Dr. Öğr. Üyesi

Yunus Demirtaş

Ortopedi ve Travmatoloji

İlgi Alanları

 • Travma Cerrahisi
 • Artoplasti
 • Artroskopi
 • Omurga Cerrahisi
 • Ayak Deformeteleri Cerrahisi

Deneyim 
 • Liv Hospital Ankara (2019-)
 • Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (2018-2019)
 • Gümüşhane Devlet Hastanesi (2014-2018)

Orijinal Makale

 • an occupational hazard in orthopedic surgery: ıonized radiation
  volume: 5 ıssue: 3 year: 2014 yunus demirtaş
  103-107 ahmet özgür yıldırım, özdamar fuad öken, deniz erkmen, mehmet karakuyu, ahmet uçaner

 • nörolojik bulgusuz torakolomber bölge kompresyon kırıklı çalışan hastalarda konservatif tedavinin rolü the role of conservatıve treatment ın the workıng patıents wıth compressıon fractures of the thoracolumbar regıon wıthout neural abnormalıty ahmet özgür yıldırım, özdamar fuad öken, yunus demirtaş, murat gülçek, ahmet uçaner the journal of turkish spinal surgery 2012; 23 (1): 35-44

 • 3 ve 4 parçalı humerus üst uç kırıklarının kilitli plak ile tedavisinde yaş, cinsiyet ve kırık parça sayısının işlevsel sonuçlara etkisi yunus demirtaş, serdar yılmaz, alper deveci, murat gülçek, özdamar fuad öken, ahmet özgür yıldırım, sualp turan, ahmet uçaner acıbadem üniversitesi sağlık bilimleri dergisi cilt: 6 • sayı: 1 • ocak 201


Olgu Sunumları

 • bilateral simultaneous asymmetrical traumatic hip fracture dislocation with femur shaft, sacrum and unstable l3 fracture: a case report and literature review ahmet özgür yıldırım, yunus demirtaş, özdamar fuat öken, murat gülçek, ahmet uçaner eur j surg sci 2013;4(2):

 • an unusual cause of mass in the shoulder: a primary hydatid cyst.yilmaz s, gulcek m, demirtas y, turan s. ınt j shoulder surg. 2014 apr;8(2):58-60. doi: 10.4103/0973-6042.137530.pmıd:25114418

 • iliak kanat yerleşimli osteokondrom: olgu sunumu serdar yılmaz, yunus demirtaş, murat gülçek, alper deveci, ahmet özgür yıldırım, özdamar fuad öken, sualp turan, ahmet uçaner j kartal tr 10.5505/jkartaltr.2014.26779

 • olgu sunumu: omuz yerleşimli lipom benzeri liposarkom dr. serdar yılmaz, dr. yunus demirtaş, dr. alper deveci, dr. murat gülçek, dr. sualp turan, dr. ahmet uçaner sted • 2015 • cilt volume 24 • sayı issue 1 • 30


Yurt İçi Poster

 • yıldırım ao, öken öf, demirtaş y, gülçek m, uçaner a torakolomber bölge kompresyon kırıklarında konservatif tedavi sonuçlarımız ıssn-1017-995x   ulusal ortopedi ve travmatoloji kongresi 29 ekim-3 kasım 2013

 • demirtaş y, yılmaz s,  yıldırım ao, turan s, öken öf, deveci a, uçaner a, gülçek m pelvik yerleşimli soliter osteokondrom ıssn-1017-995x ulusal ortopedi ve travmatoloji kongresi 29 ekim-3 kasım 2013

 • abdülkadir bilgiç, yunus demirtaş, serdar yılmaz, alper deveci, özdamar fuad öken, ahmet özgür yıldırım, sualp turan, murat gülçek, ahmet uçaner, muhammed cüneyd günay uylukta malign fibröz histiyositom ıssn-1017-995x ulusal ortopedi ve travmatoloji kongresi 29 ekim-3 kasım 2013

 • 90º-90º çift plak ve paralel plaklama yöntemi ile tedavi edilen ao tip c humerus alt uç kırıklarında tedavi sonuçların karşılaştırılması op. dr. murat gülçek, dr. abdülkadir bilgiç, dr.yunus demirtaş, op.dr. muhammed cüneyd günay, op. dr.sualp turan 8. omuz dirsek cerrahisi kongresi

