinarka H, Günlüoğlu G, Çörtük M, Yurt S, Kiyik M, Koşar AF, Tanriverdi E, Arslan MA, Baydili KN, Koç AS, Altin S, Çetinkaya E.

The Comparison of Lopinavir/Ritonavir Combination and Favipiravir In COVID-19 Treatment. 

Turk J Med Sci. 2021 Mar 17. doi: 10.3906/sag-2012-189. Epub ahead of print. PMID: 33726482. 

Romatizmal Hastalıklarda Akciğer, 5. Böllüm, Bağ Dokusu İlişkili İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım, (basıldı), EMA, 2021

Koç AS, Çetinkaya E

Minimal Invazif Torasik Yaklaşımlar, Bronşial Termoplasti, Medical Network, 2021

Koç AS, Çetinkaya E

Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda tanısal yaklaşım. Akuttan Kroniğe Pulmoner Tromboemboli. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.112-20.

Yıldızeli B, Koç AS, Moğulkoç N.

Kongre ve Sunumlar

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. Tıpta İnsan Bilimleri Kongresi, 13-14 Mayıs 2009
 - Anatomide Mihenk Taşları (PS) Poster sunum üçüncüsü

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Tıpta İnsan Bilimleri Kongresi, 12-13 Mayıs 2010
 - Sözlü sunumlar oturum başkanlığı
 - Reçetelerimize ne oldu? (SS) sözlü sunum birinci

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 7. Tıpta İnsan Bilimleri Kongresi, 13-14 Mayıs 2011
 - Sözlü sunumlar oturum başkanlığı
 - Doğum sırasının çocuğun zihinsel gelişimine etkisi, Hacettepe sonuçları (PS) Poster sunum birincisi

Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi 6-10 Nisan 2016, Antalya, Türkiye
 - Semiinvasive Aspergillozis, olgu sunumu (PS)

Birinci Ulusal Akciğer Damar Hastalıkları Araştırma Derneği Kongresi, Pulmoner Hipertansiyon 26-29 Mayıs 2016, Kuzey Kıbrıs
 - İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Pulmoner Hipertansiyon, Ege Üniversitesi Deneyimi (PS) Poster sunum birincisi

ERS Kongresi, 3-7 Eylül 2016, Londra
 - Neoplasia in Patients With IPF, Does It Shorten Survival? (PS)
 - Survival In Collagen Vascular Disease Associated Interstitial Lung Disease: The Experience At Ege University Hospital (TP)

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Yıllık Kongresi, 15-19 Ekim 2016, Izmir
 - İmmün Sistemi Sağlam Olguda Dirençli Tüberküloz Dışı Mikobakteri İnfeksiyonu, Olgu Sunumu (PS)
 - Torasik Maligniteli Olgularda Megestrol Asetat Venöz Tromboembolizm Riskini Artırıyor mu? (PS)
 - İnvaziv Pulmoner Aspergillozda Mortaliteyi Etkileyen Faktörler, Retrospektif Çalışma (PS)
 - Ultrauzun etkili beta agonist kullanan olgularda kısa dönem solunum fonksiyon testi sonuçları (PS)
 - Pulmoner Emboli ve Benzin Aspirasyonuna Sekonder Kimyasal Pnömoni, Olgu Sunumu (PS)

CHEST Yıllık Kongresi 22-26 Ekim 2016, Los Angeles
 - Intercostal Artery – Pulmonary Artery Arterioarteriolar Fistula, A Case Report (PS)

Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi 5-9 Nisan 2017, Antalya, Türkiye
- Pulmoner Kapiller Hemanjiyomatozisli Olguda Aritmive Noktürnal Desatürasyon (PS)
 - Hermansky – Pudlak Sendromu, Nadir Bir Olgu (PS)
 - Sistemik Sarkoidozda Kemik İliği Tutulumu, Olgu Sunumu (PS)
 - Mesleksel Maruziyeti Olan İnterstisyel Akciğer Hastalığı Olgusunda Akciğer Kanseri (PS)

Avrupa Bronkoloji ve Girişimsel Pulmonoloji 4. Kongresi 27-30 Nisan 2017, Belgrad
 - The value of post-bronchoscopy sputum acid-fast bacilli analysis for the diagnosis of pulmonary tuberculosis (PS)

ERS Kongresi, 9-13 Eylül 2017, Milan
- Pulmonary Hypertension by Right Heart Catheterization in Patients with Interstitial Lung Disease (TP)

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Yıllık Kongresi, 14-18 Ekim 2017, Izmir
- Lenfoepitelyoma benzeri karsinom, olgu serisi (SS)

Current Opinion on Pulmonary Vascular Diseases and International Lung Diseases Symposium, 12-14 Ocak 2018, Istanbul
- Pulmonary Hypertension by Right Heart Catheterization in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis (PS)

Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi 11-15 Nisan 2018, Antalya, Türkiye
- İdiyopatik Pulmoner Fibrozis ve Komorbiditeler, Sağkalım Üzerine Etkisi (TP)

International Conference on Sarcoidosis and Interstitial Lung Diseases (WASOG 2018), 7-9 Haziran 2019, Girit
- Comorbid Conditions in IPF Patients, Their Frequencies and Impacts on Survival (TP)
- Volumetric Computed Tomography Analysis of IPF Patients, The Relationship with Pulmonary Function Tests (TP)

ERS Kongresi, 15-19 Eylül 2018, Paris
- Liquid Biopsy For EGFR Mutations In Non-Small Cell Lung Cancer Cases By RT-PCR (TP)
- Comorbid Conditions in ILD Patients, Their Frequencies and Impacts on Survival (PS)

8. Ulusal Akciğer Kanseri Konferası, 4-7 Ekim 2018, Bodrum
- Tedavi Almamış Akciğer Kanserli Olguların PET-BT ve Difüzyon MRG ile Değerlendirilmesi, Ön Sonuçlar (SS)

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 40. Yıllık Kongresi, 13-16 Ekim 2018, Antalya
- İPF Hastalarının Volümetrik Bilgisayarlı Tomografi ile Analizi, Genişletilmiş Sonuçlar (SS)

Türk Toraks Radyolojisi Derneği Yıllık Sempozyumu, 20-21 Nisan 2019, Eskişehir
- Katılımcı

3rd International Pulmonary Vascular Diseases Meeting, PVD 2019, 3-4 Mayıs 2019, Istanbul
- IV Prostocyclin On The Edge of Life (davetli konuşmacı)

Tanıdan Tedaviye Akciğer Kanseri Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2019, Bodrum
- İdiyopatik Pulmoner Fibrozis ve Malignite, Demografik Özellikler ve Sağkalıma Etkisi (SS)

CHEST Yıllık Kongresi, 19-23 Ekim 2019, New Orleans, ABD
- Katılımcı

Türk Toraks Derneği Güz Sempozyumu – Akciğer Kanserinde Güncel Gelişmeler, 2-3 Kasım 2019, Ankara
- Tedavi Edilmemiş Akciğer Kanserli Olguların PET-BT ve Difüzyon MRG ile Değerlendirilmesi (SS)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tandır Yanıkları Sempozyumu, 5-6 Haziran 2021, Van
- Tandır Dumanının Solunum Sistemi Üzerine Etkileri (davetli konuşmacı)

ERS Kongresi, 5-8 Eylül 2021, Sanal Kongre
- PD-L1 expression correlation with metabolic parameters of 18F FDG PET/CT in nonsmall cell lung cancer (PS)
- DR-70, A promising biomarker for the detection of lung cancer (PS)

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2021, 6-10 Ekim 2021, Antalya
- Kronik Öksürük, Retikülonodüler Paterni Olan Olgu (davetli konuşmacı)

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde