Op. Dr.

Abdulkadir Tekin

Çocuk Cerrahisi

İlgi Alanları

 • Yenidoğan cerrahisi ( Anorektal malformasyonlar, Hirschsprung hastalığı, omfalosel-gastroşizis, barsak atrezileri, NEK cerrahisi...)
 • Gastrointestinal cerrahi ( akut apandisit, inguinal herni, pilor stenozu, anal fistüller, rektal prolapsus, kolostomi-ileostomi, invaginasyon...)
 • Yumuşak doku cerrahisi (pilonidal sinüs (kıl dönmesi), lipom...)
 • Genitoüriner sistem cerrahisi (Sünnet, inmemiş testis, over cerrahisi, hipospadias...)
 • Baş boyun cerrahisi (tiroglossal kanal kisti,tortikollis...)
 • Onkolojik cerrahi (wilms tm, nöroblastom, lenfoma, teratom cerrahisi...)
 • Travma cerrahisi (karın içi organ yaralanmaları, bıçaklanma, ateşli silah yaralanmaları...)
 • Laparoskopik cerrahi ( tanısal işlemler,laparoskopik apendektomi, herni onarımı, over cerrahisi, inmemiş testis cerrahisi...)

Eğitim:
 • Yenidoğan Cerrahisi Kursu ( 2022-Adana )
 • Karın, Kolon Ve Rektum Cerrahi Kursu ( 2017-Adana )
 • Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. ( 2016-2022 )
 • Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ( 2008-2014 )
Deneyim:
 • Liv Hospital Gaziantep   (2023-)
 • Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi    ( 2022-2023 )
 • Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D ( 2016-2022 )
 • Şanlıurfa Ceylanpınar Toplum Sağlığı Merkezi ( Pratisyen Hekim) (2015-2016)
Araştırma: 
 • Cinsiyet Gelişim Kusurları Nedeniyle Opere Edilen Hastaların Uzun Dönem Takip Sonuçları -2022
 • Cinsiyet Gelişim Kusurlarında Tanısal Parametrelerin Belirlenmesi ve Opere Edilen Hastaların Uzun Dönem Takip Sonuçları, Türkiye Çocuk Cerrahisi Dergisi, 2022-Cilt 36, Sayı 3
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
 • Ordu Tabip Odası
 • Gaziantep-Kilis Tabip Odası
" "
" "

Uzmanına Sor / Görüntülü Görüşmeler ve Sağlık Hizmetleri Evinizde