 • serdar yılmaz, yunus demirtaş, alper deveci, ahmet özgür yıldırım, murat gülçek, özdamar fuad öken, sualp turan, ahmet uçaner 3 ve 4 parçalı humerus üst uç kırıklarının kilitli plak ile tedavisinde yaşın fonksiyonel sonuçlara etkisi ıssn-1017-995x ulusal ortopedi ve travmatoloji kongresi 29 ekim-3 kasım 2013

 • arka çapraz bağı koruyan çimentolu total diz artroplastisinin erken dönem sonuçları ve vücut kitle indeksinin diz fleksiyon derecesine etkisi  ali ozan çelik, yunus demirtaş, abdülkadir bilgiç, sualp turan   ıssn-1017-995x ulusal ortopedi ve travmatoloji kongresi 29 ekim-3 kasım 2013

 • çocuklarda nadir görülen bir tümör:düşük grade kondrosarkom yunus demirtaş, ibrahm alper yavuz,ö. fuad öken,a. özgür yıldırım, murat gülçek, m.cüneyd günay,sualp turan, ahmet uçaner ıssn-1017-995x ulusal ortopedi ve travmatoloji kongresi 2014

 • nadir görülen bir omuz çıkığı: luksasyo erekta yunus demirtaş, a. özgür yıldırım, ö. fuad öken, hakan tırın,ahmet uçaner ıssn-1017-995x ulusal ortopedi ve travmatoloji kongresi 2014

 • erişkinde gözlenen parosteal osteosarkom olgu sunumu abdülkadir bilgiç, yunus demirtaş, özdamar fuad öken,ahmet uçaner  ıssn-1017-995x ulusal ortopedi ve travmatoloji kongresi 2014

 • 4 olguda lomber faset sendromu yunus demirtaş abdülkadir bilgiç deniz erkmen özdamar fuat öken ahmet özgür yıldırım ismail karasoy ahmet uçaner ortopedi milli kongre 2015

 • primer intramusküler kist hidatik: omuzda kitlenin sıradışı bir nedeni
  yunus demirtaş, murat gülçek, sualp turan, özdamar fuad öken, ahmet özgür yıldırım, ahmet uçaner 7. omuz dirsek cerrahisi kongresi 22-24 mart 2012

 • evre 1-3 gonartrozu olan hastalarda unikondiler diz artroplastisi ve total diz artroplastisi sonuçlarının karşılaştırılması yunus demirtaş, ö. fuad öken, a. özgür yıldırım, murat gülçek, deniz erkmen, ahmet uçaner ortopedi milli kongre 2012

  Yurt Dışı Poster

 • Chromosome abnormalities in parosteal osteosarcoma and differential diagnosis Abdülkadir Bilgiç, Dilek Gün Bilgiç, Yunus Demirtaş, Hasan Acar, Özdamar Fuad Öken, Ahmet Özgür Yıldırım, Ahmet Uçaner SEEFORT the Southeast European Forum on Orthopaedics and Traumatology CONGRESS

  Yurt İçi Sözlü Bildiri

 • Femur trokanterik kırıklarında DHS, intertan ve proksimal femur anatomik plak ile internal fiksasyon yöntemlerinin karşılaştırılması Çağrı Örs, Ali Tecirli , Yunus Demirtaş Asım Cılız, Ali Utkan, Cem Cüneyt Köse ISSN-1017-995X Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2014

 • Orta yaş radius distal uç kırıklı hastalarda konservatif tedavi seçeneği Yunus Demirtaş, Murat Gülçek, A. Özgür Yıldırım, Ö. Fuad Öken, Mehmet Karakuyu, Ahmet Uçaner

 • Totbid(Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Derneği)
 • Totek (Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Eğtim Konseyi)
Ödüller
 • 2016 Gümüşhane Yılın Hekimi
Sertifikalar
 • Temel Ve İleri Travma Cerrahisi Sertifikası
 • Temel İntramedüller Çivileme Cerrahisi
 • Ao Temel Ve İleri Cerrahi Sertifikası
 • Temel Ve İleri Artroskopi Sertifikası
 • Temel Artroplasti Cerrahisi Sertifikası

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde